Dine rettigheter i arbeidslivet: Spørsmål og svar

Svar på spørsmålene vi oftest får fra medlemmer om lover og avtaler, ansettelse og oppsigelse, ferie, permisjon og lønn, yrkesskade og pensjon, likestilling og diskriminering, personvern og barns rettigheter, mobbing, vold og trusler om vold.

Artikler i bladet Utdanning om lov og rett

Les flere her