Videregående opplæring

Utdanningsforbundet er den klart største lærerorganisasjonen i videregående opplæring. Vi er størst enten det dreier seg om lektorer, adjunkter, yrkesfaglærere, lærere i voksenopplæring eller rådgivere.

Ikke medlem? Meld deg inn her

Frafall i videregående opplæring

Utdanningsforbundet har gjennom flere år arbeidet systematisk for å kartlegge årsaker til frafall i videregående opplæring. Vi bidrar også betydelig med innspill og forslag til løsninger.