Kurs og konferanser

Som medlem i Utdanningsforbundet får du tilgang til gratis eller rimelige kurs og konferanser.

Kurskalender

Se alle kurs
25.06.2024 kl. 09:00 - 26.06.2024 kl. 17:00

Teachers' Space Camp 2024

Frist: 17.06.2024

Teachers’ Space Camp er en lærersamling som skal gi lærere i ulike fag og på ulike klassetrinn over hele landet erfaringer og verktøy for å trygt gjennomføre en rakettoperasjon på egen skole. Årets samling er i Lærernes hus i Oslo

06.09.2024 kl. 09:00 - 11:00

Seminar for UH: Mer overordnet styring av lærerutdanningene

Frist: 06.09.2024

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmer i UH informasjon om større pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret ser vi på rapporten om mer overordnet styring av lærerutdanningene og anbefalingene fra ekspertgruppen.

10.09.2024 kl. 10:00 - 11:30

Lederjuss: Jussen rundt elever med skolefravær

Frist: 10.09.2024

Vi fortsetter vår kursrekke for ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Fagfolk peker på utfordringen med langvarig elevfravær i skolen. I dette webinaret vil vi gi en oversikt over bakgrunnsjussen som gjelder dette temaet.