Norge må gå i bresjen for gratis kvalitetsutdanning

Det er ikke nok at barn får gå på skole. De må også lære noe mens de er der.  17 norske organisasjoner og nettverk presenterer i dag anbefalinger til hvordan Norge kan gjøre mest mulig ut av sin lederrolle innen global utdanning.

I dag ble policy-briefen «God utvikling krever god utdanning» lansert. Briefen er den første i en serie på seks innspill til bærekraftsmålene som skal gjennomgås under årets høynivåmøte i FN om bærekraftsmålene (HLPF). Hovedbudskapet er at Norge må legge vekt på en helhetlig og koordinert innsats for å nå de mest marginaliserte, arbeide for rettferdige skattesystemer og gi økt bistand til utdanning. Policy-briefen er et samarbeidsprosjekt mellom medlemsorganisasjoner i Forum for utvikling og miljø og Global Campaign for Education (GCE), som Utdanningsforbundet er med i.

Du kan lese mer om utspillet og policy-briefen her.