Ukeinfo

Ukeinfo sendes ut til alle tillitsvalgte, medlemmer i kontaktforum, ledermedlemmer og lederråd i Utdanningsforbundet Oslo. Vi ber tillitsvalgte videresende relevant informasjon til medlemmer på sin arbeidsplass.

 

UKEINFO 16-2024

 • FELLES
  Tariff 2024: Vårens tariffoppgjør er i gang!
  Viktige hendelser for Utdanningsforbundet Oslo våren 2024
  Økonomisk støtte til Gaza
  Utdanningsforbundet Oslos tegnekonkurranse i forbindelse med Oslo Pride 2024
  Meld deg på «1. mai 2024 med Utdanningsforbundet Oslo»!

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi Himmelfartsdag

 • SKOLE
  Artikkel i Aftenposten 16. april 2024: «VGS-tillitsvalgte slår alarm om overfylte skoler og klasserom i Oslo»
  Anmeldelse av straffbare forhold hvor elever er involvert

 • WEBINAR UDF
  Om modulstrukturerte læreplaner i voksenopplæringen

UKEINFO 15-2024

 • FELLES
  «Barnehage er det klareste eksemplet på forretningsmodeller som gir stor profitt til selskaper»
  Tariff 2024 - Oslo kommune
  Meld deg på «1. mai 2024 med Utdanningsforbundet Oslo»!
  Det nærmer seg valg og registrering av tillitsvalgt for 2024 – 2025
  Søk om stipend i dag!

 • SKOLE
  Ny etatshovedverneombud-periode

UKEINFO 14-2024

 • TARIFF 2024
  Utdanningsforbundets overordnede krav i tariffoppgjøret 2024
  1. mai 2024 med Utdanningsforbundet Oslo
  Nye folk på fylkeskontoret
  Velkommen til korøvelse lørdag 6. april

 • ARRANGEMENTER UDF OSLO
  Fremdeles ledige plasser! Kino-tilbud: Førpremiere på filmen «Lærerværelset»!

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Barnehage, skole og omsorg - en gullgruve for milliardærer og eiendomsspekulanter?
  AKAN-kurs 8. mai:Forebygge og håndtere AKAN-saker - medarbeidere som vekker bekymring
  «Pensjon for alle» inviterer alle interesserte til årskonferanse

UKEINFO 12-2024

 • FELLES
  Fanemarkering mot hevet pensjonsalder
  Fylkeskontoret er stengt i perioden 23. mars t.o.m. 1. april 2024
  OPPDATERT MED RIKTIG DATO! Kino-tilbud: Førpremiere på filmen «Lærerværelset»!
  Bli med på påskequiz!

 • SKOLE
  REFLEX – Fleksibel arbeidstid og deltagelse i arbeidslivet

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  AKAN-kurs 8. mai: Forebygge og håndtere AKAN-saker - medarbeidere som vekker bekymring

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  «Pensjon for alle» inviterer alle interesserte til årskonferanse

UKEINFO 11-2024

 • FELLES
  Lærere for fred i Gaza – felles lærerdeltakelse i demonstrasjon på lørdag
  Kino-tilbud: «Lærerværelset»!
  Rekreasjonsstipend for kvinnelige lærere i grunnskolen
  8. mars med Utdanningsforbundet Oslo

 • BARNEHAGE:
  Arbeidstid i barnehagen - dag før skjærtorsdag

 • KURS UDF OSLO
  RETTELSE: Feil dag på dagskurs i april for grunnskole, PPT og VO

UKEINFO 10-2024

 • FELLES
  Fanemarkering mot heving av pensjonsalderen 14. mars
  Den internasjonale kvinnedagen 8. mars
  Utdanningsforbundet Oslo er på Instagram
  Redusert bemanning på fylkeskontoret

 • TARIFF 2024
  Teknisk beregningsutvalg: – Over industrien, men mye gjenstår

 • KURS UDF OSLO
  Velkommen til dagskurs for grunnskole, PPT og VO 9. og 10. april

 • SEMINAR UDF
  "Stedet mitt" - seminar før barnehagedagen 2024

UKEINFO 09-2024

 • FELLES
  Forhandlingene som særbestemmelsene til Utdanningsforbundet Oslo starter neste uke
  Den internasjonale kvinnedagen 8. mars
  Velkommen til korøvelse søndag 3. mars
  Lærere for fred i Gaza
  Redusert bemanning på fylkeskontoret
  OU-fondets stipendordning

 • BARNEHAGE
  Årsmøter i bydelslagene

 • KURS UDF
  Forskningskafé: Lærernes verktøykasse i møte med mobbing
  Inkludering og tilrettelegging i kroppsøvingsfaget

UKEINFO 07-2024

 • FELLES
  Redusert bemanning på fylkeskontoret
 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo er på Instagram
 • FELLES
  Historisk empati, perskeptiver og sammenhenger
 • BARNEHAGE
  Medlemsmøter for medlemmer i private barnehager
 • VIDEREGÅENDE
  Kurs i programmering for lærere i videregående 12. mars

UKEINFO 06-2024

 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet Oslo
 • FELLES
  Kapittel 11 i ny opplæringslov - de viktigste endringene
 • GRUNNSKOLLE
  Kurs i programmering for lærere i grunnskolen 13. mars
 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for videregående opplæring mandag 11. mars

UKEINFO 05-2024

 • FELLES
  Lederjuss: 9A – kravene til godt læringsmiljø i skole og barnehage
 • BARNEHAGE
  Dagskurs barnehage 28. og 29. februar
 • SKOLE
  Medlemsundersøkelse om fraværsoppfølging i videregående skole
 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Innkalling til dagskurs grunnskole

UKEINFO 04-2024

 • FELLES
  Bli med på Ungseminar på Sanner Hotell 5. - 6. mars!
  Delta på parolemøte for 8.-marskomitéen i Oslo!
  Velkommen til korøvelse lørdag 03. februar!
  Ny rapport om lærermangel i Norden

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs grunnskole 13. og 14. februar 2024

 • KONFERANSE UDF
  Forskerfrø 2024: Nasjonal konferanse for ansatte i barnehagen

 • EKSTERNE KURS
  Nobelinstituttets lærerkurs 2024

UKEINFO 03-2024

 • FELLES
  Kandidater til Lærerprofesjones etiske råd 2024 – 2027

 • BARNEHAGE
  Spørreundersøkelse om arbeidstid i barnehage – PBL og Oslo kommune

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Kurs i januar og februar

 • KURS UDF - Digitale kurs:
  Kritisk literacy i klasserommet
  Hvordan forstår vi utfordrende adferd hos barn og elever - og hvordan håndterer vi det?

UKEINFO 01-2024

 • FELLES
  Vi er på jakt etter en samfunnsengasjert rådgiver!
  Høring på rapport fra sannhets- og forsoningskommisjonen
  Begrenset kapasitet og åpningstid på fylkeskontoret torsdag og fredag
  Nye vedtekter publisert
  Etterlysning av utvalgsmedlemmer

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte for VO 10. januar: "Høring av vurderingsformer for modulstrukturerte læreplaner"
  Ledige plasser på kurs om budsjettskolering for grunnskole
  Fortsatt ledige plasser på budsjettskolering for Voksenopplæringa

UKEINFO 50-2023

 • FELLES
  I dag, 13. desember vedtas Oslobudsjettet – vi delte ut julekort med klart budskap til politikerne!
  Grunnforsikring – endring i 2024
  Julestengt fylkeskontor

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid mellom jul og nyttår

 • SKOLE
  Vedrørende budsjettarbeidet på skolene

 • UH/FAS
  Er du UH- eller FAS-medlem? Ta kontakt med oss!

 • KURS UDF OSLO
  Sjekk ut kurs du kan melde deg på!
  Dagskurs for videregående opplæring onsdag 17. januar

 • KURS UDF
  Ønsker du faglig påfyll?

UKEINFO 49-2023

 • FELLES
  Artikkel i Aftenposten: Vold og trusler i Oslo-skolen: – Det er ikke blitt gjort nok
  13. desember skal Oslobudsjettet for 2024 vedtas i Rådhuset

 • BARNEHAGE – LEDERE
  Nytt faktaark om barnehagestyreres arbeidsoppgaver

 • KURS UDF
  Nysgjerrig på AI og ChatGPT?

UKEINFO 48-2023

 • FELLES
  FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk
  Oslobudsjett 2024: Innspill til byens politikere
  Vi trenger medlemmer til forum for overgang barnehage/skole og første klasse/begynneropplæring

 • SKOLE
  Artikkel i Aftenposten om skolevold

UKEINFO 46-2023

 • FELLES
  LM2023: Ny ledelse, nytt sentralstyre og ny politikk
  Oslobudsjett 2024: Innspill til byens politikere
  Likelønnsdagen 16. november

 • SKOLE
  Øremerkede midler til styrking av skolenes arbeid med vold og trusler skoleåret 2023/24

 • KURS UDF
  WEBINAR: Hvordan lykkes med tverrfaglighet i VGO? - Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser

UKEINFO 44-2023

 • FELLES
  Om nytt byråd og «Hammersborgerklæringen»
  Redusert bemanning på fylkeskontoret i uke 45
  Korøvelse 12. november – kom og syng med oss!

 • SKOLE
  Informasjon om AKAN-kurs 1. desember for tillitsvalgte
  Lønnsfastsettelse for skoleledere
  Høring på forslag til aktivitetsplan for videregående skoler 2024-2025

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om dagskursene i november!
  Dagskurs for videregående opplæring tirsdag 21. november

UKEINFO 43-2023

 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo søker medlemmer til medlemsforum
  Julie Midtgarden Remen (H) blir ny byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo

 • SKOLE
  Evaluering av e-læringskurs om forebygging av vold og trusler for grunnskoler

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for tillitsvalgte for grunnskole 22. og 23. november

 • EKSTERNE KONFERANSER
  Invitasjon til digital dialogkonferanse: Brukernes erfaringer med Kompetanseløftet

UKEINFO 41-2023

 • FELLES
  Geir Røsvoll innstilt som ny leder i Utdanningsforbundet
  Lørdag 14. oktober braker det løs - det er aller første øvelse i Utdanningsforbundet Oslos kor!
  Sjekk ut nettsiden vår for profesjonsetikk!

 • LEDERE
  NLS lederforum 2023: Hvordan gjøre yrket attraktivt for ledere?

 • EKSTERNE KONFERANSER
  Skolelederdagen 2023 - Utdanningsledelse som skaper bevegelse – mellom forvaltning, politikk og pedagogikk

UKEINFO 39-2023

 • FELLES
  Oslobudsjettet 2024: Lite nytt for barnehage og skole
  Redusert bemanning på fylkeskontoret i høstferien

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for videregående opplæring tirsdag 17. oktober

 • EKSTERNE KURS
  Invitasjon til frokostmøte på OsloMet 17. oktober
  Velkommen til jubileumskonferansen til Kvinner på Tvers 21.-22. oktober

 UKEINFO 38-2023

 • FELLES
  Hvem blir den nye ledelsen i Utdanningsforbundet sentralt?
  Vi starter kor!

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om dagskursene i oktober og november!

 • KURS UDF
  Forskningskafe om lærerprofesjonenes forskningsanvendelse 21. september
  Lederjuss: - Advarsler og tilrettevisninger 26. september

UKEINFO 37-2023

 • VALG 2023
  UDF Oslo vil følge opp løftene til de nye byrådspartiene!

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for tillitsvalgte ansatt ved fagsentre, kommunale og private barnehager i Oslo 21. og 22. november

UKEINFO 36-2023

 • FELLES
  Valgdebatt 2023: Mange løfter fra alle partier – vi skal følge opp!
  Bruk stemmeretten din - hver stemme teller!
  Utdanningsforbundet Oslo oppretter flere nye medlemsfora!
  Plakater, flyers og tilbakemeldingsskjema klar til bestilling

 • BARNEHAGE
  Mange arbeidsplasser som mangler registrert tillitsvalgt!

 • KURS UDF
  Gratis kveldsseminar – er karakterene i videregående skole i ferd med å bli ubrukelige?

UKEINFO 35-2023

 • FELLES - VALG 2023
  Husk valgdebatt torsdag: Fremtidens barnehage og skole

 • FELLES
  Skapte god debatt om barnefattigdom på OsloMet
  Plakater, flyers og tilbakemeldingsskjema klar til bestilling

 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE om obligatorisk dagskurs for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Oslo 19. september

 • KURS UDF
  Gratis kveldsseminar – er karakterene i videregående skole i ferd med å bli ubrukelige?

UKEINFO 34-2023

 • FELLES
  Velkommen til et nytt barnehage- og skoleår til alle våre tillitsvalgte og medlemmer!
  Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen?
  Nye kolleger etter ferien?

 • FELLES - VALG 2023
  Valgdebatt: Fremtidens barnehage og skole

 • BARNEHAGE
  Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2023 – 2024!

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til obligatorisk dagskurs for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Oslo 19. september

 • MØTER UDF
  Debattmøte om fattigdom blant barn og unge

 • EKSTERNE MØTER OG ARRANGEMENTER
  Oslovalg 2023: Hvem skal bestemme over skolens skjermer?

UKEINFO 25-2023

 • FELLES
  God sommer!
  Oslo Pride 2023 med Utdanningsforbundet Oslo
  Sykdom i ferien
  Utdanningsforbundet Oslo har sommerstengt i juli måned
  Bruk av privat mobil i jobbsammenheng

 • SKOLE
  Om foreldrepermisjon og manglende kontaktlærertillegg

 • KURS UDF OSLO
  Ny dato for dagskurs barnehage i november

UKEINFO 24-2023

 • FELLES
  Velkommen til felles Unio-frokost før Pride-paraden 01. juli
  Nye kolleger etter ferien?
  PÅMINNELSE: Har dere valgt og registrert tillitsvalgt for 2023 – 2024?

 • BARNEHAGE
  Lønnsoppgjøret: Enighet med PBL
  Lønnsoppgjøret: Enighet med Norlandia Preschool AS
  Ubunden arbeidstid

 • KURS UDF OSLO
  Høstens første dagskurs blir 19. september

UKEINFO 23-2023

 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo på Oslo Pride 2023
  Norge har vedtatt den internasjonale konvensjonen mot vold og trusler i arbeidslivet
  PÅMINNELSE: Har dere valgt og registrert tillitsvalgt for 2023 – 2024?
  Uttalelser fra ÅM2023 er nå publisert på nettsiden
  Manus fra kurs og konferanser

 • KURS UDF OSLO
  Høstens kurs publisert på nett

 • EKSTERNE ARRANGEMENTER
  Gratis tegneserieforedrag og pizza på gamle Nasjonalgalleriet 15. juni
  Fanemarkering mot rasistene i SIAN

UKEINFO 21-2023

 • FELLES
  ÅM2023: Tre intense årsmøtedager er over!
  Har dere registrert tillitsvalgt for 2023 – 2024?

 • KURS UDF
  Konferanse for videregående opplæring

UKEINFO 18-2023

 • TARIFF20232
  Tariffoppgjøret 2023 i Oslo kommune: Mer enn frontfaget også i Oslo

 • FELLES
  Tid for å registrere tillitsvalgt for 2023 – 2024

 • BARNEHAGE
  Utdanningsforbundet Oslos høringssvar til byrådssak om kvalitet i barnehagen

 • SKOLE
  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs for alle tillitsvalgte 30. mai - påmeldingsfrist 15. mai

UKEINFO 17-2023

 • TARIFF 2023
  Tariffoppgjøret 2023 i Oslo kommune, KS og staten
  Viktige datoer i lønnsoppgjøret for andre tariffområder

 • FELLES
  Saksdokumenter til Årsmøte 2023 er publisert på nett
  Tid for å registrere tillitsvalgt for 2023 – 2024

 • SKOLE
  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

UKEINFO 16-2023

 • FELLES
  Tariffoppgjøret 2023 i Oslo kommune
  1.mai med Utdanningsforbundet Oslo
  Søk om stipend i dag!
  Snart tid for å registrere tillitsvalgt for 2023 – 2024
  Ny tillitsvalgt på kontoret

 • KURS UDF OSLO
  Felles dagskurs 30. mai

UKEINFO 13-2023

 • FELLES
  Viktige hendelser for Utdanningsforbundet Oslo våren 2023
  1.mai med Utdanningsforbundet Oslo

 • BARNEHAGE
  Høring – byrådssak om kvalitet i barnehagen

 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Nyutdannede lærere - helhetlig strategi for videre profesjonell utvikling

UKEINFO 11-2023

 • TARIFF 2023
  Oslo-lærerne før lønnsoppgjøret: – Vi kan ikke fortsette å henge etter

 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet Oslo
  Markering av FN-dagen mot islamofobi og FNs internasjonale dag mot rasediskriminering 18. mars kl. 15

UKEINFO 10-2023

 • FELLES
  Gratulerer med kvinnedagen!
  Du og klubben din kan sende inn forslag til årsmøtet!
  Full støtte til streiken i NHO-barnehagene

 • BARNEHAGE
  Ny verktøykasseartikkel: Ubunden tid barnehage

 • KURS UDF OSLO
  Kurs om arbeidstidsavtalen – skole

 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Broen til framtiden: Folkets klimakonferanse fyller 10 år

UKEINFO 09-2023

 • FELLES
  Manus fra kurs og konferanser

 • BARNEHAGE
  Årsmøter i bydelslagene
  Barnehagedagen 2023: «Liten og stor»
  Bli med på erfaringskonferanse

 • SKOLE
  Fagnettverk i Utdanningsforbundet
  MBU – skolering
  Vedrørende lønnslipp

UKEINFO 07-2023

 • FELLES
  Informasjon om reisevaneundersøkelse blant kommunens ansatte
  Som medlem kan du søke stipend fra Skolefrontens fond

 • SKOLE
  Alternative ordninger for standpunktvurdering og eksamen i Osloskolen
  Referat fra medlemsmøte videregående opplæring 31. januar

UKEINFO 06-2023

 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Informasjon om stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – høst 2023 og vår 2024

UKEINFO 04-2023

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Om dagskurs 15. og 16. februar

 • KURS OG MØTER UDF
  Få med deg Utdanningsforbundets webinar om chatbots i skolen

 • ÅM 2023
  Liste for delegatvalgmøter 2023 for små medlemsgrupper

UKEINFO 03-2023

UKEINFO 03-2023 inneholder utelukkende nyheter/informasjon om Årsmøte 2023.
Vi har derfor publisert artiklene under Nyheter på den nye Årsmøte 2023-siden vår.

UKEINFO 02-2023

 • FELLES - ÅM2023
  Delegatvalgmøter for små medlemsgrupper

 • TARIFF 2022
  Lønnsoppgjøret for FUS-barnehager i havn
  Enighet i Norlandia om ny pensjonsordning

 • SKOLE
  Felles heldagsprøver i Osloskolen
  Bruk av Its Learning i videregående skole

 • FAS
  Nytt faktaark fra Utdanningsforbundet om bemanning i og organisering av PP-tjenesten

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs grunnskole 15. og 16. februar
  Velkommen til ansettelseskurs for skole og barnehage!

 • KURS OG MØTER UDF OSLO - UH
  PÅMINNELSE: Digitalt medlemsmøte og årsmøtedelegatvalg 25. januar

UKEINFO 51-2022

 • FELLES
  Julehilsen 2022 fra ledelsen
  Julestengt fylkeskontor
  Forslags- og nominasjonsprosess i Utdanningsforbundet

 • UH
  Digitalt medlemsmøte 25. januar 2023

UKEINFO 49-2022

 • FELLES
  Oslobudsjettet er vedtatt – vi er fornøyd med egen innsats

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid mellom jul og nyttår

 • SKOLE
  Avklaringer rundt realfagstillegget

 • KURS UDF OSLO
  Vårens kursplan finner du på nettsiden vår - udf.no/oslo
  Bli med på budsjettkurs i januar!

UKEINFO 48-2022

 • FELLES
  OSLOBUDSJETTET: 20 millioner mer til spesialpedagogiske tiltak
  ÅRSMØTE 2023 – innspill til politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo 2023-2027

 • SKOLE
  Felles samling for tillitsvalgte og rektorer 2. og 14. desember
  Jobber elever ved din skole med klimatiltak, og er interessert i besøk fra Slovakia neste år?

UKEINFO 47-2022

 • FELLES
  Spørsmål og svar om barnehagestreiken
  OBS! Siste frist for innsending av refusjoner er 1. desember

 • TARIFF 2022
  Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

 • SKOLE
  VOLD OG TRUSLER: Hvem melder til politiet?
  Bedriftshelsetjenesten besøker alle skoler i forbindelse med risikovurdering av vold og trusler

UKEINFO 46-2022

 • FELLES
  Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav
  OBS! Siste frist for innsending av refusjoner er 1. desember
  Informasjon om energitiltak i skole og barnehager

 • FAS
  Bemanning i PP-tjenesten: tilstrekkelig for å oppfylle tjenestens mandat?

UKEINFO 45-2022

 • FELLES
  Boller, kakao og streik - streikemarkering på Eidsvoll plass fredag 11. november kl. 12:00
  Barnehagestreiken fortsetter: – Ingen vilje fra PBL
  Utdanningsforbundet trenger DIN hjelp!

UKEINFO 44-2022

 • FELLES
  Fantastisk streikemarkering foran Stortinget onsdag
  Årsmøte 2023 – innspill til politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo 2023-2027
  OSLOBUDSJETTET: Er du opptatt av tall? Nå er budsjettuttalelsen klar

 • TARIFF 2022
  Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs 17. november
  PÅMINNELSE: Innkalling til dagskurs for grunnskole 15. og 16. november

 • KURS UDF
  Klimaseminaret 2022
 • EKSTERNE KURS
  AKAN-kurs: Forebygge og håndtere AKAN-saker - medarbeidere som vekker bekymring

UKEINFO 43-2022

 • FELLES
  PBL-streiken fortsetter
  Vi har for tiden begrenset kapasitet i fylkeslaget

 • SKOLE
  Aktivitetsplan for de videregående skolene i 2023-2024
  Aktivitetsplanen for spesialgrupper og spesialskoler i grunnskolen er ute på høring
  Vervekampanjen for videregående skole avsluttes mandag 31. oktober

UKEINFO 42-2022

 • FELLES
  Utdanningsforbundet er i streik!
  Søk Utdanningsforbundets klimapris - søknadsfristen er 4. november!

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for ATV-er i medlemsgruppe faglig og administrativt støttesystem (FAS)
  Velkommen til klubbstyrekurs!

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Markering av Lærerprofesjonens etiske plattform

 UKEINFO 41-2022

 • FELLES
  Mulig streik i PBL
  Redusert åpningstid på sentralbordet

 • KURS UDF OSLO
  Velkommen til kurs om personalsaksarbeid

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Konferanse om kvinnehelse og arbeidsliv 22.-23.10
  Markering av Lærerprofesjonens etiske plattform

UKEINFO 39-2022

 • FELLES
  KS-streiken: En mørk dag for skolen
  PÅMINNELSE: Send oss innspill til ÅM2023!

 • KURS UDF OSLO
  Grunnskoleringen fortsetter – TV2

UKEINFO 38-2022

 • PRESSEMELDING FRA UDF OSLO:
  Langt mellom fargene i et grått Oslo-budsjett for skole og barnehage

 • FELLES
  KS-streiken fortsetter – vis støtte der du kan!

