Ukeinfo

Oslo

UKEINFO er vår publikasjon til tillitsvalgte og medlemmer. Er du arbeidsplasstillitsvalgt eller ledermedlem, mottar du UKEINFO på e-post.

UKEINFO 44-2020

 • FELLES
  Fylkesleder Aina Skjefstad Andersen om koronapandemien
  Fylkesleder Aina Skjefstad Andersen vedrørende administrative lønnstillegg i Utdanningsetaten
  Uravstemning i tariffrevisjonen 2020 – Oslo kommune

UKEINFO 43-2020

 • TARIFF 2020
  Natt til 15. oktober kom Unio til enighet med Oslo kommune i meklingen
  Dette er meklingsløsningen i staten

 • FELLES
  Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor
  Unio bidrog med 100.000 kroner til TV-aksjonen

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for barnehagetillitsvalgte 27. oktober
  Digitalt kurs for tillitsvalgte om personalsaksarbeid

UKEINFO 42-2020

 • FELLES
  Forskningsprosjekt om tillitsbasert styring og ledelse

 • LØNNSOPPGJØRET 2020
  Meklingsinnspurt i Oslo
  Meklingsinnspurt i staten

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs grunnskole, VO, PPT og spesialskoler 20., 21. og 22. oktober

UKEINFO 41-2020

 • FELLES
  UDF Oslo innfører hjemmekontor for tillitsvalgte og ansatte
  Vi trenger din hjelp for å få til et bedre Oslobudsjett!
  UDF Oslo deltok på markering mot rasisme, antisemittisme og nazisme

 • BARNEHAGE
  LØNNSOPPGJØRET 2020: Enighet med PBL

 • SKOLE
  VIKTIG! Høring om ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for videregående og fagskolen 21. oktober
  Kurs for barnehage-tillitsvalgte 27. oktober

UKEINFO 39-2020

 • FELLES
  TARIFF 2020: Brudd i årets tariffoppgjør mellom
  Utdanningsforbundet og Oslo kommune
  Om drift av fylkeskontoret og kurs- og møtevirksomhet i Brynsengveien 2
  OSLOBUDSJETTET 2021: Et budsjettforslag som svikter hverdagen
  Redusert bemanning på fylkeskontoret i høstferien

 • SKOLE
  Koronainformasjon fra Utdanningsetaten til skolene

UKEINFO 38-2020

 • FELLES
  TARIFF 2020: Brudd i Oslo
  TARIFF 2020: Brudd i forhandlingene i staten
  Kurskalender oppdatert med digitale kurs

UKEINFO 37-2020

 • FELLES
  TARIFF 2020: Aktuelle tariffdatoer
  Oppdatert veileder til tillitsvalgte om ledermedlemmene i Utdanningsforbundet
  Klimavennlige jobbreiser - informasjon og plakat
  OSLOBUDSJETTET 2021 - Vikarmangel? For store klasser? Null penger til å kjøpe nødvendig utstyr?
  Aksjon - Kvinner på tvers

UKEINFO 36-2020

 • BARNEHAGE
  Forum for barnehagelærere med master

 • FELLES
  Nei til rasisme og fremmedhat!
  Ramme, overheng og glidning – dette betyr de vanskelige uttrykkene

 • SKOLE
  Spørsmål og svar om fagfornyelsen

 • KURS UDF OSLO
  TV1 – Grunnskolering for nye tillitsvalgte

UKEINFO 35-2020

 • FELLES
  Tariffoppgjøret 2020
  Penger til drift av klubb
  Steffen Handal ber departementet rydde i lærerstatistikk
  Lærerrommet

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for alle tillitsvalgte 31.8 og 1.9.

 • KURS OG ARRANGEMENTER UDF
  WEBINAR: Tidlig innsats og livsmestring - 7.september

 • EKSTERNE KURS OG ARRANGEMENTER
  WEBINAR: Seniorer i barnehagesektoren - 18. september
  WEBINAR: Er dagens skolestart for seksåringer til barnets beste? - 2. september

UKEINFO 34-2020

 • FELLES
  Velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie!
  Handal: – Helt uakseptabelt!
  Skole og barnehage: Er det trygt på jobb?
  Koronakrisen – spørsmål og svar
  Nye kolleger etter ferien?
  Har arbeidsplassen din valgt tillitsvalgt for barnehage-/skoleåret 2020/2021?
  Nytt fra fylkeskontoret

 • LEDERE
  Teams-møte 27. august

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for tillitsvalgte

UKEINFO 25-2020

 • FELLES
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Sommerstengt i juli måned
  Nye kolleger etter ferien?
  Oslo Pride 2020 - 19. – 28. juni

 • KURS UDF OSLO
  Kursplan for høsten er endelig klar

UKEINFO 24-2020

 • KURS UDF OSLO
  Velkommen til dagskurs for alle tillitsvalgte 31. august og 1. september

 • FELLES
  UDF Oslo støtter #BLACKLIVESMATTER

 • SKOLE
  Skifte i vernetjenesten

UKEINFO 23-2020

 • FELLES
  Ukebrev til medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen
  Refusjon for utlegg – klubber - (gjelder alle arbeidsplasser i Utdanningsforbundet Oslo)
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte

 • BARNEHAGE
  Forum for barnehagelærere med masterutdanning

 • SKOLE
  Hvordan velge ny tillitsvalgt - og overholde smittevernet?

UKEINFO 22-2020

 • FELLES
  Ukebrev til medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen
  Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS
  Sykdom i ferien
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte

 • BARNEHAGE
  Digitale årsmøter i bydelslagene

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger
  Hvordan velge ny tillitsvalgt - og overholde smittevernet?

 • KURS UDF OSLO
  Digitale kurs for barnehagetillitsvalgte

UKEINFO 20-2020

 • FELLES
  Ukebrev til medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen
  Fylkeskontoret er stengt 21. og 22. mai 2020
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi Himmelfartsdag

 • SKOLE
  Hva skjer med utviklingssamtalene?
  Informasjon om pålagte og frivillige prøver våren 2020
  Hvordan velge ny tillitsvalgt og overholde smittevernet?
  Webinar om tverrfaglige temaer i skolehverdagen

UKEINFO 19-2020

 • FELLES
  Ukebrev til tillitsvalgte og medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen: - De gode løsningene finner vi først og fremst i fellesskap, ved å vise forståelse for ulike roller, vise raushet og tillit til hverandre
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Gi innspill til forslagene til ny opplæringslov - bli med på medlemsmøter!
  Du kan komme inn på Tavla hjemmefra
  Nye elevsatser nye utdanningsprogram på vgs gjeldende fra skoleåret 2020/2021

UKEINFO 18-2020

 • FELLES
  Ukebrev fra leder Aina Skjefstad Andersen: - Vi er her for dere!
  Velkommen til digital 1. mai-feiring
  Åpent nettmøte med Rosa kompetanse
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Stipendutlysning for kvinnelige lærere ved grunnskolen i Oslo

UKEINFO 17-2020

 • FELLES
  Ukebrev fra leder Aina Skjefstad Andersen: - Hensynet til smittevern må gå hånd i hånd med det pedagogiske arbeidet
  Digital 1. mai 2020
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct

 • BARNEHAGE
  Digitale bydelslagsårsmøter

 • SKOLE
  Stipendutlysning for kvinnelige lærere ved grunnskolen i Oslo

UKEINFO 16-2020

 • FELLES
  Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer fra leder Aina Skjefstad Andersen

UKEINFO 14-2020

 • FELLES
  Påskehilsen til tillitsvalgte og medlemmer fra Aina Skjefstad Andersen - leder i Utdanningsforbundet Oslo

UKEINFO 13-2020

 • FELLES
  Informasjon til tillitsvalgte fra Aina Skjefstad Andersen - leder Utdanningsforbundet Oslo
  Steffen Handal: - Situasjonen vil vare litt til. Det må du også.
  Marte Gerhardsen i Facebookgruppa"Korona-dugnad for digitale lærere"
  Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten

