Lønn og arbeidsvilkår

En av våre viktigste oppgaver er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår.