Utdanningsforbundet deltok på ETUC-kongress i Berlin

23-26. mai ble den 15. kongressen til European Trade Union Confederation (ETUC) avholdt. Om lag 600 fagforeningsdelegater, inkludert ledelsen i omkring 93 nasjonale fagforeningsorganisasjoner, fra 41 europeiske land deltok

Tema for kongressen var: Together for a fair deal for workers. Det ble diskutert krav og prioriteringer for «a fair deal» for mer enn 45 millioner medlemmer. Fornyelse av fagbevegelsen, framtidens arbeidsliv, en ny økonomisk modell for mennesker og miljø, Europas framtid og et sterkere ETUC var på agendaen.

Rekruttering av unge medlemmer

I tillegg til å vedta ny politikk for de fire neste årene vedtok også kongressen en ny paragraf i sine vedtekter som skal sikre rekruttering av unge medlemmer.

 “Youth balance - All organisations entitled to send representatives to the Congress shall ensure that their delegations include members younger than or aged 35.

In any event, every fourth delegate per delegation must be younger than or aged 35. If a delegation with four or more delegates does not fulfil this criterion, its voting rights should be reduced proportionally.”

Alle organisasjoner som har rett til å sende representanter til kongressen, skal sørge for at deres delegasjoner inkluderer medlemmer yngre enn eller 35 år.

Uansett må hver fjerde delegat per delegasjon være yngre enn eller fylt 35. Hvis en delegasjon med fire eller flere delegater ikke oppfyller dette kriteriet reduseres stemmerettighetene proporsjonalt.

Styrke offentlig sektor

Utdanningsforbundet var representert i delegasjonen til Unio. Delegasjonen besto av Unios leder Ragnhild Lied, Unios nestledere, Silje Naustvik og Lars Reiersen, Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen og Daniel Tørresvoll Stabu, Unio-studentene.

Unios delegasjon til ETUC-kongressen 2023

Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen, holdt et innlegg om styrking av offentlig sektor.

Innlegget kan du lese her: Milo_ETUCkongress_2023.docx