 • BARNEHAGE
  Beordring av ansatte til andre arbeidsoppgaver

 • SKOLE
  Vedrørende arbeidstidsforhandlinger

 • UH
  Høring NOU 2020:3 om ny lov om universiteter og høyskoler

 • KURS UDF OSLO
  Alle kurs i mars og april er avlyst

UKEINFO 10-2020

 • FELLES
  Velkommen til 8. mars med Utdanningsforbundet Oslo
  Retningslinjer for ansatte i Oslo kommune i forbindelse med utbrudd eller mistanke om korona-smitte

 • BARNEHAGE
  Årsmøter i bydelslagene

UKEINFO 09-2020

 • FELLES
  Tariffinfo

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for medlemsgruppe FAS 24.3. – 25.3.2020

 • KURS UDF
  Påminnelse om gratis kveldsseminar: Vurdering og eksamensordninger på høring

UKEINFO 07-2020

 • FELLES
  Barnehagedagen 2020: «Ulike sammen»
  Manus fra kurs

 • SKOLE
  Høring og mulighet for å gi innspill vedrørende vurdering, eksamen og valgfag i de nye læreplanene

 • KURS UDF OSLO
  Tariff på 1-2-3

UKEINFO 06-2020

 • FELLES
  TV3 – grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Interessant workshop om vold og trusler
  Om AKS/SFO i nytt faktaark

 • KURS UDF
  NLS sommerkurs 2020

UKEINFO 04-2020

 • FELLES
  Dagskurs i februar
  UNGforum: Kveldsvisning av «Systemsprengeren»
  DEBATT: «Uholdbar usikkerhet for lærere»

 • LEDERE
  Innføring av nye læreplaner fra høsten 2020 – Hvordan planlegges det ved din skole, og hva bør du som skoleleder vite?

 • KURS UDF OSLO
  Kurs om arbeidstidsavtalen i skoleverket (Dok. 25) 2020

 • KURS UDF
  Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre? (2. og 3. mars)
  Nobelinstituttets lærerkurs 2020 - 16. - 17. mars

UKEINFO 02-2020

 • FELLES
  Alle vårens kurs er publisert

 • KURS UDF OSLO
  Ansettelseskurs for tillitsvalgte

 • KURS UDF
  Gratis kveldsseminar 30. januar 2020: Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport?

INFO 50-2019

 
UKEINFO 47-2019
 • FELLES
  Les vedtakene fra Landsmøte 2019
  OSLOBUDSJETTET 2020: Gi bydelene handlingsrom og de ansatte pusterom!
  Presentasjon av Ida Næss Hjetland - nytt sentralstyremedlem fra Utdanningsforbundet Oslo
UKEINFO 46-2019
 • FELLES
  Likelønnsdagen 14. november
  Barnekonvensjonen 30 år

 • SKOLE
  Manglende brukermedvirkning i byggesaker
  Vi søker medlemmer til forum for spesialskoler og spesialklasser!
UKEINFO 44-2019
 • FELLES
  Møte med fagforeningsaktivisten Ellen David Friedman - 18. november
  «Unge lærere - profesjonens fremtid»

 • SKOLE
  Høring på forslag til aktivitetsplan for videregående opplæring for skoleåret 2020/2021

 • KURS UDF OSLO
  Delte dagskurs 9. desember for skolegruppe A, B og C, spesialskoler og PPT, og 10. desember skolegruppe D, E og F, U22 og voksenopplæringssentrene
  Klubbstyrekurs for klubbstyremedlemmer fra grunnskole og videregående skole

   

UKEINFO 43-2019
 • FELLES
  Hva utgir Utdanningsforbundet?

 • KURS UDF OSLO
  Forberedelse til TV 2
  Ekstra TV 2-kurs - Grunnskolering for tillitsvalgte
UKEINFO 42-2019
 • MØTER UDF OSLO
  Invitasjon til medlemsmøte om fagfornyelsen på yrkesfag Vg1

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs barnehage 12. november
  Ekstra TV1-kurs 29. oktober
  Kurs i personalsaksarbeid - 29. oktober
UKEINFO 41-2019
 • FELLES
  Gi din støtte til en viktig sak!

 • KURS UDF OSLO
  Ekstra TV1-kurs - 29. oktober
  Kurs i personalsaksarbeid - 29. oktober
UKEINFO 39-2019
 • FELLES
  Forslag til Oslobudsjett 2020
  Benjaminprisen 2019
  Nye temanotat fra Utdanningsforbundet
  Vedtaksprotokoll fra ÅM er publisert på nettsiden
UKEINFO 37-2019
 • FELLES
  Til alle medlemmer i UDF Oslo og Pedagogstudentene som er 35 år eller yngre: Ungseminar 2019
  Ny som tillitsvalgt?
  Meld deg til utvalg i Utdanningsforbundet Oslo!

 • BARNEHAGE
  Høring – forslag til endringer i barnehageloven
  Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagen
  Invitasjon til daglig leder og tillitsvalgte i PBL - barnehager

 • SKOLE
  Nytt faktaark: Andre yrkesgrupper i grunnskolen – utviklingstrekk skoleårene 2010/11–2018/19

 • KURS UDF
  Gratis forskningskafe 19. september: Relasjonskompetanse og kunsten å bygge et godt læringsmiljø
UKEINFO 35-2019
 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslos valgdebatter
  Utdanningsforbundet Oslo støtter de streikende i Foodora - alle ansatte i norsk arbeidsliv skal ha en tariffavtale
  Nye kolleger?

 • LØNNSOPPGJØRET 2019
  Enighet i FUS
  Enige med Norlandia i årets lønnsoppgjør
  Forhandler med PBL

 • NYE PUBLIKASJONER FRA UTDANNINGSFORBUNDET
  Ressurshefte om pensjonering i skoleverket
  Faktaark om barnehagelærerrollerapporten
  Om begrepet kvalitet i nytt temanotat fra Utdanningsforbundet

 • KURS UDF
  Utenforskap 2019 - Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn - 23. -24. september
UKEINFO 34-2019
 • FELLES
  DEBATT - UTDANNING: Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo: - Lite etterrettelig fra Høyre
  DEBATT - UTDANNING: Anette Sandvær, fylkesstyremedlem grunnskole i UDF Oslo: - Hvor mye er Høyres løfter egentlig verdt?
  Nye kolleger?
  Grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Unios verneombudspris 2019

 • BARNEHAGE - KURS UDF OSLO
  Dagskurs barnehage og fagsentre 19. september
UKEINFO 33-2019
 • FELLES
  Valgdebatt på Lærernes hus
  Utdanningsforbundet støtter «Klimabrølet»
  PÅMINNELE: Har du sluttet som tillitsvalgt, men får fortsatt e-post fra oss?

 • BARNEHAGE
  Velkommen til debattmøte om barnehagepolitikk

 • SKOLE
  Høring- nye læreplaner Vg1 yrkesfag
  Innspillsrunde Vg2 - og Vg3 læreplaner

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om dagskurs 2. september

 • EKSTERNE MØTER
  Velkommen til frokostmøte 30.08.19 - «Med blikk for kvalitet i barnehagen»
UKEINFO 25-2019
 • FELLES
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Oslo Pride 2019 - 14. - 22. juni
  Sommerstengt i juli måned

 • FELLES PÅMINNELSE
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2019/2020

 • BARNEHAGE
  Jobber for styrernorm i Oslo

 • UDF OSLO MØTER
  Debattmøte om barnehagepolitikk på OsloMet - mandag 2. september kl. 18
  Valgdebatt onsdag 21. august på Lærernes Hus

 • KURS UDF
  Med Peer Gynt i klasserommet - 7. - 8. august
UKEINFO 23-2019
 • TARIFF 2019
  Brudd i forhandlingene med Norlandia

 • FELLES
  Refusjon for utlegg – klubber
  Høstens kurs publisert på nett
  Oslo Pride 2019 - 14. - 23. juni

 • SKOLE
  3-årsregelen
UKEINFO 22-2019
 • TARIFF 2019
  Reallønnsvekst for statsansatte – streik avverget i staten

