Kontaktinformasjon

Telefon: 23138500
Adresse: Løkkeveien 10, 4008 STAVANGER

Ledelse

Avbildet: Gunn Reidun Tednes-Aaserød
Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Leder

Avbildet: Karin Elisabeth Wathne
Karin Elisabeth Wathne

Nestleder

Fylkesårsmøte 2023

Det vil man finne praktiske opplysninger, tidsfrister, sakspapirer mv tilknyttet fylkesårsmøte 2023