Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Koronaviruset

Utdanningsforbundet Finnmark under koronakrisen

Nyheter fra Finnmark

Kurs Finnmark

Utdanningsforbundet Finnmark arrangerer en rekke kurs i løpet av året. Vi ber de som melder seg på kurs og møter om å lese innkalling og kursreglement.

Beskjeder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler