Lærerhverdagen

Lærer klemmer elev på barnetrinnet i korridoren, mens andre elever kler på seg yttertøyet.

Profesjonsetikk

For lærere