 • BARNEHAGE
  Sekstimersdag prøves ut i barnehage i Oslo

 • TARIFF 2022
  Enighet i deler av Virke-oppgjøret

UKEINFO 37-2022

 • FELLES
  KS-streiken fortsetter!
  Årsmøte 2023 i Utdanningsforbundet Oslo
  Presentasjoner fra kurs

 • BARNEHAGE
  Nytt i Verktøykassa: Forskjøvet arbeidstid barnehage

 • SKOLE
  Vervekonkurranse for lærere i videregående skole i Oslo med flotte premier!
  Utdanningsetaten tar initiativ til livsmestringsprogram
  Manglende utbetaling av ulike tillegg

 • TARIFF 2022
  Mekling i PBL-oppgjøret i oktober

UKEINFO 36-2022

 • FELLES
  Nå er det Oslo som skal vise støtte! Markering på Eidsvoll plass mandag 12. september kl. 18:30
  Regnbuetog og solidaritetsmarkering på lørdag 10. september
  To nye faktaark om evalueringen av fagfornyelsen

 • BARNEHAGE
  Hva skal til for å få bedre kvalitet i Oslos barnehager?

UKEINFO 35-2022

 • FELLES
  Streikemarkering i Sandvika 6. september
  Oslo Pride inviterer til solidaritetsmarkering lørdag 10. september

 • TARIFF 2022
  Brudd i forhandlingene med PBL

 • SKOLE
  Tilbud om sesong-influensavaksine til ansatte på skolene

UKEINFO 34-2022

 • FELLES
  Om KS-streiken 2022
  Digital streikemarkering mandag 29. august
  Send en hilsen til de streikende

UKEINFO 33-2022

 • FELLES
  Velkomstbrev fra ledelsen
  Har dere husket å registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023
  Nye kolleger etter ferien?

 • TARIFF 2022 - KS
  1300 nye lærere ut i streik i neste uke

 • LEDERE
  Informasjon til deg som er ledermedlem

 • KURS UDF OSLO
  Høstens kursplan – meld deg på!

UKEINFO 24-2022

 • TARIFF 2022 – OSLO
  Uravstemning

 • TARIFF 2022
  Enighet mellom Utdanningsforbundet og Spekter

 • FELLES
  Sommerbrev fra ledelsen 2022
  Utdanningsforbundet Oslo på Oslo Pride
  PÅMINNELSE: Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023
  Nye kolleger etter ferien?
  Sykdom i ferien
  Utdanningsforbundet Oslo har sommerstengt i juli måned

UKEINFO 23-2022

 • TARIFF 2022 – OSLO
  Det er viktig at du bruker stemmen din i uravstemningen!
  Spørsmål og svar om lønnsoppgjøret i Oslo
  Hva blir min nye lønn?

UKEINFO 22-2022

 • TARIFF 2022 – OSLO
  Stem JA eller NEI til Oslo-oppgjøret

 • FELLES
  Tid for fest og protest – bli med på Oslo Pride!
  Byrådssak om vold og trusler
  Oppdatert brosjyre og brev til kommende pensjonister

 • BARNEHAGE
  Private barnehager: Spørsmål og svar om kravet til selvstendig rettssubjekt

 • KURS UDF OSLO
  Høstens kursplan publisert

UKEINFO 21-2022

 • TARIFF 2022 – OSLO
  Løsning i Oslo
 • TARIFF 2022 – STAT
  Løsning og ny hovedtariffavtale i staten
 • TARIFF 2022 - SPEKTER
  Status i forhandlingene med Spekter

 • FELLES
  Fylkeskontoret er stengt 27. mai 2022

 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune 1. juni

UKEINFO 20-2022

 • TARIFF 2022 – OSLO
  Unio Oslo: Her kan det bli streik fra neste uke
  I tilfelle streik: Hold av tirsdag 24. mai kl. 18.15
  Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt

 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslos tegnekonkurranse i forbindelse med Oslo Pride

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi Himmelfartsdag

 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune 1. juni

UKEINFO 19-2022

 • TARIFF 2022 STAT
  Streikevarsel for over 15.000 statsansatte
  Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt

 • FELLES
  Medlemsstipend for medlemmer i UDF Oslo 2022
  PÅMINNELSE: Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023

 • SKOLE
  LEGATUTLYSNING: Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat
  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

UKEINFO 18-2022

 • TARIFF 2022
  Lønnsoppgjøret: Brudd i Oslo kommune
  Brudd i lønnsforhandlingene i staten

 • FELLES
  Medlemsstipend for medlemmer i UDF Oslo
  Takk til alle som deltok sammen med oss på 1. mai!
  Utdanningsforbundet Oslos tegnekonkurranse i forbindelse med Oslo Pride 2022
  80-års markering av læreraksjonen i 1942: 80 år i takknemlighet

UKEINFO 17-2022

 • TARIFF 2022 OSLO KOMMUNE
  Krav 2 avlevert 25. april

 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo skal på Oslo Pride 2022! Vil du være med?
  Hvorfor er Utdanningsforbundet Oslo på Pride?
  PÅMINNELSE: Kom og spis frokost med oss på 1. mai!

UKEINFO 16-2022

 • TARIFF 2022 OSLO KOMMUNE
  Unio Oslo: Må ha høyere ramme enn frontfaget

 • TARIFF 2022 STAT
  Vil få på plass ny tariffavtale i staten

 • TARIFF 2022
  Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt

 • FELLES
  Kontakt oss om flyktninger og hva som skjer på deres arbeidsplasser!
  1. mai 2022 med Utdanningsforbundet Oslo
  Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023

UKEINFO 14-2022

 • FELLES
  Fylkeskontoret er stengt i perioden 11. april t.o.m. 18. april 2022
  Verv en venn og få vervepremie!
  Rapport fra felles dagskurs 30. og 31. mars

 • TARIFF 2022
  Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt
  Enighet med Spekter i innledende forhandlinger

 • SKOLE – TARIFF 2022
  Utdanningsforbundet ber om læreravklaring fra partiene

 • FELLES
  1. mai 2022 med Utdanningsforbundet Oslo
  Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før skjærtorsdag

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  UNGforum inviterer alle medlemmer under 36 år til gratis kveldsseminar!

UKEINFO 13-2022

 • FELLES
  1. mai 2022 med Utdanningsforbundet Oslo
  Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023

 • KURS OG MØTER UDF
  Kvinnekamp og likestilling – erfaringer fra fagbevegelsen i Indonesia og Norge
  Partssamarbeid – en vei for å oppnå god utdanning

UKEINFO 12-2022

 • FELLES
  UKEINFO publiseres også på nettsiden vår

 • SKOLE
  Nå er det tid for arbeidstidsforhandlinger i skoleverket

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Unios klimafrokost torsdag 31. mars

UKEINFO 11-2022

 • FELLES
  Utdanning må sikres – også i krig
  Fagforeninger verden over markerte solidaritet med det ukrainske folk

 • BARNEHAGE
  Kurs i rolleforståelse og partsarbeid i barnehage

 • TARIFF 2022
  Dette er våre overordnede krav i årets tarifforhandlinger

 • KURS UDF OSLO
  Medlemsmøte om tariff og lønnsforhandlinger i universitets- og høgskolesektoren

 • KONFERANSER UDF OSLO
  Broen til Framtiden arrangeres i Oslo 8. april

UKEINFO 10-2022

 • FELLES
  UDF og UDF Oslo bevilger penger til nødhjelp i Ukraina
  Takk for flott 8. mars-markering!
  Årsmøte 2023: Valgkomiteen er nå i gang med sitt arbeid

 • BARNEHAGE
  Årsmøter 2022 i bydelslagene
  Vervesatsning i private barnehager er i gang
  Faktaark 4/2022: Nøkkeltall for barnehagen 2021

 • MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte 28. mars om tariff og lønnsforhandlinger i universitets- og høgskolesektoren

UKEINFO 09-2022

 • TARIFF 2022
  Tariffinformasjon foran hovedoppgjøret 2022

 • FELLES
  Støtte til Ukraina
  Min side - endring av personopplysninger
  To nye ansikter på fylkeskontoret
  Kampanjen "Savnet lærer" dundrer videre landet rundt

 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2022: Vennskap - du og jeg

 • KURS UDF OSLO
  Informasjon om kurs for tillitsvalgte

 • KURS UDF
  Kvalitet, pedagogisk ledelse og innhold i barnehagen
  Klasseledelse på internett- kurs i digital undervisning

UKEINFO 07-2022

 • FELLES
  Har du sett læreren min?
  Nytt ressurshefte om klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen

 • KURS UDF OSLO
  Informasjon om kurs for tillitsvalgte

UKEINFO 06-2022

 • FELLES
  Kampanje: Har du sett læreren min?
  Stipend for videreutdanning
  Utdanningsforbundets videreutdanningsfond
  Hurdalsplattformen i lys av Utdanningsforbundets politikk

 • BARNEHAGE
  Oslo kommune satser på langtidsvikarer i barnehagene

 • EKSTERNE KURS
  Nordiska Lärerorganisationers Samråd (NLS) sommerkurs 2022 (27. juni til 1. juli 2022)

UKEINFO 05-2022

 • FELLES
  Slik kan du få høyere lønn i tariffområdet staten
  Mediesaker med UDF Oslo

 • BARNEHAGE
  Brev til byrådsavdelingen

 • SKOLE
  Nye etatshovedverneombud

 • KURS UDF OSLO
  Ungseminar 2022
  Halvdagskurs om ansettelser for skole og barnehage
  Påminnelse om påmelding til dagskurs

UKEINFO 04-2022

 • BARNEHAGE
  Spørsmål og svar om overtidsavtalen

 • KURS UDF OSLO
  Ansettelseskurs for tillitsvalgte i barnehage og pedagogisk fagsenter

 • KURS UDF
  Kurs og seminarer for ansatte i barnehagen i mars 2022

UKEINFO 03-2022

 • UH
  Hva trenger vi at det forskes på de neste årene?Forskningsetikk og nye forskningsetiske retningslinjer

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs barnehage 15. februar
  Dagskurs grunnskole - Tillitsvalgte i skolegruppe 1-6, spesialskoler, PPT og VO - 15. og 16. februar
  Dagskurs videregående opplæring - torsdag 17. februar

UKEINFO 02-2022

 • FELLES
  Mediesaker med UDF Oslo i desember og januar

 • TARIFF 2021
  KA: Viktige endringer i hovedavtalen

 • BARNEHAGE
  Overtidsavtaler for private barnehager

 • SKOLE
  Viktig om overtid på skolene!
  Hjelp med overtid for skolene
  Takk for at dere svarer når vi spør!

 • UH
  Utdanningsforbundets arbeid for å ivareta medlemmer i UH-sektoren

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 10. og 11. februar 2022

UKEINFO 50-2021

 • FELLES
  Julehilsen fra ledelsen
  Julestengt fylkeskontor
  Godt nytt fra bystyrets behandling av budsjett 2022
 • BARNEHAGE
  Vi krever redusert åpningstid - dette er reglene som gjelder
  Arbeidstid mellom jul og nyttår
 • KURS
  Vårens kursplan er publisert
  Budsjettkurs for tillitsvalgte i januar (skole)
  Kurs om ansettelser (skole)

UKEINFO 49-2021

 • FELLES
  Fylkesleder Therese Thyness Fagerhaug om pandemien
  Julekort for en fullfinansiert hverdagen (egen nettsak)
 • SKOLE
  Hurtigtester for ansatte på skolen
 • BARNEHAGE
  10 millioner til vikarer i kommunale barnehager – forskudd til private (egen nettsak)
 • VOKSENOPPLÆRING
  Nasjonalt nettverk for voksenopplæring er i gang!

