FNs kvinnekonferanse. Ingen likestilling uten utdanning

I FNs kvinnekommisjon vedtas videre politikk for å fremme kvinners rettigheter verden over. For Utdanningsforbundet er det viktig å understreke betydningen av grunnutdanning.

Hvert år møtes representanter for FNs medlemsstater for å evaluere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, sette globale standarder og vedta politikk for å fremme kvinners rettigheter på verdensbasis.

Velferdsordninger og offentlige tjenester

Årets prioriterte tema er jenter og kvinners tilgang til, og mulighet for, gode velferdsordninger og adgang til offentlige tjenester som fremmer likestilling.

Hovedmålet med møtet er å forhandle fram et dokument som viser vei for FNs likestillingsarbeid rundt årets tema.

God grunnutdanning fremmer likestilling

Sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen og seniorrådgiver May-Britt Heimsæter deltar på møtet på vegne av Utdanningsforbundet, og er en del av delegasjonen til Education International (EI).

Vår fremste oppgave er å delta i arbeidet med å få til et best mulig sluttdokument, i tråd med Utdanningsforbundet og EIs politikk. Fagforeningene ønsker et sterkt og tydelig dokument og forsøker å formidle sitt budskap til de ulike nasjonale delegasjonene, sier Milo Lorentzen.

Utdanning støttes av Norges delegasjon

Både Utdanningsforbundet og EI er opptatt av å fremme utdanning som et grunnleggende element for å oppnå full likestilling verden over. Det ser ut til at det er en global enighet om dette på møtet. Det er derimot ikke like naturlig for alle å inkludere barnehagen som en del av utdanningsløpet.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har trukket fram barnehagen spesielt ved flere anledninger. Hun har vært tydelig på at barnehage er en løsning på å få flere kvinner i arbeid, men at den også er en del av utdanningssystemet og bra for alle barn.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har understreket at alle barn har rett på god utdanning med kvalifiserte lærere, og at Norge må bidra i dette arbeidet på verdensbasis.

Vi håper og tror at den norske delegasjonen vil forfølge disse standpunktene under forhandlingene som startet opp den 14. mars, påpeker Lorentzen. 

FNs kvinnekommisjon

FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women - CSW) avholdes for 63. gang i perioden 11.-22. mars i FNs hovedkvarter i New York. Kvinnekommisjonen er det nest største arrangementet i FN-hovedkvarteret etter hovedforsamlingen, og det viktigste faste globale forumet for spørsmål om kvinners rettigheter og likestilling. Den samler vanligvis rundt 90 statsråder, og noen ganger statsledere. Flere tusen representanter fra sivilt samfunn deltar. Fra Norge deltar rundt 60 personer fra omlag 20 ulike organisasjoner.

Kilde: regjeringen.no

Education International (EI)

Education International (EI) er en global sammenslutning av fagforeninger i utdanningssektoren hvor Utdanningsforbundet er medlem. EI representerer mer enn 30 millioner ansatte i over 400 medlemsorganisasjoner fra 173 land og områder.