 • FELLES
  Gi din støtte til en viktig sak!
  Ny direktør i Utdanningsetaten

 • SKOLE
  Individuelle arbeidsplaner i skoleverket
  Høring: Skisse til læreplaner i valgfag til ungdomstrinnet
  Om inntaksordninger og stykkprisfinansiering i videregående opplæring i nytt ressurshefte

 • KURS UDF
  Gratis kurs for ansatte i barnehagen: "Lek og lær med verdensrommet", 4. juni i Lærernes hus
  Fagfornyelsen: Naturfag - 5. juni
UKEINFO 21-2019
 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi himmelfartsdag

 • KURS UDF OSLO - BARNEHAGE
  Invitasjon til kurs for arbeidsplasstillitsvalgte og styrere/daglige ledere i kommunale og private barnehager

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger
  Lærer søkes til kampanje mot netthets
UKEINFO 20-2019
 • FELLES
  Vold og trusler i skolen
  Seminar om ytringskultur i Osloskolen 13. mai 2019
  Årsmøte 2019

 • TARIFF 2019
  Spørsmål og svar om Oslo-oppgjøret 2019
  Brudd i statsoppgjøret
  Enighet i Spekter A2

 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Felles dagskurs for alle tillitsvalgte 22. mai

 • EKSTERNE KURS
  Kroppsøvingskonferansen 6. og 7. juni 2019
UKEINFO 18-2019
 • TARIFF 2019
  Enighet i Oslo kommune

 • FELLES
  Valg av nye tillitsvalgte

  1. mai 2019

  Sjekk ut Årsmøte 2019 på nettsiden vår!

  Nye publikasjoner fra Utdanningsforbundet

 •  

  SKOLE

  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

UKEINFO 17-2019
 • FELLES
  Plakat til 1. mai-frokost
  Sjekk ut Årsmøte 2019 på nettsiden vår!

 • TARIFF2019
  Vil prioritere høyere utdanning i Oslo
  Følg med på tarifforhandlingene!

 

UKEINFO 15-2019
 • BARNEHAGE
  Høring om styrernorm
  Arbeidstid i barnehagen - dag før skjærtorsdag

 • SKOLE
  Tilbudet til elever 16 – 19 år med kort botid

 • TARIFF2019
  Følg med på tarifforhandlingene!

UKEINFO 14-2019
 • FELLES
  Demonstrasjon mot rasisme og fremmedfrykt - 6. april
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo

 • EKSTERNE KURS & MØTER
  Åpent debattmøte på OsloMet - 11. april

UKEINFO 13-2019
 • FELLES
  Delegatvalg – grunnskole og barnehage
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Om fagfornyelsen
  Forhandlinger om arbeidstidsavtalen

 • KURS UDF OSLO
  Minner om medlemsmøte om 6- timersdagen 2. april

 • KURS UDF
  GRATIS KVELDSSEMINAR 3. APRIL: Debatt - Ungdommens fremtid – lærernes ansvar?

UKEINFO 12-2019
 • FELLES
  Om klimastreik
  Tariff 2019 – informasjon i medlemsregisteret

UKEINFO 11-2019
 • FELLES
  Tariff 2019 – informasjon i medlemsregisteret
  Medlemsmøte 21. mars: Hva skjedde med § 2-8 i osloskolen?
  Feil i forrige ukes Ukeinfo

 • BARNEHAGE
  Årsmøter i bydelslagene

 • SKOLE
  Ansettelser og overtallighet
  Sensoroppdrag muntlig eksamen

 • KURS UDF
  Kveldsseminar: Lied-utvalget - 3. april
UKEINFO 10-2019
 • FELLES
  Forslag til sentrale verv i Utdanningsforbundet
  Utkast til politisk plattform 2019-2023
  Politisk Pub: Prestasjonsopptak - hva gjør det med skolen?
  Om lokal lønn i Oslo kommune i ny rapport fra Utdanningsforbundet

 • MØTER UDF OSLO
  MEDLEMSMØTE: 6-timersdag for lærere – går det an, da?

 • MØTER UDF
  Velkommen til (gratis) frokostseminar om internasjonale partnerskap mellom skoler 15. mars

 • EKSTERNE KURS
  AKAN-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte
UKEINFO 09-2019
 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet
  Protest mot midlertidige læreransettelser i Hellas
 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2019
  Uttalelse fra Lærerprofesjonens etiske råd om oppstart-samtaler i barnehagen
 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Halvdagskurs om arbeidstid 6. mars
 • KURS OG MØTER UDF
  Forskningskafe om lekser 7. mars
UKEINFO 07-2019
 • FELLES
  Kunngjøring av Årsmøte 2019 UDF Oslo
  Årsmøtedokumenter og melding av saker
  Partene har inngått ny IA-avtale

 • SKOLE
  Kartleggingsprøver våren 2019
  Forsøk med kontaktlærerordning i Oslo voksenopplæring er evaluert

 • KURS UDF OSLO
  Invitasjon til TV 4: Kurset for de tillitsvalgte som har fullført TV 1-3
  Halvdagskurs om arbeidstid

   

UKEINFO 06-2019
 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet
  Påmelding til 8. mars-frokostseminar er åpnet

 • BARNEHAGE
  Vi minner om delegatvalg torsdag 7. februar kl. 18.00-19.00: Delegatvalg til fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Oslo – styrere/ledermedlemmer, medlemmer i private barnehager og medlemmer på fagsentrene

 • SKOLE
  Rektors informasjonsplikt om voldelig elever

 • KURS UDF OSLO
  Ansettelseskurs for barnehage og pedagogisk fagsenter
  Kurs om tilsettinger på skole

UKEINFO 04-2019
 • BARNEHAGE
  Delegatvalg til fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Oslo – styrere/ledermedlemmer, medlemmer i private barnehager og medlemmer på fagsentrene
  Tariffavtale i Fiskevollen Musikkbarnehage!

 • SKOLE
  Status fagfornyelsen og informasjon om støtteressurser
  Høring – forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring
  Åpen innspillrunde om nye læreplaner for vg1 yrkesfag programfag

 • KURS UDF OSLO
  Retting: Feil lenke om dagskurs barnehage
  Ansettelseskurs for barnehage og pedagogisk fagsenter
  Kurs om tilsettinger

UKEINFO 03-2019
 • FELLES
  Utlysning av stipendordninger fra Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Byrdefullressurs
  Ressursfordelingsmodell for videregående spesialskoler
  Åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Oslo-skolen

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs 12. og 13. februar på Lærernes Hus
  Innkalling til dagskurs 13. februar i Brynsengveien 2
  Innkalling dagskurs 14. februar

UKEINFO 02-2019
 • FELLES
  Penger til drift av klubb

 • SKOLE
  Forslag til aktivitetsplan for byomfattende spesialgrupper/spesialskoler, skoleåret 2019/2020

 • EKSTERNE KURS
  «Pensjonskurs» - seniorkurs for pedagogisk personale - våren 2019

UKEINFO 50-2018
 • BARNEHAGE
  Arbeidstid mellom jul og nyttår

 • UH & FAS
  Invitasjon til medlemsmøte og delegatvalgmøte 16. januar

 • KURS OSLO
  Nye budsjettkurs torsdag 3. januar – påmelding før jul!

 • KURS UDF
  Kveldsseminar: Rasisme i skolen - 31. januar

UKEINFO 49-2018
 • FELLES
  Ny direktør i Utdanningsetaten
  Podkasten «Lærerrommet»
  ÅM2019: Nytt fra valgkomiteen

UKEINFO 48-2018
 • FELLES
  Vil du hjelpe Geraldine Chacón?
  Frist for refusjonskrav til utbetaling før jul
  Manus fra kurs blir publisert på nettsida vår

 • SKOLE
  Høring om fritak i fremmedspråk for elever med dysleksi e.l.
  Anonym retting skoleåret 2018/2019
  Fagfornyelsen – Medlemmer til læreplangrupper for programfag på studieforberedende utdanningsprogram

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om kurs i personalsaksarbeid - 5. desember

 • EKSTERNE KURS
  AKAN-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte i Utdanningsadministrasjonen 4. desember kl. 12-15.30 

UKEINFO 46-2018
 • FELLES
  UDF Oslo gir sin fulle støtte til de streikende ved Traftec i Rogaland
  - Stå på, dere streiker for mange!

