Indonesia mangler 1,3 millioner lærere

I år kommer Indonesia til å mangle 1,3 millioner lærere, i hovedsak på grunn av en aldrende lærerstand som går ut i pensjon. 14. februar gjennomføres verdens største en-dagsvalg.

På valgdagen vil det velges ny president og visepresident, så vel som representanter til parlamentet og regionale og lokale styrer. Det er en rekke utfordringer de nye representantene må løse, og det gjenstår å se om situasjonen innen utdanningssektoren blir ett av dem.

Indonesia har manglet lærere før. Som følge av økt rikdom fra olje bygget landet ut skolesektoren på 70-tallet. Behovet for lærere var enorm. Kvantitet ble valgt framfor kvalitet og en mengde «lærere» ble uteksaminert fra videregående skoler med linjefag lærerutdanning. Med svært liten opplæring ble disse ansatt som lærere.

Siden 70-tallet har lærerutdanningene bedret seg, men landet sliter fremdeles med en stor gruppe lærere som ikke er kvalifiserte. De er ansatte på kontrakt med dårlige lønns- og arbeidsvilkår. For å bli offentlig ansatt i Indonesia, det være seg lærer eller administrativt ansatte, må man bestå en test. Denne testen er lik, uansett hvilket yrke du har. De som ikke består testen, kan ikke bli en offentlig ansatt lærer, selv med lærerutdanning.

Jeg besto ikke testen for å bli ansatt som lærer, men har to bachelorgrader og lang erfaring.
-Lilin Rismiaty.

Lilin Rismiaty er en av Indonesias mange lærere som er ansatt på kontrakt. En del av disse lærerne har liten eller ingen lærerutdanning, andre som Lilin, har ikke bestått en test eller har blitt «avskiltet».

I fem av Indonesias fattigste distrikt har hele trettifire prosent av lærerne kun videregående utdanning, og hele seksti prosent av lærerne er ansatt på kontrakt, ifølge en rapport fra Verdensbanken[1].

Lilin har to bachelorutdanninger, en i kunstfag og en som lærer. Hun var, da hun startet som lærer, dermed kvalifisert til å undervise i kunstfag på grunnskolen. Dessverre for Lilin ble det i 2012 bestemt at kunstfag ble fjernet i barneskolen, og dermed ble hun ansatt på kontrakt.

  • For meg betydde det at jeg ikke fikk de tilleggene i lønna jeg tidligere hadde hatt. I 2019 begynte jeg på en ny utdanning for å kvalifisere meg innenfor det nye regelverket. Selv om jeg ble ferdig i 2021 er det nå for sent for meg å bli offentlig ansatt, da man må være under 35 for å ta testen, avslutter Lilin.

Lærermangelen er stor også innen videregående opplæring. Innen yrkesfag betyr lærermangelen store klasser og liten mulighet for god undervisning.

  • Med opp til 36 elever i hver klasse blir sikkerhet, både for elever og lærere, en utfordring sier Ghoni Muta’ali, Og, vi får heller ikke fulgt opp elevene og gitt en god nok undervisning slik vi ønsker.

For å bøte på noe av problemet med manglende lærere har regjeringen bestemt å innføre en ny kvalifiseringsordning for offentlig ansatte lærere, en såkalt 3PK-kvalifisering. Disse lærerne blir offentlig ansatte, får lønn og arbeidsvilkår som tilsvarer andre offentlig ansatte lærere, men kommer ikke til å få pensjonsordninger. For enkelte blir dette en forbedring, og den økte lønningen kan bety at ansatte på kontrakt ikke lenger trenger en jobb nummer to. At systemet fremdeles er en kvalifiseringsløsning som er ensbetydende for alle offentlig ansatte, vil ikke sørge for at lærerkvalifikasjonene er på plass.

14. februar går verdens tredje største demokrati til valg. Viktige saker i valget er familieøkonomi, arbeidsledighet, menneskerettigheter og demokratisk tilbakegang. Utdanning har i liten grad vært debattert, men skal Indonesia løse sine utfordringer må mangelen på lærere og utdanningsutfordringene adresseres.

[1] The hard truth: Challenges of primary education in rural and remote Indonesia (worldbank.org)

Organiserer lærere fra barnehage til høyere utdanning

  • Leder: Unifah Rosyidi
  • Antall medlemmer registrert i databasen: 2 445 500
  • Struktur: Nasjonalt nivå, 34 provinser, 502 regioner, 4.188 distrikter, 68.139 lokallag
  • Likestilling innen organisasjonen: 30 % kvinner i ledelsen nasjonalt, 17 provinser har 30 % eller flere kvinner i styret

Utdanningsforbundet, Education International Asia, Australian Education Union, Japan Teachers Union og Sveriges Lärare har et felles samarbeid med PGRI. Samarbeidets målsetting er å bidra til at PGRI blir en sterk, uavhengig, demokratisk og bærekraftig organisasjon.