Hvorfor være medlem

Faglig fellesskap, medbestemmelse og forhandlingskraft oppsummerer noen grunner til å være medlem. Vi dekker hele utdanningsfeltet, og har en sentral rolle i utdanningspolitikken.

Tillitsvalgt

Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Kurs og kompetanse

Gjennom Utdanningsforbundet får du møte andre pedagoger med ulik kompetanse. Du får ny innsikt og større nettverk gjennom samlinger, kurs og konferanser. Sammen kan vi styrke din og resten av profesjonen sin kompetanse.

Kurstilbud

Som medlem har du mulighet til å delta på kurs og konferanser som er relevant for din arbeidshverdag. Noen kurs og seminarer er gratis og andre får du som medlem til sterkt reduserte priser. 

Kurskalender med oversikt over kurs og samlinger

Stipend til videreutdanning

Ulike fond deler ut ulike stipender hvert år. Som medlem får du enerett til å søke eller så blir du som medlem prioritert fremfor andre søkere. Fondene er ment å styrke din og profesjonens kompetanse. 

Søk fra de ulike fondene

Fagblader

I tillegg til medlemsbladet Utdanning, får du tilbud om ett av fagtidsskriftene Utdanningsforbundet utgir inkludert i medlemskapet ditt. Du kan velge mellom Første steg, Bedre Skole, Spesialpedagogikk og Yrke. Alle magasinene er underlagt redaktørplakaten.

Mer om fagbladene

Forsikring og medlemsfordeler

For deg som er medlem har vi mange gode fordeler. Svært gode forsikringer, gunstig rente på boliglån, stipendordninger, kurs og juridisk hjelp er noen av godene du kan benytte deg av.

Les mer om forsikring og medlemsfordeler

Filmer