 • BARNEHAGE
  Bruk av private mobiltelefoner til digitale plattformer i arbeids medfør

 • SKOLE
  Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av
  Arbeidstid for lærere – reduserte stillinger

 • KURS UDF OSLO
  Kurs i personalsaksarbeid - 5. desember
  Budsjettkurs for tillitsvalgte på skolene fredag 30. november

UKEINFO 45-2018
 • FELLES
  GDPR - mulighet for sikker oversendelse av sensitiv informasjon
  Om arbeidsplasstillitsvalgte i ny rapport fra Utdanningsforbundet

 • BARNEHAGE
  Kvalitetsundersøkelse i kommunale barnehager

 • SKOLE
  Aktivitetsplanen for videregående opplæring 2019 – 2020

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs 27. og 29. november på Lærernes Hus
  Innkalling til dagskurs 27. november i Brynsengveien 2

UKEINFO 44-2018
 • FELLES
  Hva betyr forslaget til Oslobudsjett for barnehager og skoler?
  Lønnsoppgjøret 2018: Lokale forhandlinger

 • SKOLE
  Fagfornyelsen
  Studieveien

UKEINFO 43-2018
 • SKOLE
  Liedutvalget - struktur og innhold i videregående opplæring
  Aktivitetsplanen for videregående opplæring 2019 – 2020

 • KURS UDF OSLO
  Grunnskolering for tillitsvalgte i private barnehager (TV2+3)

UKEINFO 42-2018
 • FELLES
  Equal Pay Day 2018

 • SKOLE
  Nå kan du påvirke forslag til nye læreplaner!
  Om læreplanar i nytt temanotat frå Utdanningsforbundet

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for klubbstyremedlemmer 14. - 15. november
  Kurs for tillitsvalgte i FAS på Østlandet 29. - 30. november

UKEINFO 41-2018
 • FELLES
  Lønnsoppgjøret 2018: Lokale forhandlinger er i gang
  Oslobudsjettet 2019: Ingen kutt på skole – fortsatt rammekutt i bydelene
  Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring
  Apalløkka skole vinner Dronning Sonjas skolepris
 • NYTT FRA UNIVERSITET OG HØYSKOLE
  Endring i sentralt kontaktforum universitet- og høyskole
  Ny forskrift ved ansettelse og opprykk innen høyere utdannelse
 • KURS UDF OSLO
  Pensjonskurs for tillitsvalgte – 26. oktober
  Tillitsvalgtsopplæringen - TV2: - 30. - 31. oktober og 31. oktober - 1. november
  Innkalling til bortreiseseminar 8. - 9. november
 • KURS UDF
  Fagbevegelse funker - 29. oktober
  Åpen fagdag om kjønnsdelte utdanningsvalg i yrkesfagene - 23. oktober
 • EKSTERNT KURS
  Invitasjon til gratis deltakelse på «Havet» - konferanse i Operaen - 16. oktober
UKEINFO 39-2018
 • FELLES
  OSLOBUDSJETTET 2019: Grunnskolen får økte rammer – bydelene henger etter
  Oslo kommunes personalhåndbok

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Tillitsvalgtsopplæringen: TV 2

 • EKSTERNE KURS
  INVITASJON: Åpen fagdag om kjønnsdelte utdanningsvalg i yrkesfagene den 23. oktober
UKEINFO 38-2018
 • FELLES
  Hva Oslo-skolen trenger - Debattinnlegg av Aina Skjefstad Andersen i Aftenposten 19. september
  GDPR: Vi sender ikke lenger medlemslister
  Informasjon i tariffområdene Virke, PBL, FUS og KA

 • SKOLE
  Ressursfordelingsmodell videregående skole
  Fagfornyelsen for yrkesfagene

 • KURS UDF OSLO
  Ungseminar 2018 - 10. - 11. oktober
  Utdanningsforbundet inviterer kvinnelige medlemmer til å delta på gratis "Kast deg frampå-kurs" - 26.-28. oktober
  Siste mulighet for å bli med på årets tillitsvalgtsopplæring – 17. oktober

 • KURS OG MØTER UDF - FORSKNINGSKAFE
  Barn og unge med atferdsproblemer - hva gjør skolen? - 27. september

 • EKSTERNE MØTER
  Viktig konferanse for deg som jobber i 1. klasse - Invitasjon til erfaringskonferanse 6 års-reformen - 15. oktober
UKEINFO 36-2018
 • FELLES - TARIFF2018
  Lokale forhandlinger i Utdanningsetaten

 • FELLES
  Viktig informasjon om ny personvernforordning – konsekvenser for tillitsvalgte

 • SKOLE
  Oppnevning av nye nasjonale yrkesfaglige råd –forslag til medlemmer fra Utdanningsforbundet
  Seniortiltak for lærere i skolen

UKEINFO 35-2018 
 • FELLES
  Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene
  Oslo kommunes "Vær åpen-plakat"

 • BARNEHAGE
  Tariffavtale i 100Meterskogen barnehage!
  Forhandlingene i PBL er i gang

 • SKOLE
  Kompetansekrav i utlysningstekster til undervisnings-stillinger

 • UDF KURS
  GRATIS KVELDSSEMINAR: Fagfornyelsen: Demokrati og medborgerskap - 5. september i Lærernes hus

UKEINFO 34-2018
 • FELLES
  Justeringskrav i Oslo kommune
  Høstens kurs
  Nytt fra fylkeslagskontoret
  Nye kolleger?
  Penger til drift av klubb
  Unios verneombudspris - vi trenger forslag til kandidater

 • KURS OG MØTER UDF
  Gratis kveldsseminar: Fagfornyelsen for yrkesfagene - 18. september

 • EKSTERNE KURS - SKOLE
  Har klubben medlemmer som er født før 1958 – så bør de gå på etatens seniorkurs! - 16. november og 4. desember

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Barns frihet - før og nå - 26. september

UKEINFO 24-2018
 • FELLES
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Fellesbrev til nye pensjonister
  PÅMINNELSE: Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

 • BARNEHAGE
  Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

UKEINFO 23-2018 
 • FELLES
  Kurs høsten 2018
  Kvinner på tvers
  Sykdom i ferien
  Hurdalsjøen Hotell: Tilbud til medlemmer

 • BARNEHAGE
  Ny bemanningsnorm i barnehagene

 • TARIFF2018
  PÅMINNELSE: Uravstemning vedrørende løsningen mellom Unio og Oslo kommune 

UKEINFO 22-2018
 • TARIFF2018
  Uravstemming vedrørende løsningen mellom Unio og Oslo kommune

 • FELLES
  Åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen: Dette sa Aina
  Sterk markering for ytringsfrihet
  Oslo Pride 2018

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger
  Høringssvar – Evaluering av dagens ressursfordelingsmodell for videregående skoler

 • FAS/UH
  Medlemsmøtet for medlemmer i UH og FAS er avlyst

UKEINFO 20-2018 
 • FELLES
  Konferanse om ytringskultur i Osloskolen 14. mai:
  - Det er ingen opplevelse blant våre medlemmer om at
  ytringer er ønsket
  Møt opp til markering tirsdag 22. mai kl. 18.30!
  Fritt Ords honnørpris til Simon Malkenes
  Støtt de streikende i Elvebakken barnehage AS
  Underskriftskampanje mot foretaksmodellen i UH
  Refusjon for utlegg – klubber innen 1. juni (Gjelder alle arbeidsplasser i Utdanningsforbundet Oslo)
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

 • TARIFF2018
  Tarifforhandlinger på statlig område

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk kafé: Digitale kommunikasjonsverktøy

 • FAS
  Workshop om Nordahlrapporten 6. juni

UKEINFO 18-2018
 • TARIFF2018
  Lønnsoppgjøret 2018: Unio enig med Oslo kommune
  Brudd i forhandlingene i staten
  Forhandlingene i PBL er utsatt
  Forhandlingene i FUS/Trygge Barnehager

