Ytrer bekymring i brev til myndighetene i Jordan og Norge

Utdanningsforbundet uttrykker sterk bekymring over situasjonen for lærere i Jordan i brev til både jordanske og norske myndigheter.

I likhet med resten av den globale fagorganisasjonen for lærere Education International er Utdanningsforbundet bekymret over situasjonen i Jordan.

Myndighetene i Jordan har oppløst Jordanian Teachers’ Association, JTA, og
avskjediget lærere inkludert 14 ledere i fagforeningen. På den internasjonale lærerdagen 5. oktober varetektsfengslet de jordanske sikkerhetsstyrkene 14  ledende tillitsvalgte i fagforeningen. Opprørspolitiet er også blitt utplassert for å stoppe fredelige demonstrasjoner.


Ytrer bekymring

Tidligere i november kom forbundsleder Steffen Handal med en appell til myndighetene i Jordan om å respektere retten til å organisere seg. 

15. november sendte Utdanningsforbundet et brev til Utenriksdepartementet og ba om handling fra regjeringens side: «Det er en menneskerett å kunne organisere seg og kunne gi uttrykk for sin mening på fredelig vis. Denne retten tilkommer også lærere. Vi håper derfor at norske utenriksmyndigheter og den norske representasjonen til Jordan kan initiere til dialog om brudd på disse rettighetene,» heter det i brevet