Medlemsgrupper

Utdanningsforbundet har fem vedtektsfestede medlemsgrupper; barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høyskole og faglig og administrativt støttesystem. Det er også grupperinger på tvers av medlemsgruppene, som ledelse og voksenopplæring. I tillegg har vi pensjonistmedlemmer og studenter som er organisert gjennom Pedagogstudentene.