UKEINFO 48-2021

 • FELLES
  Aina Skjefstad Andersen fratrer som fylkesleder
  Atle André Danielsen fratrer 1.1.2022 som 1. nestleder
  Julenøtter på Facebook

 • KURS UDF OSLO
  Budsjettkurs for tillitsvalgte i januar

 • EKSTERNT MØTE
  Politisk pub om pensjonsreformen - 8. desember kl. 18:00 på Kulturhuset

UKEINFO 47-2021

 • TARIFF 2021
  Ny hovedavtale i Spekter

 • BARNEHAGE
  UTLYSING: Vervesatsing i private barnehager

 • SKOLE
  Invitasjon til spørreundersøkelse om gjeldende praksiser på 1. trinn

UKEINFO 45-2021

 • FELLES
  Er du den heldige som blir Utdanningsforbundets representant på Genèveskolen 2022?
  Oslobudsjettet 2022

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for barnehagetillitsvalgte 16. og 19. november er fullbooket
  Det avholdes dagskurs for VGO og fagskole 2. desember
  Innkalling til dagskurs grunnskole 23. og 26. november 2021

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  AKANKURS: Forebygge og håndtere AKAN-saker - medarbeidere som vekker bekymring

UKEINFO 43-2021

 • TARIFF 2021
  Lønnsoppgjøret: Enighet med FUS

 • FELLES
  Kulturstreiken er over – viktig seier til de streikende

 • BARNEHAGE
  To nye tariffavtaler på plass i private barnehager!

 • SKOLE
  MBU-skolering - e-læring
  Om aktivitetsplaner for skoleåret 2022/2023

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Østlandsk lærerstevne 2021 - 5. og 6. november

UKEINFO 42-2021

 • TARIFF 2021
  Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

 • FELLES
  VIKTIG: Oppdater din primære e-postadresse på Min side!
  Inga Marte Thorkildsen (SV) trer ut av byrådet

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Østlandsk lærerstevne 2021 - 5. og 6. november
  Webinar for barnehagesektoren - Rotårsaksanalyse i arbeidet med arbeidsmiljø i barnehagen - 1. november

UKEINFO 41-2021

 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo støtter kulturstreiken

 • TARIFF 2021
  Enighet i PBL

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs barnehage
  Påminnelse: Dagskurs grunnskole 19. og 20. oktober
  Kurs om personalsaksarbeid - 10. november

 • MØTER UDF OSLO
  UNGFORUM: Velkommen til kveldsforedrag «Når bra ikke er bra nok» 9. november!

 • KURS UDF
  Kurs for FAS-medlemmer

UKEINFO 39-2021

 • FELLES
  TARIFFOPPGJØRET 2021: Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo
  Forslag til Oslobudsjett 2022: - Flere gode satsinger, men kutt i hverdagen
  Oppfordring om å vaksinere seg

 • BARNEHAGE
  Oppsummering av undersøkelsen blant tillitsvalgte i offentlige og private barnehager

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs grunnskole - Tillitsvalgte i skolegruppe 1-6, spesialskoler, PPT og VO
  Velkommen til dagskurs 20. oktober i Brynsengveien 2
  TV2 - Grunnskolering for nye tillitsvalgte

 • EKSTERNE KURS
  Velkommen til årets Kvinner-på-tverskonferanse 23-24. oktober!

UKEINFO 38-2021

 • FELLES
  OSLOBUDSJETTET: Vi trenger korte fortellinger fra hverdagen!
  Unio støtter TV-aksjonen 2021

 • BARNEHAGE
  Spørreundersøkelse

 • KURS UDF OSLO
  Velkommen til UNGseminar 21-22. oktober!

 • KURS UDF - LEDERE
  Friplasser til Skolelederkonferansen og Styrerkonferansen

UKEINFO 37-2021

 • FELLES
  Klimabrøl i fire år - UDF Oslo er med!
  Følg UNGforum på Facebook!

 • SKOLE
  Full seier til Siv Presthus i Ammerudsaken
  Utdanningsetaten tar initiativ til livsmestringsprogram
  OSLOBUDSJETTET: Vi trenger korte fortellinger fra hverdagen!

 • KURS UDF OSLO
  Bli med på «Kast-deg-frampå-kurs» 15. -17. oktober!

UKEINFO 35-2021

 • TARIFF2021
  Utsetter forhandlingene med PBL til oktober
  Kjennelse fra frivillig lønnsnemnd for Spekter helse: - Applaus fra lønnsnemnda
  Enighet i lønnsoppgjøret i kirken
  FUS/Trygge Barnehager

 • SKOLE
  Koronasituasjonen – Overtid

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om påmelding til kurs

 • MØTER UDF OSLO
  UDF Oslo arrangerer utdanningspolitisk debatt 9. september

 • MØTER OG KURS UDF
  Hvor står kritisk pedagogikk i dag - hva kan Freires tenkning bidra med? - 20. september

UKEINFO 34-2021

 • FELLES
  Fylkeskontoret er stengt 26. og 27. august 2021
  UDF Oslo arrangerer utdanningspolitisk debatt 9. september
  Utdanningsforbundet Oslo sier klart fra mot rasisme
  Sykdom i ferien – er det lagt inn krav om erstatningsferie?
  Verving med Pedagogstudentene
  Støtteerklæring til politisk streik mot bemanningsbransjen

 • BARNEHAGE
  Oppdatert smitteveileder
  HØRING: Du er henta! – Finansiering av private barnehager

 • MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte for ledere i Utdanningsforbundet Oslo

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Debattmøte om barn og unges oppvekstsvilkår i Norge på OsloMet 1. september

UKEINFO 33-2021

 • FELLES
  Drop-in-vaksine for lærere i skole og barnehage
  VERVING: Nye kolleger etter ferien?
  Har arbeidsplassen din valgt tillitsvalgt for barnehage-/skoleåret 2021/2022?

 • BARNEHAGE
  Tariffkalender private barnehager
  Enighet med Norlandia

 • SKOLE
  Registrering av korona som yrkesskade

 • TARIFF2021
  Dato for lønnsnemnd - Spekter Helse

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til årets første kurs for tillitsvalgte - 8. og 9. september
  TV1 - grunnskolering for nye tillitsvalgte

 • EKSTERNE KURS
  SAMSVAR: Hatefulle ytringer på nett - et demokratisk problem?

UKEINFO 32-2021

 • FELLES
  Velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie!
  Vaksinering av ansatte i barnehage og skole
  VERVING: Nye kolleger etter ferien?
  Har arbeidsplassen din valgt tillitsvalgt for barnehage-/skoleåret 2021/2022?
  Nytt fra fylkeskontoret

 • SKOLE
  Særskilt seniortillegg

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til årets første kurs for tillitsvalgte - 8. og 9. september

 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Er taushet gull? - Ytringsklima og uenighetsfellesskap for lærere og ledere i barnehage og skole

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Debattmøte om barn og unges oppvekstvilkår i Norge

UKEINFO 24-2021

 • STREIK 2021
  –Tvungen lønnsnemnd løser ikke problemene

 • FELLES
  Sommerbrev 2021
  Sommerstengt i juli måned
  Nye kolleger etter ferien?
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte 2021-2022

UKEINFO 23-2021

 • STREIK 2021
  Nå har vi gitt beskjed. Hva vil Oslos politikere med byen nå?
  VIKTIG: Om streikebidrag
  Skal ha overtidsbetalt
  SPEKTERSTREIKEN: Derfor er det streik ved sykehusene
  Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd

 • FELLES
  Sykdom i ferien
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte 2021-2022

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger

UKEINFO 22-2021

 • STREIK 2021
  Hvordan vise støtte til streiken
  En hilsen fra streikekontoret
  «Vi skulle aller helst vært på skolen sammen med dere»
  Engasjerte ledermedlemmer i streik
  #kunnskapogtrygghet – du kan bidra
  Streiken rammer våre medlemmer også
  Facebook-gruppe for dem som støtter Unio-streiken

 • TARIFF 2021
  Enighet i mellomoppgjøret i staten
  Spekter: Mekling og bistandsforhandlinger

 • FELLES
  Ukas mediesaker med UDF Oslo

UKEINFO 21-2021

 • TARIFF 2021
  Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk
  Digital streikemarkering med Unio

UKEINFO 20-2021

 • TARIFF 2021
  Disse tas ut ved streik i Oslo
  Lønnsoppgjøret: Dette skjer i Spekter

 • FELLES
  Medlemsstipend for medlemmer i UDF Oslo
  STIPENDUTLYSNING: Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat
  PÅMINNELSE: Ditt ansvar som tillitsvalgt
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte 2021-2022

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Innkalling (og invitasjon) til dagskurs 31. mai
  Invitasjon til digitalt medlemsmøte for medlemmer i universitets- og høgskolesektoren 31. mai

 • EKSTERNE MØTER
  Felles møte for rektorer og tillitsvalgte om Visma In School

UKEINFO 19-2021

 • TARIFF 2021
  Brudd i forhandlingene med Spekter

 • FELLES
  Dette sier Arbeidstilsynet om lærernes smittevern
  Fylkeskontoret er stengt 13. og 14. mai 2021
  Min side - endring av personopplysninger
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte 2021-2022
  Medlemsstipend for medlemmer i UDF Oslo

 • BARNEHAGE
  Kort om tariffoppgjøret 2021

 • SKOLE
  Informasjon fra Utdanningsetaten om vaksinering av ansatte på spesialskoler og spesialklasser
  Gi elevene lærere med lærerutdanning!
  Arbeid på 17. mai under uvanlige forhold

 • UH
  Kunnskapsdepartementet har to høringer som angår UH

UKEINFO 18-2021

 • TARIFF 2021
  Brudd i Oslo
  Brudd i lønnsforhandlingene i staten

 • FELLES
  Min side - endring av personopplysninger
  Ukas mediesaker med UDF Oslo

 • BARNEHAGE
  Informasjon vedrørende koronapandemien fra Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 5. mai
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi Himmelfartsdag

 • SKOLE
  Informasjon vedrørende pandemien fra Oslo kommune -Utdanningsetaten 5. mai
  Muntlig eksamen våren 2021
  Spørreundersøkelsen fra OsloMet om tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune har lav svarprosent fra skolene

 

UKEINFO 17-2021

 • TARIFF 2021
  Statsoppgjøret er i gang

 • FELLES
  Velkommen til digital 1. mai 2021
  Ukas mediesaker med UDF Oslo

 • SKOLE
  Tiltak for å beholde eldre lærere i grunnskolen skoleåret 2021/2022

 • KURS UDF OSLO
  VIKTIG! Informasjon om felles obligatorisk dagskurs om tariff 2021

UKEINFO 16-2021

 • LØNNSOPPGJØRET 2021: UNIO OSLO KOMMUNE
  Forventer en reallønnsvekst for alle våre medlemmer i dette oppgjøret

 • TARIFF 2021
  Diverse om tariffoppgjøret

 • FELLES
  UTLYSNING: Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat
  Ukas mediesaker med UDF Oslo

 • SKOLE
  Oppklaring om pensjonstrekk og skattemelding
  Ressursgruppe – lærernes ansvarsoppgaver overfor elever i Visma InSchool
  Om Fagfornyelsen: Status, ressurser og partssamarbeid på skolene i rapport fra Utdanningsforbundet
  Tiltak for å beholde lærere i grunnskolen skoleåret 2021/22

 • KURS UDF OSLO
  VIKTIG! Informasjon om felles obligatorisk dagskurs om tariff 2021

 • EKSTERNE MØTER
  Spør Statped om særskilt opplæring i koronatiden

UKEINFO 15-2021

 • TARIFF 2021
  Innledende forhandlinger gjennomført i Spekter

 • FELLES
  Signer taushetserklæring og sikkerhetsinstruks digitalt
  Om 1. mai 2021

 • BARNEHAGE
  Vedrørende av arbeidsmiljøet til ansatte i barnehage
  Oppdatert smittevernveileder for barnehager

 • SKOLE
  Munnbind i undervisning er helt greit!
  Oppnevning av representanter til Faglig råd

 • MØTER UDF OSLO
  MEDLEMSMØTE: Tariffoppgjøret 2021 Oslo kommune: - Nå braker det snart løs!