 • FELLES
  Takk for en flott 1. mai!
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

 • SKOLE
  UDF Oslo støtter innsamlingen for Clemens Saers

 • KURS UDF OSLO
  Ny runde med tillitsvalgtsopplæring

 • KURS OG MØTER UDF
  Skolekonferanse Nansenskolen 24. og 25. mai

UKEINFO 17-2018
 • TARIFF2018
  Tredje krav overleveres torsdag 26. april

 • FELLES
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo
  Høring og seminar - rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
  PÅMINNELSE: Stipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  PÅMINNELSE: Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due

 • BARNEHAGE
  Ny barnehagelov – nasjonal grunnbemanningsnorm

 • SKOLE
  Halvårsvurdering på barnetrinnet
  Dom i sak mellom lærer og Oslo kommune
  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

 • UNIVERSITET OG HØGSKOLER
  Utdanningsforbundet Oslo har kommet med innspill til to høringer på UH-sektoren

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i private barnehager

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Afterwork for musikklærere - 29. mai i Oslo

UKEINFO 16-2018
 • FELLES
  Fagdag Pride 29. juni
  Uravstemning om pensjon
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo
  Søk stipend fra Utdanningsforbundet

 • BARNEHAGE
  Endringer i barnehageloven

 • SKOLE
  Seniortiltak for lærere i skolen

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Pedagogisk kafé utsatt

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Tilbud om AKAN-kurs

UKEINFO 15-2018
 • FELLES
  Rapport fra ekspertutvalget om spesialundervisning
  Min side - endring av personopplysninger

 • TARIFF2018
  Første krav overleveres onsdag 11. april kl.14

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk Kafé

 • SKOLE
  Ressursfordelingsmodell for videregående skole – evaluering

UKEINFO 14-2018
 • FELLES
  Ny pensjonsordning - kort fortalt
  Felles dagskurs 4. april
  Min side - endring av personopplysninger
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due

 • TARIFF2018
  Tariffilmen
  Følg med på tarifforhandlingene!

 • FAS
  Ekspertutvalg foreslår å nedlegge Statped, IMDI, Bufetat og Kompetanse Norge

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Frokostseminar for styrere - «Styrerrapporten» - 6. april
  Medlemsmøte i SiO - 9. april
  PÅMINNELSE: Medlemsmøte om pensjon - 12. april
  PÅMINNELSE: Møte for ledere av fagsenter - 19. april

UKEINFO 12-2018
 • FELLES
  Nye seniortiltak og -tillegg i Oslo
  Informasjon om offentlig pensjon

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen, dag før skjærtorsdag

 • SKOLE
  Høring om lærernorm
  HØRINGSMØTE - Evaluering av ressursfordelingsmodell for videregående skole

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Dagskurs 4. april
  Medlemsmøte om pensjon 12. april 

UKEINFO 11-2018
 • FELLES
  Rekordmange på 8. mars-arrangement
  Nye ressurshefter fra Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Byrdefullressursen for videregående skole og grunnskole
UKEINFO 10-2018
 • FELLES
  I mål om offentlig tjenestepensjon
  Ny nettside om trakassering på arbeidsplassen
  8. mars 2018

 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2018: La meg skape!

 • SKOLE
  Innspillsrunde om kjerneelementer i fag – frist 17. april
  Vil du være med og lage de nye læreplanene?
  Ny struktur på yrkesfag - slik blir utdanningsprogrammene fra 2020

 • KURS UDF
  NLS sommerkurs 25. - 29. juni 2018
  Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold - 23. april

UKEINFO 09-2018
 •  FELLES
  Reisevaneundersøkelse
  Revidert Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS
  8. mars #metoo – fra taushet til kvinnekamp!

 • BARNEHAGE
  Styrerrapporten er her

 • SKOLE
  Skolebehovsplanen for 2019—2028
UKEINFO 07-2018
 • FELLES
  Åpningstider i vinterferien
  Påmeldingskurs vår 2018
  8. mars #metoo - fra taushet til kvinnekamp!

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk kafé 27. februar
  Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

 • VIDEREGÅENDE SKOLE
  Byrdefullressursen for vgs
UKEINFO 05-2018
 • FELLES
  Søk på aktører + har din arbeidsplass tariffavtale?
  Nye publikasjonar frå Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Jobbsøkerkurs på Blindern
  Gratis seminarer om fagfornyelsen
  Vaktmestrene i Osloskolen

 • KURS UDF OSLO
  Tariffkurs 1. mars: Tariff på 1-2-3

UKEINFO 04-2018
 • FELLES
  OPPFORDRING! Støtt kampanjen mot avskilting av lærere!

 • BARNEHAGE
  Mye engasjement på bydelslagsseminar

 • SKOLE
  Skriftlig vurdering på barnetrinnet

 • UDF OSLO KURS
  Delte dagskurs i februar

 • UDF OSLO MØTER
  Medlemsmøte for medlemmer i UH og FAS

UKEINFO 03-2018
 • FELLES
  Støtt kampanjen mot avskilting av lærere
  Min Side og Min klubb er lansert på udf.no
  Paroler til 8. mars

 • BARNEHAGE
  Valg av nasjonal hovedtillitsvalgt i Norlandia

 • MEDLEMSMØTER UDF OSLO
  Hvordan bygge et levende språkmiljø i barnehagen - 15. februar
  Datoer for pedagogisk kafé våren 2018

 • KURS UDF
  Omsorg - 5. - 6. mars 

UKEINFO 02-2018 
 • FELLES
  Budsjettvedtak å glede seg over!

 • SKOLE - VGS
  Nytt fra yrkesfag og fagopplæring

 • MØTE UDF OSLO BARNEHAGE
  Nettverksmøte for medlemmer i Norlandia region Oslo

 • KURS UDF OSLO BARNEHAGE
  Ansettelseskurs for barnehage – OBS! Ny dato!

 • KURS UDF OSLO
  Tillitsvalgtsopplæringen - del 3
  Delte dagskurs i februar

UKEINFO 51-2017 
 • FELLES
  Julehilsen 2017
  Manus fra kurs og konferanser

 • SKOLE
  Alle ansatte må levere sykmelding på papir
  Oppfølging av utsatte skoler, utviklingsløyper – VGS
  Nytt ressurshefte: I Lærertetthet og klassestørrelse – en kunnskapsoversikt

UKEINFO 50-2017 
 • FELLES
  Seniorkurs for pedagogisk personale, Statens Pensjonskasse, tilsatte i UDE våren 2018
  Skolefrontens fond
  Kursplan UDF Oslo våren 2018
  Budsjettmarkering 13. desember
  Etteroppgjør for uførepensjon

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid mellom jul og nyttår
  Manus fra dagskurs barnehage 
UKEINFO 49-2017 
 • FELLES
  Felleserklæring fra partene i Oslo kommune om seksuell trakassering
  Håndpenger/penger til drift av klubb - Viktig informasjon!
  Hva kan du si? Hva skal du si?

 • SKOLE
  Viktig informasjon til tillitsvalgte vedrørende sosiallærere og rådgivere i stillingskode 902 - Medlemsmøte 17. januar
  KS: Enighet om arbeidstid i skolen
  Spørsmål og svar om lærernormen
  Ressurssituasjonen i videregående utdanning
  Nye nettsider og pakke om fagfornyinga 

UKEINFO 47-2017
 • FELLES
  Markering mot bemanningsbyråer

 • BARNEHAGE
  BARNEHAGELÆRERE: Bli med på SETT-dagene!

 • SKOLE
  Fraværet er redusert, men...

