Opptak og presentasjoner fra kurs

Her finner du opptakene av noen av kursene våre. Presentasjoner fra konferanser blir også lagt ut her.

logo for bhgdagen 2024

Seminar før barnehagedagen 2024 - "Stedet mitt"

Som oppvarming til Barnehagedagen inviterer Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og Utdanningsforbundet barnehageansatte, foreldre og andre interesserte til gratis kveldsseminar mandag 11. mars.

06.02.2024