UKEINFO 14-2021

 • FELLES
  Forbundsnytt med TARIFF-utgave
  «Jeg kjemper for en utdanning som lærer oss å tenke, og ikke for en utdanning som lærer oss å adlyde» (Paulo Freire)
  Suksess for «Påskenøtter»

 • SKOLE
  Fullføringsreformen

 • MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte: Strategisk plan for 2021/22 - UDF Oslo ønsker din hjelp til å utforme strategisk plan
  Invitasjon til digitalt medlemsmøte for medlemmer i UH-sektoren 19. april

 • UKAS MEDIESAKER MED UDF OSLO
  Etterlyser tiltak mot vold og trusler i Oslo-skolen: – Vi opplever at det i praksis ikke har skjedd noe på ti år
  Oslolærere etterlyser hjelp for utagerende elever

UKEINFO 12-2021

 • FELLES
  1. mai 2021
  Fylkeskontoret er stengt i perioden 29. mars - 5. april 2021

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før skjærtorsdag

 • SKOLE
  Utsatt frist for lokale arbeidstids-forhandlinger
  Spørreundersøkelse fra Education International om FNs bærekraftmål

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til halvdagskurs grunnskole 20. og 23. april

 • MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte: Strategisk plan for 2021/22

UKEINFO 11-2021

 • TARIFF 2021
  Utdanningsforbundet har reforhandlet seks særavtaler i KA
 • FELLES
  Oppdatert papirutgave av Dokument nr. 25 sendes ut etter påske

 • BARNEHAGE
  Ferieavvikling i påsken og beordring til andre tjenestesteder

 • SKOLE
  Veldig godt arbeid med overtid – del erfaringene med andre

 • KURS UDF OSLO
  Ekstra halvdagskurs grunnskole
  Felles medlemsmøte for UH-medlemmer

 • KURS UDF
  Forskningsetikk- kurs for ansatte i UH-sektoren

UKEINFO 10-2021

 • FELLES
  Tariffinformasjon foran mellomoppgjøret 2021
  Se opptak av webinaret "Ett år med pandemi - hva lærte vi?"
  Nye temanotat fra Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Undervisningsressurser om rasisme

 • MØTER UDF OSLO
  Skoleledermøte 11. mars

 • EKSTERNE MØTER - UNIO
  Stein Reegård om marked i velferdssektoren og handlingsrommet i EØS-avtalen

 • EKSTERNE MØTER - FAFO
  Fafo-webinar: Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

UKEINFO 09-2021

 • FELLES
  8. mars 2021: - Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!

 • BARNEHAGE
  Krav om helse i utlysningstekst
  Spørreundersøkelse til medlemmer på fagsenter/ressursenhet i bydelene
  Revidering av rammeplan for barnehagelærerutdanningen

 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Innkalling og invitasjon til dagskurs 16. og 17. mars 2021 - barnehage - påmeldingsfrist 5. mars
  Kurs om ansettelser 8. mars og 11. mars
  Dagskurs grunnskole 16. mars og 17. mars
  Grunnskolering TV4: 8. april, 9. april og 13. april
  Tariff på 1-2-3 utsettes

 • KURS UDF
  UDF arrangerer kurs for medlemmer i universiteter og høyskoler

UKEINFO 07-2021

 • FELLES
  KORONA: Også videregående er tilbake på gult nivå, men ikke VO og Fagskolen og ikke UH
  Tariff 2021
  Unio og Education International (EI) støtter Myanmars fagforeninger i kampen mot militærstyret

 • BARNEHAGE
  Videreutdanning for barnehagelærere og styrere
  Barnehagedagen 2021 - små steg for kloden

 • SKOLE
  ViS – Visma InSchool

 • FAS
  Valg av hovedtillitsvalgt i Nav

 • UH
  Kontakt oss!
  NLA – høgskolens verdidokument

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling og invitasjon til dagskurs 16. og 17. mars 2021 - barnehage
  Dagskurs grunnskole 16. og 17. mars
  Innkalling og invitasjon til dagskurs 4. mars - VGO

UKEINFO 06-2021

 • FELLES
  Forskningsprosjekt om tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune

 • SKOLE
  Om tilkallingsvikarer i skole

 • FAS
  Nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse
  Ny rapport om hovedavtalen i staten

 • KURS UDF OSLO
  Endringer på kursdatoer for våren 2021

 • KURS UDF
  Trenger vi eksamen? - Bli med på digitalt seminar onsdag 10. mars kl. 18.00

UKEINFO 05-2021

 • FELLES
  KORONA: Antall smittetilfeller i Oslo er synkende - nye smitteverntiltak i barnehage og skole gjeldende fra onsdag 3. februar 2021

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid barnehage – Norlandia

 • SKOLE
  Støtte til de tre rektorene som har valgt å si opp sin avtale om praksisplasser med NLA
  Overtid i skolen – flere verktøy

UKEINFO 04-2021

 • FELLES
  KORONA: En ny og alvorlig situasjon etter smitteutbrudd i Follo kommune

 • BARNEHAGE
  KORONA: Felles føringer om åpningstid i barnehager på rødt nivå

 • SKOLE
  Overtid for helgearbeid

UKEINFO 03-2021

 • TARIFFOPPGJØRET 2020:
  Enighet i forhandlingene med FUS

 • FELLES
  Parolemøte 8. mars

 • BARNEHAGE
  PÅMINNELSE: Forslag til endringer i barnehageloven om plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m.

 • SKOLE
  Undersøkelse: "Ansattes arbeidsmiljø under covid-19"
  Er din skole god på å rapportere koronautgifter?

 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs om ansettelser for skole og barnehage
  Pensjonskurs for kommende pensjonister
  Dagskurs for videregående opplæring, grunnskole og barnehage

UKEINFO 02-2021

 • FELLES
  Vaksinasjon av lærere - Utdanningsforbundets holdning
  Bruk av munnbind i barnehage og skole
  Full støtte til Fagforbundets streik i private omsorgsbedrifter

 • TARIFFOPPGJØRET 2020
  Enighet i KA: En seier for kirkens framtid

 • SKOLE
  Koronautgifter på skolene er blitt refundert
  Overtidsbetaling i skolen

UKEINFO 01-2021

 • FELLES
  Nyttårshilsen fra leder Aina Skjefstad Andersen

 • BARNEHAGE
  Forslag til endringer i barnehageloven om plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart med mer

 • SKOLE
  Budsjettarbeid på skolene i januar

 • KURS UDF OSLO
  TV3 – grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Halvdagskurs om ansettelser for skole og barnehage
  Pensjonskurs for kommende pensjonister
  Dagskurs for videregående opplæring, grunnskole og barnehage
  Ekstrakurs om personalsaksarbeid

 • EKSTERNE KURS
  Digitalt frokostmøte om private aktører i velferdsstaten 

UKEINFO 51-2020

 • FELLES
  Julehilsen fra ledelsen
  Julestengt fylkeskontor

 • TARIFF 2020
  Tariffoppgjøret Oslo kommune
  Nettmøte om tariffrevisjonen Oslo kommune
  Etterbetaling etter tariffrevisjonen Oslo kommune

 • BARNEHAGE
  Endringer på fylkeskontoret – barnehage

 • FAS
  Omorganiseringen i Statped

 • KURS UDF OSLO
  Skoleringsplan for våren 2021 er publisert
  Budsjettskolering for tillitsvalgte
  Ekstrakurs om personalsaksarbeid

UKEINFO 50-2020

 • TARIFF 2020
  Resultatet av uravstemningen Oslo kommune
  Norlandia: Enighet for de andre fagforeningene
  Det kan bli streik i kirken før jul

 • BARNEHAGE
  Koronainformasjon for barnehage
  Arbeidstid mellom jul og nyttår

 • SKOLE
  Ukas koronanytt for skole
  Overtidsbetaling på grunn av koronapandemien

UKEINFO 49-2020

 • FELLES
  UDF Oslo vokser - vi er nå 14 015 medlemmer!
  Rapport om ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgte i statlige og private virksomheter
  Julenøttene til Utdanningsforbundet Oslo

 • TARIFFOPPGJØRET 2020
  Enighet mellom Unio og Spekter
  Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

 • SKOLE
  Hjemmekontor og digitale møter for lærere
  Samarbeid AMU/MBU for å finne gode løsninger i koronaskolen

UKEINFO 48-2020

 • FELLES
  Til ledere og lærere i barnehage og skole: Når ryker strikken?

 • BARNEHAGE
  Spørreundersøkelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage
  Mekling i desember for område 12 i Spekter

 • SKOLE
  Høring på læreplaner for videregående Vg2 og Vg3

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs for VGO/FAG mandag 7. desember

UKEINFO 47-2020

 • FELLES
  Uravstemningen i tariffområdet Oslo kommune
  Aina Skjefstad Andersen: - Uredelig av Skolelederforbundet
  JA i uravstemningen i staten
  Meklingen i PBL utsettes

 • SKOLE
  Nytt om koronasituasjonen
  Praktisk hjelp med smittevern på skolene
  Felles heldagsprøver i norsk og engelsk er nå frivillige

UKEINFO 46-2020

 • FELLES
  Åpent nettmøte 17. november om lønnsfesten i Utdanningsetaten
  Retten til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under koronapandemien

 • TARIFF 2020
  Mekling i PBL i desember
  Brudd i Spekter – helse, velferd og oppvekst

 • KURS UDF OSLO
  Årets siste tillitvalgtskurs
  Dagskurs grunnskole
  Påminnelse: Digitalt kurs for tillitsvalgte om personalsaksarbeid 

UKEINFO 45-2020

 • FELLES
  PÅMINNELSE: Uravstemningen for medlemmer i Oslo kommune
  Uravstemning i staten
  OSLOBUDSJETTET 2021 - Budsjettuttalelse fra Utdanningsforbundet Oslo: Hverdagen er hver dag, og den må fullfinansieres!

 • SKOLE
  Nye presiseringer vedrørende smittetiltak på videregående skoler

 • UH
  OsloMet har inngått intensjonsavtale med Norlandiagruppen NHC

 • MØTER UDF OSLO
  Møte i forum for barnehagelærere med master

UKEINFO 44-2020

 • FELLES
  Fylkesleder Aina Skjefstad Andersen om koronapandemien
  Fylkesleder Aina Skjefstad Andersen vedrørende administrative lønnstillegg i Utdanningsetaten
  Uravstemning i tariffrevisjonen 2020 – Oslo kommune

UKEINFO 43-2020

 • TARIFF 2020
  Natt til 15. oktober kom Unio til enighet med Oslo kommune i meklingen
  Dette er meklingsløsningen i staten

 • FELLES
  Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor
  Unio bidrog med 100.000 kroner til TV-aksjonen

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for barnehagetillitsvalgte 27. oktober
  Digitalt kurs for tillitsvalgte om personalsaksarbeid

UKEINFO 42-2020

 • FELLES
  Forskningsprosjekt om tillitsbasert styring og ledelse

 • LØNNSOPPGJØRET 2020
  Meklingsinnspurt i Oslo
  Meklingsinnspurt i staten

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs grunnskole, VO, PPT og spesialskoler 20., 21. og 22. oktober

UKEINFO 41-2020

 • FELLES
  UDF Oslo innfører hjemmekontor for tillitsvalgte og ansatte
  Vi trenger din hjelp for å få til et bedre Oslobudsjett!
  UDF Oslo deltok på markering mot rasisme, antisemittisme og nazisme

 • BARNEHAGE
  LØNNSOPPGJØRET 2020: Enighet med PBL

 • SKOLE
  VIKTIG! Høring om ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for videregående og fagskolen 21. oktober
  Kurs for barnehage-tillitsvalgte 27. oktober

UKEINFO 39-2020

 • FELLES
  TARIFF 2020: Brudd i årets tariffoppgjør mellom
  Utdanningsforbundet og Oslo kommune
  Om drift av fylkeskontoret og kurs- og møtevirksomhet i Brynsengveien 2
  OSLOBUDSJETTET 2021: Et budsjettforslag som svikter hverdagen
  Redusert bemanning på fylkeskontoret i høstferien

 • SKOLE
  Koronainformasjon fra Utdanningsetaten til skolene

UKEINFO 38-2020

 • FELLES
  TARIFF 2020: Brudd i Oslo
  TARIFF 2020: Brudd i forhandlingene i staten
  Kurskalender oppdatert med digitale kurs

UKEINFO 37-2020

 • FELLES
  TARIFF 2020: Aktuelle tariffdatoer
  Oppdatert veileder til tillitsvalgte om ledermedlemmene i Utdanningsforbundet
  Klimavennlige jobbreiser - informasjon og plakat
  OSLOBUDSJETTET 2021 - Vikarmangel? For store klasser? Null penger til å kjøpe nødvendig utstyr?
  Aksjon - Kvinner på tvers

UKEINFO 36-2020

 • BARNEHAGE
  Forum for barnehagelærere med master

 • FELLES
  Nei til rasisme og fremmedhat!
  Ramme, overheng og glidning – dette betyr de vanskelige uttrykkene

 • SKOLE
  Spørsmål og svar om fagfornyelsen

 • KURS UDF OSLO
  TV1 – Grunnskolering for nye tillitsvalgte

UKEINFO 35-2020

 • FELLES
  Tariffoppgjøret 2020
  Penger til drift av klubb
  Steffen Handal ber departementet rydde i lærerstatistikk
  Lærerrommet

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for alle tillitsvalgte 31.8 og 1.9.

