Profesjonsetikk

Korridor på barneskole. Diffust bilde av lærer som går i gangen.

Lærerprofesjonens etiske plattform