 • KURS UDF OSLO
  Lederkurs 05. og 07. desember
  Halvdags budsjettkurs for ATV grunnskole 6. desember
  Invitasjon til budsjettskolering for ATV på videregående skole 6. desember
  Kurs om «Arbeid med forebygging, håndtering og beredskap knyttet til vold og trusler» 4. desember

UKEINFO 45-2017
 • FELLES
  Markering av Krystallnatten 9. november 2017

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for tillitsvalgte på grunnskole, PPT, spesialskoler og voksenopplæringen - 29. og 30. november
  Dagskurs for tillitsvalgte i videregående skole, Sinsen VO og Fagskolen i Oslo - 30. november
  Dagskurs for barnehage - 6. desember

UKEINFO 44-2017
 • FELLES
  Besøk oss på Østlandske Lærerstevne
 • SKOLE
  Høring på forslag til aktivitetsplan for videregående opplæring
  Veiledningsmateriell – Elevevaluering av undervisningen skoleåret 2017-2018
  Spørreundersøkelse om skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet
 • UH
  Kvalifisering, tid og lønn. En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i universitets- og høgskolesektoren
 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Gratis barnehagekonferanse - 6. november
  Seminar: Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet - 7. desember
 • EKSTERNE MØTER/KURS
  Frafall i videregående skole - 7. november
UKEINFO 2017-43
 • FELLES
  Støtte til streik

 • SKOLE
  Fornying av læreplanverket: Innspillsrunde fra kjerneelementgruppene 23.10-10.11.2017

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Pedagogisk kafé - 31. oktober
  Pensjon forklart sånn at alle forstår det - 30. og 31. oktober, og 1. november
  Tillitsvalgtsopplæringen: Ekstrakurs TV 2 satt opp i 4. – 5. desember

 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Gratis barnehagekonferanse - 6. november
  Seminar: Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet - 7. desember
  SETT 2017 - 29. og 30. november

UKEINFO 2017-41
 • FELLES
  Tariffhøring om pensjon - klubber og bydelslag
  Verktøy for medlemshåndtering
  Equal Pay Day
  Informasjon om TV-aksjonen 2017
  Manus fra kurs og konferanser

 • MØTER UDF OSLO
  Pedagogisk kafé høsten 2017

 • MØTE
  Debatt om Varsling i skolen - 23. oktober
UKEINFOR 2017-39
 • FELLES
  Delte dagskurs
  Boklansering: Den brysomme profesjonaliteten
  Utdanningsforbundet sender 20 naturfaglærere/
  barnehagelærere til ASE-konferansen i Liverpool 4.-6. januar 2018
  SETT 2017

 • FAS
  Omorganisering av kunnskapssektoren

 • GRUNNSKOLE
  Evaluering av skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet

 • SKOLE
  Innføring av «elektronisk stoffkartotek» på skolene
UKEINFO 2017-36 
 • FELLES
  Er medlemmene dine riktig registrert?
  Stortingsvalget 11. september

 • SKOLE
  Ny lønnsinnplassering etter avlagt eksamen

 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Innkalling til dagskurs 12. september

 • SENTRALE KURS
  Utdanningsforbundet har oppdatert sin kurskalender

 • EKSTERNE KURS/SEMINARER
  Statped arrangerer gratis seminar 24. november

 • EKSTERNE ARRANGEMENTER
  Møt opp til demonstrasjon 9. september for å støtte lærerne som har blitt avskiltet!

UKEINFO 2017-34 
 • FELLES
  Velkommen til nytt arbeidsår!
  Nye kolleger?
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018
  Økonomiske midler til drift av klubber
  Informasjon om skolering og kurs for våre tillitsvalgte
  Likestillingsutvalget i UDF Oslo inviterer til medlemsmøte: «Ære, skam og sosial kontroll - et medlemsmøte for læring og refleksjon»
  Velferd uten profitt
  Nytt fra Seksjon for samfunn og analyse

 • EKSTERNE KURS & MØTER
  Kvinner på tvers - 23. og 24.september 

UKEINFO 2017-25 
 • FELLES
  Nå fungerer "Verktøy for tillitsvalgte"
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Bemanning av fylkeskontoret i sommerferien
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018
  Informasjon om første kurs til høsten for våre tillitsvalgte
  Sykdom i ferien
  Oslo Pride 2017
  Antinazistisk folkefest i Fredrikstad 29. juli - vi setter opp buss

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger 

UKEINFO 2017-24 
 • FELLES
  Fellesbrev til nye pensjonister
  Problemer med verktøy for tillitsvalgte

 • UH
  Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

UKEINFO 2017-23 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Pride
 • BARNEHAGE
  Streiken i Akasia er over
  Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?
 • SKOLE
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018 for skole

 

UKEINFO 2017-21 
 • FELLES
  Refusjon for utlegg – klubber innen 1. juni
  Mellomoppgjøret 2017
  Utdanningsforbundet Oslos kurskalender for høsten 2017
  Last ned Forbundsnytt-appen!
  Meld deg på SETT 2017

 • BARNEHAGE
  Høring om årsplansmal

 • KURS/MØTER UDF OSLO
  Likestillingsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo inviterer til medlemsmøte:
  "Ære, skam og sosial kontroll - et medlemsmøte for læring og refleksjon" - 7. juni.

UKEINFO 2017-18 
 • FELLES
  TARIFF2017 - Unio Oslo: Enighet i lønnsoppgjøret
  TARIFF2017 - Løsning i staten
  TARIFF2017 - Spekter: Enighet i Spekter
  TARIFF2017 - Enighet med Norlandia
  Vi endrer åpningstiden fra 2. mai
  Påminnelse: Medlemsstipend for medlemmer i UDF Oslo
  Påminnelse: Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due

 • BARNEHAGE
  Kvalitetsutvikling og kompetanseløft for fremtidens barnehager

 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs for tillitsvalgte i skole, PPT og bydelslags-ledere

 • MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte 11. mai

 • KURS/ MØTER UDF
  Retten i skolen - aaltid til elevens beste? - 8. mai
  Trues demokratiet fra sentrum? 11. mai

 • EKSTERNE MØTER
  Politisk Pub 4. mai

UKEINFO 2017-17
 • BARNEHAGE
  Ny rammeplan offentliggjort

 • SKOLE
  Voksenopplæring: Møte med byråden

 • KURS/MØTER UDF OSLO
  Påminnelse: 1. maifrokost 2017
  Medlemsmøte 11. mai

 • KURS/MØTER UDF FOR LEDERE
  Retten i skolen – alltid til elevens beste? - 8. mai

 • EKSTERNE KURS OG SEMINARER
  Frokostseminar: Nasjonsbygging i den norske skolen - 10. mai
  AKAN-kurs i Utdanningsadministrasjonen: Forebygge og håndtere AKAN-saker – medarbeidere som vekker bekymring - 11. mai

 • KURS UDF
  Tilpasset opplæring i grunnskolen - 3. mai
  Mellom tillit og kontroll - Generasjon prestasjon - hvor blir det av barndommen? - 10.-11. mai
  Mangfold i skole og barnehage - 30. mai
UKEINFO 2017-16 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  1. maifrokost 2017
  Pedagogisk kafé – 27. april
  Organisasjonsmessig behandling av arbeidstid i barnehage og skole
  Melding til Stortinget 16 (2016-2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due
  – Støtt opp om marsj for kunnskap

 • SKOLE
  Høring generell del av læreplanen
  Ekstra tilbud: Invitasjon til skolering og forståelse av Hovedavtalen og MBU-avtalen

 • KURS UDF
  Faget kunst og håndverk i støpeskjeen: Endringer er varslet - er deling av faget svar på fagfornyelsen? - 25.april

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Yrkesfaglærernes mangfoldige kompetanse

   

UKEINFO 2017-13 
 • FELLES
  Streik ved Skagerak International School
  Pedagogisk kafé 30. mars
  Medlemsmøte torsdag 6. april 18.00 – 20.00 – Lærernes Hus
  1. maifrokost 2017

 • SKOLE
  Elev- og lærlingeombudet i Oslos årsrapport for 2016
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018 for skole

 • KURS UDF
  Tilpasset opplæring i grunnskolen - 3. mai
  Tilpasset opplæring i videregående skole - 4. mai

UKEINFO 2017-1
 • FELLES
  Organisasjonsmessig behandling – arbeidstid i barnehage og skole
  Bortreisekurs med tillitsvalgte
  Nytt temanotat fra UDF om grønn fagforening

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk kafé - ny rammeplan?