 • KURS OG ARRANGEMENTER UDF
  WEBINAR: Tidlig innsats og livsmestring - 7.september

 • EKSTERNE KURS OG ARRANGEMENTER
  WEBINAR: Seniorer i barnehagesektoren - 18. september
  WEBINAR: Er dagens skolestart for seksåringer til barnets beste? - 2. september

UKEINFO 34-2020

 • FELLES
  Velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie!
  Handal: – Helt uakseptabelt!
  Skole og barnehage: Er det trygt på jobb?
  Koronakrisen – spørsmål og svar
  Nye kolleger etter ferien?
  Har arbeidsplassen din valgt tillitsvalgt for barnehage-/skoleåret 2020/2021?
  Nytt fra fylkeskontoret

 • LEDERE
  Teams-møte 27. august

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for tillitsvalgte

UKEINFO 25-2020

 • FELLES
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Sommerstengt i juli måned
  Nye kolleger etter ferien?
  Oslo Pride 2020 - 19. – 28. juni

 • KURS UDF OSLO
  Kursplan for høsten er endelig klar

UKEINFO 24-2020

 • KURS UDF OSLO
  Velkommen til dagskurs for alle tillitsvalgte 31. august og 1. september

 • FELLES
  UDF Oslo støtter #BLACKLIVESMATTER

 • SKOLE
  Skifte i vernetjenesten

UKEINFO 23-2020

 • FELLES
  Ukebrev til medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen
  Refusjon for utlegg – klubber - (gjelder alle arbeidsplasser i Utdanningsforbundet Oslo)
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte

 • BARNEHAGE
  Forum for barnehagelærere med masterutdanning

 • SKOLE
  Hvordan velge ny tillitsvalgt - og overholde smittevernet?

UKEINFO 22-2020

 • FELLES
  Ukebrev til medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen
  Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS
  Sykdom i ferien
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte

 • BARNEHAGE
  Digitale årsmøter i bydelslagene

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger
  Hvordan velge ny tillitsvalgt - og overholde smittevernet?

 • KURS UDF OSLO
  Digitale kurs for barnehagetillitsvalgte

UKEINFO 20-2020

 • FELLES
  Ukebrev til medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen
  Fylkeskontoret er stengt 21. og 22. mai 2020
  Valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi Himmelfartsdag

 • SKOLE
  Hva skjer med utviklingssamtalene?
  Informasjon om pålagte og frivillige prøver våren 2020
  Hvordan velge ny tillitsvalgt og overholde smittevernet?
  Webinar om tverrfaglige temaer i skolehverdagen

UKEINFO 19-2020

 • FELLES
  Ukebrev til tillitsvalgte og medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo fra leder Aina Skjefstad Andersen: - De gode løsningene finner vi først og fremst i fellesskap, ved å vise forståelse for ulike roller, vise raushet og tillit til hverandre
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Gi innspill til forslagene til ny opplæringslov - bli med på medlemsmøter!
  Du kan komme inn på Tavla hjemmefra
  Nye elevsatser nye utdanningsprogram på vgs gjeldende fra skoleåret 2020/2021

UKEINFO 18-2020

 • FELLES
  Ukebrev fra leder Aina Skjefstad Andersen: - Vi er her for dere!
  Velkommen til digital 1. mai-feiring
  Åpent nettmøte med Rosa kompetanse
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Stipendutlysning for kvinnelige lærere ved grunnskolen i Oslo

UKEINFO 17-2020

 • FELLES
  Ukebrev fra leder Aina Skjefstad Andersen: - Hensynet til smittevern må gå hånd i hånd med det pedagogiske arbeidet
  Digital 1. mai 2020
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct

 • BARNEHAGE
  Digitale bydelslagsårsmøter

 • SKOLE
  Stipendutlysning for kvinnelige lærere ved grunnskolen i Oslo

UKEINFO 16-2020

 • FELLES
  Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer fra leder Aina Skjefstad Andersen

UKEINFO 14-2020

 • FELLES
  Påskehilsen til tillitsvalgte og medlemmer fra Aina Skjefstad Andersen - leder i Utdanningsforbundet Oslo

UKEINFO 13-2020

 • FELLES
  Informasjon til tillitsvalgte fra Aina Skjefstad Andersen - leder Utdanningsforbundet Oslo
  Steffen Handal: - Situasjonen vil vare litt til. Det må du også.
  Marte Gerhardsen i Facebookgruppa"Korona-dugnad for digitale lærere"
  Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten

 • BARNEHAGE
  Beordring av ansatte til andre arbeidsoppgaver

 • SKOLE
  Vedrørende arbeidstidsforhandlinger

 • UH
  Høring NOU 2020:3 om ny lov om universiteter og høyskoler

 • KURS UDF OSLO
  Alle kurs i mars og april er avlyst

UKEINFO 10-2020

 • FELLES
  Velkommen til 8. mars med Utdanningsforbundet Oslo
  Retningslinjer for ansatte i Oslo kommune i forbindelse med utbrudd eller mistanke om korona-smitte

 • BARNEHAGE
  Årsmøter i bydelslagene

UKEINFO 09-2020

 • FELLES
  Tariffinfo

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for medlemsgruppe FAS 24.3. – 25.3.2020

 • KURS UDF
  Påminnelse om gratis kveldsseminar: Vurdering og eksamensordninger på høring

UKEINFO 07-2020

 • FELLES
  Barnehagedagen 2020: «Ulike sammen»
  Manus fra kurs

 • SKOLE
  Høring og mulighet for å gi innspill vedrørende vurdering, eksamen og valgfag i de nye læreplanene

 • KURS UDF OSLO
  Tariff på 1-2-3

UKEINFO 06-2020

 • FELLES
  TV3 – grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Interessant workshop om vold og trusler
  Om AKS/SFO i nytt faktaark

 • KURS UDF
  NLS sommerkurs 2020

UKEINFO 04-2020

 • FELLES
  Dagskurs i februar
  UNGforum: Kveldsvisning av «Systemsprengeren»
  DEBATT: «Uholdbar usikkerhet for lærere»

 • LEDERE
  Innføring av nye læreplaner fra høsten 2020 – Hvordan planlegges det ved din skole, og hva bør du som skoleleder vite?

 • KURS UDF OSLO
  Kurs om arbeidstidsavtalen i skoleverket (Dok. 25) 2020

 • KURS UDF
  Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre? (2. og 3. mars)
  Nobelinstituttets lærerkurs 2020 - 16. - 17. mars

UKEINFO 02-2020

 • FELLES
  Alle vårens kurs er publisert

 • KURS UDF OSLO
  Ansettelseskurs for tillitsvalgte

 • KURS UDF
  Gratis kveldsseminar 30. januar 2020: Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport?

INFO 50-2019

 
UKEINFO 47-2019
 • FELLES
  Les vedtakene fra Landsmøte 2019
  OSLOBUDSJETTET 2020: Gi bydelene handlingsrom og de ansatte pusterom!
  Presentasjon av Ida Næss Hjetland - nytt sentralstyremedlem fra Utdanningsforbundet Oslo
UKEINFO 46-2019
 • FELLES
  Likelønnsdagen 14. november
  Barnekonvensjonen 30 år

 • SKOLE
  Manglende brukermedvirkning i byggesaker
  Vi søker medlemmer til forum for spesialskoler og spesialklasser!
UKEINFO 44-2019
 • FELLES
  Møte med fagforeningsaktivisten Ellen David Friedman - 18. november
  «Unge lærere - profesjonens fremtid»

 • SKOLE
  Høring på forslag til aktivitetsplan for videregående opplæring for skoleåret 2020/2021

 • KURS UDF OSLO
  Delte dagskurs 9. desember for skolegruppe A, B og C, spesialskoler og PPT, og 10. desember skolegruppe D, E og F, U22 og voksenopplæringssentrene
  Klubbstyrekurs for klubbstyremedlemmer fra grunnskole og videregående skole

   

UKEINFO 43-2019
 • FELLES
  Hva utgir Utdanningsforbundet?

 • KURS UDF OSLO
  Forberedelse til TV 2
  Ekstra TV 2-kurs - Grunnskolering for tillitsvalgte
UKEINFO 42-2019
 • MØTER UDF OSLO
  Invitasjon til medlemsmøte om fagfornyelsen på yrkesfag Vg1

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs barnehage 12. november
  Ekstra TV1-kurs 29. oktober
  Kurs i personalsaksarbeid - 29. oktober
UKEINFO 41-2019
 • FELLES
  Gi din støtte til en viktig sak!

 • KURS UDF OSLO
  Ekstra TV1-kurs - 29. oktober
  Kurs i personalsaksarbeid - 29. oktober
UKEINFO 39-2019
 • FELLES
  Forslag til Oslobudsjett 2020
  Benjaminprisen 2019
  Nye temanotat fra Utdanningsforbundet
  Vedtaksprotokoll fra ÅM er publisert på nettsiden
UKEINFO 37-2019
 • FELLES
  Til alle medlemmer i UDF Oslo og Pedagogstudentene som er 35 år eller yngre: Ungseminar 2019
  Ny som tillitsvalgt?
  Meld deg til utvalg i Utdanningsforbundet Oslo!

 • BARNEHAGE
  Høring – forslag til endringer i barnehageloven
  Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagen
  Invitasjon til daglig leder og tillitsvalgte i PBL - barnehager

 • SKOLE
  Nytt faktaark: Andre yrkesgrupper i grunnskolen – utviklingstrekk skoleårene 2010/11–2018/19

 • KURS UDF
  Gratis forskningskafe 19. september: Relasjonskompetanse og kunsten å bygge et godt læringsmiljø
UKEINFO 35-2019
 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslos valgdebatter
  Utdanningsforbundet Oslo støtter de streikende i Foodora - alle ansatte i norsk arbeidsliv skal ha en tariffavtale
  Nye kolleger?

 • LØNNSOPPGJØRET 2019
  Enighet i FUS
  Enige med Norlandia i årets lønnsoppgjør
  Forhandler med PBL

 • NYE PUBLIKASJONER FRA UTDANNINGSFORBUNDET
  Ressurshefte om pensjonering i skoleverket
  Faktaark om barnehagelærerrollerapporten
  Om begrepet kvalitet i nytt temanotat fra Utdanningsforbundet

 • KURS UDF
  Utenforskap 2019 - Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn - 23. -24. september
UKEINFO 34-2019
 • FELLES
  DEBATT - UTDANNING: Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo: - Lite etterrettelig fra Høyre
  DEBATT - UTDANNING: Anette Sandvær, fylkesstyremedlem grunnskole i UDF Oslo: - Hvor mye er Høyres løfter egentlig verdt?
  Nye kolleger?
  Grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Unios verneombudspris 2019

 • BARNEHAGE - KURS UDF OSLO
  Dagskurs barnehage og fagsentre 19. september
UKEINFO 33-2019
 • FELLES
  Valgdebatt på Lærernes hus
  Utdanningsforbundet støtter «Klimabrølet»
  PÅMINNELE: Har du sluttet som tillitsvalgt, men får fortsatt e-post fra oss?

