Roper studentene høyt nok?

I SAIHs nye kampanje spør studenter verden over: Kan du høre meg nå? Ja, vi hører dere, men ikke alle steder lyttes det like godt som i Norge.

Kampanjen til SAIH, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, lanseres denne uka. Der spør de: "Can you hear me now?", som henspeiler på alle digitale møter hvor vi enten blir "mutet" av møteleder eller vi glemmer å "unmute" oss selv når det er vår tur til å snakke. I en rekke land blir studentene sett på som oppviglere, terrorister, bråkmakere og kriminelle. Overvåkning, trusler, vold og vilkårlige arrestasjoner er vanlig kost for studentaktivister i land som Zimbabwe, Colombia, Myanmar, Hviterussland, Tyrkia og Hong Kong, skriver SAIH på sine nettsider.

Det er et svært viktig tema SAIH nå setter på dagsorden gjennom sin kampanje. Studenter i Norge er en stolt stemme i den offentlige debatten, slik er det ikke for studenter i alle land i verden. Dette er en stor utfordring, og vi støtter SAIHs kampanje for å belyse dette, sier lederen for Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit.

Studenter eller rebeller?

I dag lanseres rapporten “Students by day, rebels by night”, skrevet av Chris Millora og Renee Karanungan på oppdrag for SAIH. Tittelen viser til et sitat fra filippinske studentaktivister som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender, og dermed ta fra dem retten til å være menneskerettighetsaktivister.  

Unio støtter kampanjen og sier: Skru opp lyden og lytt til demokratiet. Som medlem av Unio og SAIH støtter også Utdanningsforbundet kampanjen.

Kampen for demokrati er en felles kamp, sier nestleder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Iril Myrvang Gjørv.

Gjørv er også leder for Unio-studentene. Studentenes røst som talerør for demokrati og forsvarere for menneskerettigheter er et viktig ledd i kampen for like rettigheter for alle mennesker og over alt. 

Les rapporten Students by day, Rebels by night

Les mer på SAIHs nettsider