Om medlemskapet

Her finner du informasjon om hvorfor lærere og ledere i hele utdanningsfeltet bør være organisert i Utdanningsforbundet. Kriterier for å bli medlem, kontingentsatser samt rettigheter og plikter som medlem.