 • BARNEHAGE
  Velkommen til debattmøte om barnehagepolitikk

 • SKOLE
  Høring- nye læreplaner Vg1 yrkesfag
  Innspillsrunde Vg2 - og Vg3 læreplaner

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om dagskurs 2. september

 • EKSTERNE MØTER
  Velkommen til frokostmøte 30.08.19 - «Med blikk for kvalitet i barnehagen»
UKEINFO 25-2019
 • FELLES
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Oslo Pride 2019 - 14. - 22. juni
  Sommerstengt i juli måned

 • FELLES PÅMINNELSE
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2019/2020

 • BARNEHAGE
  Jobber for styrernorm i Oslo

 • UDF OSLO MØTER
  Debattmøte om barnehagepolitikk på OsloMet - mandag 2. september kl. 18
  Valgdebatt onsdag 21. august på Lærernes Hus

 • KURS UDF
  Med Peer Gynt i klasserommet - 7. - 8. august
UKEINFO 23-2019
 • TARIFF 2019
  Brudd i forhandlingene med Norlandia

 • FELLES
  Refusjon for utlegg – klubber
  Høstens kurs publisert på nett
  Oslo Pride 2019 - 14. - 23. juni

 • SKOLE
  3-årsregelen
UKEINFO 22-2019
 • TARIFF 2019
  Reallønnsvekst for statsansatte – streik avverget i staten

 • FELLES
  Gi din støtte til en viktig sak!
  Ny direktør i Utdanningsetaten

 • SKOLE
  Individuelle arbeidsplaner i skoleverket
  Høring: Skisse til læreplaner i valgfag til ungdomstrinnet
  Om inntaksordninger og stykkprisfinansiering i videregående opplæring i nytt ressurshefte

 • KURS UDF
  Gratis kurs for ansatte i barnehagen: "Lek og lær med verdensrommet", 4. juni i Lærernes hus
  Fagfornyelsen: Naturfag - 5. juni
UKEINFO 21-2019
 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen - dag før Kristi himmelfartsdag

 • KURS UDF OSLO - BARNEHAGE
  Invitasjon til kurs for arbeidsplasstillitsvalgte og styrere/daglige ledere i kommunale og private barnehager

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger
  Lærer søkes til kampanje mot netthets
UKEINFO 20-2019
 • FELLES
  Vold og trusler i skolen
  Seminar om ytringskultur i Osloskolen 13. mai 2019
  Årsmøte 2019

 • TARIFF 2019
  Spørsmål og svar om Oslo-oppgjøret 2019
  Brudd i statsoppgjøret
  Enighet i Spekter A2

 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Felles dagskurs for alle tillitsvalgte 22. mai

 • EKSTERNE KURS
  Kroppsøvingskonferansen 6. og 7. juni 2019
UKEINFO 18-2019
 • TARIFF 2019
  Enighet i Oslo kommune

 • FELLES
  Valg av nye tillitsvalgte

  1. mai 2019

  Sjekk ut Årsmøte 2019 på nettsiden vår!

  Nye publikasjoner fra Utdanningsforbundet

 •  

  SKOLE

  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

UKEINFO 17-2019
 • FELLES
  Plakat til 1. mai-frokost
  Sjekk ut Årsmøte 2019 på nettsiden vår!

 • TARIFF2019
  Vil prioritere høyere utdanning i Oslo
  Følg med på tarifforhandlingene!

 

UKEINFO 15-2019
 • BARNEHAGE
  Høring om styrernorm
  Arbeidstid i barnehagen - dag før skjærtorsdag

 • SKOLE
  Tilbudet til elever 16 – 19 år med kort botid

 • TARIFF2019
  Følg med på tarifforhandlingene!

UKEINFO 14-2019
 • FELLES
  Demonstrasjon mot rasisme og fremmedfrykt - 6. april
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo

 • EKSTERNE KURS & MØTER
  Åpent debattmøte på OsloMet - 11. april

UKEINFO 13-2019
 • FELLES
  Delegatvalg – grunnskole og barnehage
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Om fagfornyelsen
  Forhandlinger om arbeidstidsavtalen

 • KURS UDF OSLO
  Minner om medlemsmøte om 6- timersdagen 2. april

 • KURS UDF
  GRATIS KVELDSSEMINAR 3. APRIL: Debatt - Ungdommens fremtid – lærernes ansvar?

UKEINFO 12-2019
 • FELLES
  Om klimastreik
  Tariff 2019 – informasjon i medlemsregisteret

UKEINFO 11-2019
 • FELLES
  Tariff 2019 – informasjon i medlemsregisteret
  Medlemsmøte 21. mars: Hva skjedde med § 2-8 i osloskolen?
  Feil i forrige ukes Ukeinfo

 • BARNEHAGE
  Årsmøter i bydelslagene

 • SKOLE
  Ansettelser og overtallighet
  Sensoroppdrag muntlig eksamen

 • KURS UDF
  Kveldsseminar: Lied-utvalget - 3. april
UKEINFO 10-2019
 • FELLES
  Forslag til sentrale verv i Utdanningsforbundet
  Utkast til politisk plattform 2019-2023
  Politisk Pub: Prestasjonsopptak - hva gjør det med skolen?
  Om lokal lønn i Oslo kommune i ny rapport fra Utdanningsforbundet

 • MØTER UDF OSLO
  MEDLEMSMØTE: 6-timersdag for lærere – går det an, da?

 • MØTER UDF
  Velkommen til (gratis) frokostseminar om internasjonale partnerskap mellom skoler 15. mars

 • EKSTERNE KURS
  AKAN-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte
UKEINFO 09-2019
 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet
  Protest mot midlertidige læreransettelser i Hellas
 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2019
  Uttalelse fra Lærerprofesjonens etiske råd om oppstart-samtaler i barnehagen
 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Halvdagskurs om arbeidstid 6. mars
 • KURS OG MØTER UDF
  Forskningskafe om lekser 7. mars
UKEINFO 07-2019
 • FELLES
  Kunngjøring av Årsmøte 2019 UDF Oslo
  Årsmøtedokumenter og melding av saker
  Partene har inngått ny IA-avtale

 • SKOLE
  Kartleggingsprøver våren 2019
  Forsøk med kontaktlærerordning i Oslo voksenopplæring er evaluert

 • KURS UDF OSLO
  Invitasjon til TV 4: Kurset for de tillitsvalgte som har fullført TV 1-3
  Halvdagskurs om arbeidstid

   

UKEINFO 06-2019
 • FELLES
  8. mars med Utdanningsforbundet
  Påmelding til 8. mars-frokostseminar er åpnet

 • BARNEHAGE
  Vi minner om delegatvalg torsdag 7. februar kl. 18.00-19.00: Delegatvalg til fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Oslo – styrere/ledermedlemmer, medlemmer i private barnehager og medlemmer på fagsentrene

 • SKOLE
  Rektors informasjonsplikt om voldelig elever

 • KURS UDF OSLO
  Ansettelseskurs for barnehage og pedagogisk fagsenter
  Kurs om tilsettinger på skole

UKEINFO 04-2019
 • BARNEHAGE
  Delegatvalg til fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Oslo – styrere/ledermedlemmer, medlemmer i private barnehager og medlemmer på fagsentrene
  Tariffavtale i Fiskevollen Musikkbarnehage!

 • SKOLE
  Status fagfornyelsen og informasjon om støtteressurser
  Høring – forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring
  Åpen innspillrunde om nye læreplaner for vg1 yrkesfag programfag

 • KURS UDF OSLO
  Retting: Feil lenke om dagskurs barnehage
  Ansettelseskurs for barnehage og pedagogisk fagsenter
  Kurs om tilsettinger

UKEINFO 03-2019
 • FELLES
  Utlysning av stipendordninger fra Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Byrdefullressurs
  Ressursfordelingsmodell for videregående spesialskoler
  Åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Oslo-skolen

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs 12. og 13. februar på Lærernes Hus
  Innkalling til dagskurs 13. februar i Brynsengveien 2
  Innkalling dagskurs 14. februar

UKEINFO 02-2019
 • FELLES
  Penger til drift av klubb

 • SKOLE
  Forslag til aktivitetsplan for byomfattende spesialgrupper/spesialskoler, skoleåret 2019/2020

 • EKSTERNE KURS
  «Pensjonskurs» - seniorkurs for pedagogisk personale - våren 2019

UKEINFO 50-2018
 • BARNEHAGE
  Arbeidstid mellom jul og nyttår

 • UH & FAS
  Invitasjon til medlemsmøte og delegatvalgmøte 16. januar

 • KURS OSLO
  Nye budsjettkurs torsdag 3. januar – påmelding før jul!

 • KURS UDF
  Kveldsseminar: Rasisme i skolen - 31. januar

UKEINFO 49-2018
 • FELLES
  Ny direktør i Utdanningsetaten
  Podkasten «Lærerrommet»
  ÅM2019: Nytt fra valgkomiteen

UKEINFO 48-2018
 • FELLES
  Vil du hjelpe Geraldine Chacón?
  Frist for refusjonskrav til utbetaling før jul
  Manus fra kurs blir publisert på nettsida vår

 • SKOLE
  Høring om fritak i fremmedspråk for elever med dysleksi e.l.
  Anonym retting skoleåret 2018/2019
  Fagfornyelsen – Medlemmer til læreplangrupper for programfag på studieforberedende utdanningsprogram

 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om kurs i personalsaksarbeid - 5. desember

 • EKSTERNE KURS
  AKAN-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte i Utdanningsadministrasjonen 4. desember kl. 12-15.30 

UKEINFO 46-2018
 • FELLES
  UDF Oslo gir sin fulle støtte til de streikende ved Traftec i Rogaland
  - Stå på, dere streiker for mange!

 • BARNEHAGE
  Bruk av private mobiltelefoner til digitale plattformer i arbeids medfør

 • SKOLE
  Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av
  Arbeidstid for lærere – reduserte stillinger

 • KURS UDF OSLO
  Kurs i personalsaksarbeid - 5. desember
  Budsjettkurs for tillitsvalgte på skolene fredag 30. november

UKEINFO 45-2018
 • FELLES
  GDPR - mulighet for sikker oversendelse av sensitiv informasjon
  Om arbeidsplasstillitsvalgte i ny rapport fra Utdanningsforbundet

 • BARNEHAGE
  Kvalitetsundersøkelse i kommunale barnehager

 • SKOLE
  Aktivitetsplanen for videregående opplæring 2019 – 2020

 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs 27. og 29. november på Lærernes Hus
  Innkalling til dagskurs 27. november i Brynsengveien 2

UKEINFO 44-2018
 • FELLES
  Hva betyr forslaget til Oslobudsjett for barnehager og skoler?
  Lønnsoppgjøret 2018: Lokale forhandlinger

 • SKOLE
  Fagfornyelsen
  Studieveien

UKEINFO 43-2018
 • SKOLE
  Lied-utvalget - struktur og innhold i videregående opplæring
  Aktivitetsplanen for videregående opplæring 2019 – 2020

 • KURS UDF OSLO
  Grunnskolering for tillitsvalgte i private barnehager (TV2+3)

UKEINFO 42-2018
 • FELLES
  Equal Pay Day 2018

 • SKOLE
  Nå kan du påvirke forslag til nye læreplaner!
  Om læreplanar i nytt temanotat frå Utdanningsforbundet

 • KURS UDF OSLO
  Kurs for klubbstyremedlemmer 14. - 15. november
  Kurs for tillitsvalgte i FAS på Østlandet 29. - 30. november