 • SKOLE
  Innspurt i arbeidstidsforhandlinger på skolene
  Foreslår mindre penger til over halvparten av Oslos barneskoler
  Etatshovedverneombudene i Utdanningsetaten

 • KURS/MØTER UDF OSLO
  Frokostseminar: Skolegudstjeneste, religion eller tradisjon? - 24. mars
  Lederfrokost: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i barnehage og skole - 3. april

 • KURS UDF
  Lek og vennskap mellom gutter og jenter - 20. april
  Faget Kunst og håndverk i støpeskjeen - 25. april
  Medvirkning til barns spontane lek - 27. april
UKEINFO 2017-11
 • FELLES
  Unios inntektspolitiske uttalelse 2017
  Endret åpningstid for vårt sentralbord
  Markering mot rasisme lørdag 18. mars
 • SKOLE
  Plakat #stoppstoreklasser
  Medlemsmøter for alle yrkesfaglærere i UDF Oslo
  Yrkesveien - Byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen
  Om vaktmesterordningen
 • KURS UDF
  Oppmerksomt nærvær i møte med barn og unge - 24.-25.april
 • EKSTERNE KURS, MØTER OG KONFERANSER
  Politisk Pub: Sånn får du tariffavtale på 1-2-3
UKEINFO 2017-10
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehage og skole
  UDF skjerper kampen mot kommersialisering
  Kort informasjon om nye nettsider og lansering

 • BARNEHAGE
  Bli med og markere barnehagedagen 2017
  Årsmøter i bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Er du matematikk- eller naturfaglærer?

 • FAS
  Ledige plasser i forum for spesialskoler og spesialklasser
  Høring NOU 2016:17 - På lik linje

 • KURS/SEMINAR UDF OSLO
  Skolegudstjeneste, religion eller tradisjon? - 24. mars
  Har du meldt deg på årets «Kast-deg-frampå-kurs»? Fremdeles mulig å melde seg på! - 24. - 26. mars

 • KURS UDF
  Pedagogiske relasjoner i skole (Dag 1) - 28. mars
  Klasseledelse (Dag 2) - 29. mars

 • EKSTERN KONFERANSE - FAS
  Fagkonferansen "Språk & kommunikasjon – barn og unges psykiske helse" - 12. og 13. juni

 • EKSTERNT KURS
  Nyutdannet lærer – skoleeiers og skolers ansvar for et godt første år i yrket - 23. mai

UKEINFO  2017-09         
 • FELLES
  8. marsplakat
  Nytt ressurshefte fra Utdanningsforbundet om lærertetthet
 • SKOLE
  Er du matematikk- eller naturfaglærer?
  Ansettelser og overtallighet
 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om bortreisekurs - 16. - 17. mars
  Temakurs for tillitsvalgte i barnehager og på fagsentrene - 5.april
 • MEDLEMSMØTE UDF OSLO
  Medlemsmøte: Fra frustrasjon til forståelse-  2. mars
 • KURS UDF
  Gratis kveldsarrangement i Lærernes Hus - Verdier for et godt fellesskap - 6. mars 2017
 • EKSTERNT KURS
  Bruk av uteklasserommet: Oslomarka som læringsarena - 26.april/ 9.mai
UKEINFO 2017-07 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Spre budskapet: Stopp store klasser!
  Nytt ressurshefte om undervisningspersonell og kompetansekrav i skolen
 • BARNEHAGE
  Plakater til pedagogisk kafé - 23. februar
 • MEDLEMSMØTE UDF OSLO
  Medlemsmøte: Fra frustrasjon til forståelse-  2. mars
 • EKSTERN KONFERANSE
  Barnehagekonferanse: Har du BARE LEKT i dag? Lek og læring på barnehagevis - 30. - 31. mai
UKEINFO 2017-06
 • FELLES
  Økonomiske midler til drift av klubber (både barnehage og skole)
  To nye faktaark fra Utdanningsforbundet

 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2017: Vi vil leke
  Pedagogisk kafé 23. februar

 • SKOLE
  Høring om ressursfordelingsmodellen for grunnskole
  Skolering i hovedavtalen

 • MEDLEMSMØTE UDF OSLO
  Fra frustrasjon til forståelse - torsdag 2. mars

 • KURS UDF OSLO
  Kurs om arbeidstidsavtalen 1. mars

UKEINFO 2017-05          
 • FELLES
  Invitasjon til årets Kast-deg-frampå-kurs
  Alkoholpolitikk i Utdanningsforbundet Oslo
 • SKOLE
  Økonomiske midler til drift av klubber
  Jobbsøkerkurs på Blindern
 • KURS UDF OSLO—BARNEHAGE
  Dagskurs 27. februar
 • KURS/MØTER UDF
  Kurs for ledere: Mellom krav og støtte - Lederen som balansekunstner - 2. mars 2017
  Stress, press og læring - "Når kroppen sier fra" - 10. mars 2017
  Makt og maktmisbruk - hvordan håndtere praktiske situasjoner i arbeidslivet hvor makt utøves - 5. april 2017
 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Manifest inviterer til boklansering: "Framtidsskolen" av Audun Lysbakken og Tarjei Helland - 14. februar
  Lesing uten litteratur - hva blir det? - 14. februar
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13. - 15. mars 2017
UKEINFO 2017-04               
 • FELLES
  Medlemsstipend fra Utdanningsforbundet
  Verving av nye studentmedlemmer
  Vervekampanje i Utdanningsforbundet Oslo
  Nye faktaark fra Utdanningsforbundet
 • BARNEHAGE
  Utdanningsforbundets høringssvar til ny rammeplan
  Høring i forhold til kompetanse og rekruttering
 • KURS/MØTER UDF
  Debattmøte: Lærerrollen i et spenningsforhold? - 26. januar 2017
  Kurs for ledere: Mellom krav og støtte - Lederen som balansekunstner - 2. mars 2017
  Stress, press og læring - "Når kroppen sier fra" - 10. mars 2017
  Makt og maktmisbruk - hvordan håndtere praktiske situasjoner i arbeidslivet hvor makt utøves - 5.april 2017
 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Manifest inviterer til boklansering: "Framtidsskolen" av Audun Lysbakken og Tarjei Helland - 14. februar
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13. - 15.mars 2017
UKEINFO 2017-03 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Bli med på 8.marsparolemøte!
  Vervekampanje i Utdanningsforbundet Oslo
  Problemer med eposter til fylkesstyret - vi beklager
  Håndbok i kommunalt avtaleverk (Oslo kommune)
 • SKOLE
  Overtid for lærere med nedslag i undervisningen?
  Husk å sende inn budsjettvedtak
  Skolering i Hovedavtalen for rektor og tillitsvalgte
 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs i februar
 • KURS UDF
  Kurs for ledere: Mellom krav og støtte - Lederen som balansekunstner - 2.3.2017
 • EKSTERNE KURS:
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13.-15. mars 2017
UKEINFO 2017-02 
 • FELLES
  Utlysning for Skolefrontens Fond 2017 – stipend og solidaritetspris
  Når bør man ta ut alderspensjon?
  Ny hovedavtale i staten
 • BARNEHAGE
  Høring: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
 • SKOLE
  Tjener norske lærere mer enn andre?
 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs om ansettelser på skole – 26.januar
 • KURS/MØTER UDF
  DEBATT: Lærerrollen i et spenningsforhold? – 26. januar
  DEBATT: Hvem har ansvaret for barnehagen? – 16. januar
 • EKSTERNE KURS/MØTER
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13.-15. mars 2017
  Politisk Pub: Striden om tiden – 18. januar

 

