Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Kontakt

Langelandsvegen 2, 6018 ÅLESUND
Tlf: 23138700
Send e-post

Om fylkeslaget

Nyhende

Kurs i Møre og Romsdal

Andre nyhende

Voksenopplæringen

Pensjonistar

Kursplan og arkiv

Her finn du fylkesårsmøteprotokoll for 2019

Tariffgruppe

Her finner du aktuelt stoff som handler om lønns- og arbeidsvilkår. Vi har opprettet en tariffgruppe i Møre og Romsdal som skal koordinere arbeidet på dette området.

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler