Pris og betingelser

Hva koster medlemskapet? Hva skal til for å bli medlem? Dette får du svar på her, og også hvordan du kan tilpasse medlemskapet ditt.

For vanlig yrkesaktive medlemmer koster et medlemskap 1,25 % av brutto lønn. Med lønn på 450 000 kroner utgjør det 469 kroner i måneden.

Det er egne kontingentsatser dersom du ikke er vanlig yrkesaktivt medlem, for eksempel er første året etter grunnutdanningen gratis. 

Ulike kontingentsatser i Utdanningsforbundet

Husk at du også får trukket fra 7.700 kroner på arbeidsinntekten i skattemeldingen (Gjelder for inntektsåret 2023).

Vi innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Fradraget kommer til syne på din skattemelding. For å få skattefradrag på fagforeningskontingenten må du være yrkesaktiv.

Dette gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

 • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon.
 • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

Er du registrert som pensjonist- eller studentmedlem uten inntekt, får du altså ikke dette skattefradraget.

Les mer på nettsidene til Skatteetaten (ekstern lenke).

Du har rett til å:

 • få bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår
 • delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter
 • motta medlemsblad og annen informasjon
 • kjøpe eller benytte seg av organisasjonens forsikringer og andre medlemsfordeler
 • få del i andre rettigheter som fremgår av vedtektene og av retningslinjer fastsatt av sentralstyret

Les også vår personvernerklæring

Som medlem har du ansvar for å: 

 • rette deg etter vedtektene og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene
  følge pålegg gitt av organisasjonen
 • betale kontingent, vanligvis ved lønnstrekk
 • melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, arbeidssted, stilling eller kompetanse

Meld fra via Min side

Medlemskapet innebærer også at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlemmet til å vedta og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. § 22 i vedtektene.

Kriterier for å være medlem