UKEINFO 2016-51
 •  FELLES
  Julehilsen fra ledelsen
  Bemanning av kontoret i skolens juleferie
 • KURS
  Meld deg på modul 3
  Budsjettkurs for skole
 • BARNEHAGE
  Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo om tilvenning
UKEINFO 2016-49 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Forsikringer for 2017
 • BARNEHAGE
  Diskuter høringsutkastet til ny rammeplan
 • SKOLE
  Budsjett og rammebrev til skolene
  Byrådets satsing på yrkesfagene
 • FAS
  Rapport fra kurs for tillitsvalgte i FAS
UKEINFO 2016-48 
 • FELLES
  OSLOBUDSJETT 2017: Klare forbedringer etter enighet mellom byrådspartiene og Rødt
  Nye publikasjoner fra Utdanningsforbundet
 • BARNEHAGE
  Oslostandard for tilvenning i barnehagen
 • KURS UDF OSLO
  Påminnelse om kurs i desember
UKEINFO 2016-47 
 • FELLES
  Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, kan du søke om å delta på Genèveskolen i 2017
  Nye publikasjoner fra Utdanningsforbundet
  Hvordan skal utdanning finansieres?
  Har du husket å melde deg på SETT-dagene 28.-29.nov. 2016? 
  Fortsatt mulighet!
 • BARNEHAGE
  Spørsmål og svar om grunnbemanningsavtalen
 • KURS UDF OSLO
  INNKALLING: Kurs for tillitsvalgte i Oslo kommunes barnehager og tillitsvalgte på fagsentrene
UKEINFO 2016-46 
 • FELLES
  Sykmelding skal fortsatt leveres på papir - digital sykmelding skal ikke benyttes
 • BARNEHAGE
  STOR SEIER: 50 % barnehagelærere i Oslo!
  Pedagogisk kafé
 • KURS FRA UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs
 • MØTE UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Frokostseminar for ledere 23. november
 • KURS UDF
  Barnehagebarns erobring av skriftspråket - 8. desember
 • EKSTERNT MØTE
  Politisk pub: Sosial dumping også under Oslos rødgrønne? - 23. november
UKEINFO 2016-45 
 • FELLES
  Kurs om pensjon – for alle klubber og bydelslag
  Ti nye grunner til å være medlem
 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2017: Vi vil leke
 • SKOLE
  Modulbaserte læreplaner i voksenopplæringen
  Erfaringer med karakterbasert skolevalg
 • KURS UDF OSLO
  Ekstra personalsaksarbeidskurs
UKEINFO 44-2016 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  OSLOBUDSJETTET 2017: Vi vil ha hverdagen for barnehagebarna og elevene opp en divisjon
  Vervekampanje!
  Profesjonsetisk nettside med dilemmaer
  Når noe ikke stemmer – hva gjør jeg?
 • BARNEHAGE
  Fullstappet pedagogisk kafé
 • SKOLE
  IKT-utfordringer på skolene
  Fire fagforeninger vil endre Osloskolen
 • LEDERE
  Lederfrokost i Lærernes hus 23.11.16 kl. 08:30: Verdivalg – leders ansvar?
 • KURS OG MØTER I UDF OSLO
  To uker igjen til medlemsmøte om profesjon og kjærlighet
UKEINFO 43-2016 
 • FELLES
  Verving av praksisstudenter
  TARIFF2016: Om meklingen i Virke og plassoppsigelse
 • BARNEHAGE
  Ny rammeplan for barnehagene
 • SKOLE
  Generell del av læreplanen skal fornyes
  Regjeringen presiserer dispensasjonsreglene
  Aktivitetsplanen for videregående opplæring for skoleåret 2017-18
 • KURS FRA UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs BHG
UKEINFO 42-2016 
 • FELLES
  TARIFF 2016: Enighet med FUS
  Speed date med byråden 21. oktober
  Sammen mot mobbing i Oslo
 • BARNEHAGE
  Endring av dato for når forslag til ny rammeplan blir sendt på høring
 • SENTRALE KURS
  Kurs for historielærere i videregående skole
  Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet
  Verdige samtaler med barn og unge om problemer
UKEINFO 41-2016 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  OSLOBUDSJETT 2017: Mange gode enkelttiltak – men fortsatt rammekutt for det store flertallet
  Medlemsmøte: Når profesjon og kjærlighet møtes
  Nye forsikringer er lansert  for UDFs medlemmer
 • SKOLE
  Felles skolepolitisk dokument
  Arbeid med ny lærerplan
 • LEDERE
  Stort oppmøte på lederfrokost 28.09.16
UKEINFO 39-2016
 • BARNEHAGE
  Påminnelse Modul 2 PBL
  Pedagogisk kafé - Ny rammeplan
 • SKOLE
  Debattmøte 12. oktober - Generell del av læreplanen
 • FELLES
  Kurs for tillitsvalgte 25. oktober: Prinsipper og dilemmaer
UKEINFO 38-2016 
 • TARIFF2016
  Ingen streik i Spekter
 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo støtter de streikende legene
 • BARNEHAGE
  Møte med FUS-styrere
  Presentasjon av Utdanningsforbundet Oslo sine bydelslag
  Grunnbemanningsavtalen i Oslo kommune
 • SKOLE
  Informasjon fra etatshovedverneombudene i Utdanningsetaten
  Undersøkelse om gruppestørrelse i videregående
  Videregående skole: Ny styringsstruktur for yrkesfagene
 • SENTRALE KURS OG KONFERANSER
  Skolelederkonferansen 2016 - 19. og 20. oktober
UKEINFO 37-2016 
 • TARIFF2016
  Brudd i Virke-forhandlingene
 • FELLES
  Dagskurs 12.september
 • BARNEHAGE
  Høringskonferanser om ny rammeplan
 • SKOLE
  Hvilken nytte har vi av overgangsprøvene?
  AKANKURS: Forebygge og håndtere AKAN-saker – medarbeidere som vekker bekymring
 • KURS OG SKOLERING
  PÅMINNELSE: Grunnskolering for nye tillitsvalgte
 • SENTRALE KURS
  Les mindre - forstå mer - 20.oktober, Lærernes hus
  I for store sko - Barn som omsorgspersoner - 24. og 25. oktober, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo
 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Velkommen til SETT 2016 – Skandinavias største konferanse for barnehage og skole!

 

UKEINFO 36-2016 
 • TARIFF2016
  Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo
  Tariffoppgjøret 2016: Uravstemningen for medlemmene i PBL
 • FELLES
  Seksjon medlemstilbud orienterer om reforhandlet avtale med Tryg Forsikring
 • KURS OG SKOLERING
  PÅMINNELSE: Innkalling til dagskurs 12.9.
 • KURS OG SKOLERING—LEDERE
  Frokostseminar for ledere - Leders styringsrett -  28.09.
 • SENTRALE KURS
  En barnehage til begjær: Pedagogikk og estetikk 18.oktober
 • EKSTERNE MØTER
  Politisk Pub 14. september: Hvorfor vil folk ha tariffavtale?
UKEINFO 35-2016 
 • FELLES
  Har du problemer med å hente ut medlemslister for arbeidsplassen din?
  Profesjonsetisk dilemma
  Verktøykassa - hjelp for tillitsvalgte og medlemmer
 • BARNEHAGE
  Tariffoppgjøret PBL 2016: Ingen streik
  Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?
 • SKOLE
  Klubbesøk
 • KURS OG SKOLERING
  Grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Innkalling til dagskurs 12.9.
 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Kvinner på tvers - nasjonal konferanse
UKEINFO 34-2016 
 • FELLES
  Velkommen til nytt arbeidsår!
  Nye kolleger?
  Tariffoppgjøret 2016
  Alkoholpolitikk i Utdanningsforbundet Oslo
  Lær om krig og konflikt gjennom TV-aksjonen Røde Kors sitt undervisningsopplegg
 • SKOLE
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2016/2017 for skole
  Økonomiske midler til drift av klubber
 • KURS OG SKOLERING
  Om skoleringsplan høsten 2016
  Innkalling til kurs
 • KURS UDF
  KRISEPEDAGOGIKK: Fra teori til praksis: Pedagogiske tiltak for elever utsatt for kriser og traumer
 • KURS FOR LEDERE: Mellom krav og støtte – Lederen som balansekunstner
 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Oslo kommune er klar som partner i fagkonferansen SETT
  Kvinner på tvers - nasjonal konferanse
  Invitasjon til deltakelse åpent seminar «Bruk naturen som klasserom»