UKEINFO 41-2018
 • FELLES
  Lønnsoppgjøret 2018: Lokale forhandlinger er i gang
  Oslobudsjettet 2019: Ingen kutt på skole – fortsatt rammekutt i bydelene
  Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring
  Apalløkka skole vinner Dronning Sonjas skolepris
 • NYTT FRA UNIVERSITET OG HØYSKOLE
  Endring i sentralt kontaktforum universitet- og høyskole
  Ny forskrift ved ansettelse og opprykk innen høyere utdannelse
 • KURS UDF OSLO
  Pensjonskurs for tillitsvalgte – 26. oktober
  Tillitsvalgtsopplæringen - TV2: - 30. - 31. oktober og 31. oktober - 1. november
  Innkalling til bortreiseseminar 8. - 9. november
 • KURS UDF
  Fagbevegelse funker - 29. oktober
  Åpen fagdag om kjønnsdelte utdanningsvalg i yrkesfagene - 23. oktober
 • EKSTERNT KURS
  Invitasjon til gratis deltakelse på «Havet» - konferanse i Operaen - 16. oktober
UKEINFO 39-2018
 • FELLES
  OSLOBUDSJETTET 2019: Grunnskolen får økte rammer – bydelene henger etter
  Oslo kommunes personalhåndbok

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Tillitsvalgtsopplæringen: TV 2

 • EKSTERNE KURS
  INVITASJON: Åpen fagdag om kjønnsdelte utdanningsvalg i yrkesfagene den 23. oktober
UKEINFO 38-2018
 • FELLES
  Hva Oslo-skolen trenger - Debattinnlegg av Aina Skjefstad Andersen i Aftenposten 19. september
  GDPR: Vi sender ikke lenger medlemslister
  Informasjon i tariffområdene Virke, PBL, FUS og KA

 • SKOLE
  Ressursfordelingsmodell videregående skole
  Fagfornyelsen for yrkesfagene

 • KURS UDF OSLO
  Ungseminar 2018 - 10. - 11. oktober
  Utdanningsforbundet inviterer kvinnelige medlemmer til å delta på gratis "Kast deg frampå-kurs" - 26.-28. oktober
  Siste mulighet for å bli med på årets tillitsvalgtsopplæring – 17. oktober

 • KURS OG MØTER UDF - FORSKNINGSKAFE
  Barn og unge med atferdsproblemer - hva gjør skolen? - 27. september

 • EKSTERNE MØTER
  Viktig konferanse for deg som jobber i 1. klasse - Invitasjon til erfaringskonferanse 6 års-reformen - 15. oktober
UKEINFO 36-2018
 • FELLES - TARIFF2018
  Lokale forhandlinger i Utdanningsetaten

 • FELLES
  Viktig informasjon om ny personvernforordning – konsekvenser for tillitsvalgte

 • SKOLE
  Oppnevning av nye nasjonale yrkesfaglige råd –forslag til medlemmer fra Utdanningsforbundet
  Seniortiltak for lærere i skolen

UKEINFO 35-2018 
 • FELLES
  Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene
  Oslo kommunes "Vær åpen-plakat"

 • BARNEHAGE
  Tariffavtale i 100Meterskogen barnehage!
  Forhandlingene i PBL er i gang

 • SKOLE
  Kompetansekrav i utlysningstekster til undervisnings-stillinger

 • UDF KURS
  GRATIS KVELDSSEMINAR: Fagfornyelsen: Demokrati og medborgerskap - 5. september i Lærernes hus

UKEINFO 34-2018
 • FELLES
  Justeringskrav i Oslo kommune
  Høstens kurs
  Nytt fra fylkeslagskontoret
  Nye kolleger?
  Penger til drift av klubb
  Unios verneombudspris - vi trenger forslag til kandidater

 • KURS OG MØTER UDF
  Gratis kveldsseminar: Fagfornyelsen for yrkesfagene - 18. september

 • EKSTERNE KURS - SKOLE
  Har klubben medlemmer som er født før 1958 – så bør de gå på etatens seniorkurs! - 16. november og 4. desember

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Barns frihet - før og nå - 26. september

UKEINFO 24-2018
 • FELLES
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Fellesbrev til nye pensjonister
  PÅMINNELSE: Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

 • BARNEHAGE
  Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

UKEINFO 23-2018 
 • FELLES
  Kurs høsten 2018
  Kvinner på tvers
  Sykdom i ferien
  Hurdalsjøen Hotell: Tilbud til medlemmer

 • BARNEHAGE
  Ny bemanningsnorm i barnehagene

 • TARIFF2018
  PÅMINNELSE: Uravstemning vedrørende løsningen mellom Unio og Oslo kommune 

UKEINFO 22-2018
 • TARIFF2018
  Uravstemming vedrørende løsningen mellom Unio og Oslo kommune

 • FELLES
  Åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen: Dette sa Aina
  Sterk markering for ytringsfrihet
  Oslo Pride 2018

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger
  Høringssvar – Evaluering av dagens ressursfordelingsmodell for videregående skoler

 • FAS/UH
  Medlemsmøtet for medlemmer i UH og FAS er avlyst

UKEINFO 20-2018 
 • FELLES
  Konferanse om ytringskultur i Osloskolen 14. mai:
  - Det er ingen opplevelse blant våre medlemmer om at
  ytringer er ønsket
  Møt opp til markering tirsdag 22. mai kl. 18.30!
  Fritt Ords honnørpris til Simon Malkenes
  Støtt de streikende i Elvebakken barnehage AS
  Underskriftskampanje mot foretaksmodellen i UH
  Refusjon for utlegg – klubber innen 1. juni (Gjelder alle arbeidsplasser i Utdanningsforbundet Oslo)
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

 • TARIFF2018
  Tarifforhandlinger på statlig område

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk kafé: Digitale kommunikasjonsverktøy

 • FAS
  Workshop om Nordahlrapporten 6. juni

UKEINFO 18-2018
 • TARIFF2018
  Lønnsoppgjøret 2018: Unio enig med Oslo kommune
  Brudd i forhandlingene i staten
  Forhandlingene i PBL er utsatt
  Forhandlingene i FUS/Trygge Barnehager

 • FELLES
  Takk for en flott 1. mai!
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

 • SKOLE
  UDF Oslo støtter innsamlingen for Clemens Saers

 • KURS UDF OSLO
  Ny runde med tillitsvalgtsopplæring

 • KURS OG MØTER UDF
  Skolekonferanse Nansenskolen 24. og 25. mai

UKEINFO 17-2018
 • TARIFF2018
  Tredje krav overleveres torsdag 26. april

 • FELLES
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo
  Høring og seminar - rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
  PÅMINNELSE: Stipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  PÅMINNELSE: Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due

 • BARNEHAGE
  Ny barnehagelov – nasjonal grunnbemanningsnorm

 • SKOLE
  Halvårsvurdering på barnetrinnet
  Dom i sak mellom lærer og Oslo kommune
  Er du lærer og skal jobbe på 17. mai?

 • UNIVERSITET OG HØGSKOLER
  Utdanningsforbundet Oslo har kommet med innspill til to høringer på UH-sektoren

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i private barnehager

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Afterwork for musikklærere - 29. mai i Oslo

UKEINFO 16-2018
 • FELLES
  Fagdag Pride 29. juni
  Uravstemning om pensjon
  1. mai med Utdanningsforbundet Oslo
  Søk stipend fra Utdanningsforbundet

 • BARNEHAGE
  Endringer i barnehageloven

 • SKOLE
  Seniortiltak for lærere i skolen

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Pedagogisk kafé utsatt

 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Tilbud om AKAN-kurs

UKEINFO 15-2018
 • FELLES
  Rapport fra ekspertutvalget om spesialundervisning
  Min side - endring av personopplysninger

 • TARIFF2018
  Første krav overleveres onsdag 11. april kl.14

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk Kafé

 • SKOLE
  Ressursfordelingsmodell for videregående skole – evaluering

UKEINFO 14-2018
 • FELLES
  Ny pensjonsordning - kort fortalt
  Felles dagskurs 4. april
  Min side - endring av personopplysninger
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due

 • TARIFF2018
  Tariffilmen
  Følg med på tarifforhandlingene!

 • FAS
  Ekspertutvalg foreslår å nedlegge Statped, IMDI, Bufetat og Kompetanse Norge

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Frokostseminar for styrere - «Styrerrapporten» - 6. april
  Medlemsmøte i SiO - 9. april
  PÅMINNELSE: Medlemsmøte om pensjon - 12. april
  PÅMINNELSE: Møte for ledere av fagsenter - 19. april

UKEINFO 12-2018
 • FELLES
  Nye seniortiltak og -tillegg i Oslo
  Informasjon om offentlig pensjon

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid i barnehagen, dag før skjærtorsdag

 • SKOLE
  Høring om lærernorm
  HØRINGSMØTE - Evaluering av ressursfordelingsmodell for videregående skole

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Dagskurs 4. april
  Medlemsmøte om pensjon 12. april 

UKEINFO 11-2018
 • FELLES
  Rekordmange på 8. mars-arrangement
  Nye ressurshefter fra Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Byrdefullressursen for videregående skole og grunnskole
UKEINFO 10-2018
 • FELLES
  I mål om offentlig tjenestepensjon
  Ny nettside om trakassering på arbeidsplassen
  8. mars 2018

 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2018: La meg skape!

 • SKOLE
  Innspillsrunde om kjerneelementer i fag – frist 17. april
  Vil du være med og lage de nye læreplanene?
  Ny struktur på yrkesfag - slik blir utdanningsprogrammene fra 2020

 • KURS UDF
  NLS sommerkurs 25. - 29. juni 2018
  Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold - 23. april

UKEINFO 09-2018
 •  FELLES
  Reisevaneundersøkelse
  Revidert Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS
  8. mars #metoo – fra taushet til kvinnekamp!

 • BARNEHAGE
  Styrerrapporten er her

 • SKOLE
  Skolebehovsplanen for 2019—2028
UKEINFO 07-2018
 • FELLES
  Åpningstider i vinterferien
  Påmeldingskurs vår 2018
  8. mars #metoo - fra taushet til kvinnekamp!

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk kafé 27. februar
  Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

 • VIDEREGÅENDE SKOLE
  Byrdefullressursen for vgs
UKEINFO 05-2018
 • FELLES
  Søk på aktører + har din arbeidsplass tariffavtale?
  Nye publikasjonar frå Utdanningsforbundet

 • SKOLE
  Jobbsøkerkurs på Blindern
  Gratis seminarer om fagfornyelsen
  Vaktmestrene i Osloskolen

 • KURS UDF OSLO
  Tariffkurs 1. mars: Tariff på 1-2-3

UKEINFO 04-2018
 • FELLES
  OPPFORDRING! Støtt kampanjen mot avskilting av lærere!

 • BARNEHAGE
  Mye engasjement på bydelslagsseminar

 • SKOLE
  Skriftlig vurdering på barnetrinnet

 • UDF OSLO KURS
  Delte dagskurs i februar

 • UDF OSLO MØTER
  Medlemsmøte for medlemmer i UH og FAS

UKEINFO 03-2018
 • FELLES
  Støtt kampanjen mot avskilting av lærere
  Min Side og Min klubb er lansert på udf.no
  Paroler til 8. mars

 • BARNEHAGE
  Valg av nasjonal hovedtillitsvalgt i Norlandia

 • MEDLEMSMØTER UDF OSLO
  Hvordan bygge et levende språkmiljø i barnehagen - 15. februar
  Datoer for pedagogisk kafé våren 2018

 • KURS UDF
  Omsorg - 5. - 6. mars 

UKEINFO 02-2018 
 • FELLES
  Budsjettvedtak å glede seg over!

 • SKOLE - VGS
  Nytt fra yrkesfag og fagopplæring

 • MØTE UDF OSLO BARNEHAGE
  Nettverksmøte for medlemmer i Norlandia region Oslo

 • KURS UDF OSLO BARNEHAGE
  Ansettelseskurs for barnehage – OBS! Ny dato!

 • KURS UDF OSLO
  Tillitsvalgtsopplæringen - del 3
  Delte dagskurs i februar

UKEINFO 51-2017 
 • FELLES
  Julehilsen 2017
  Manus fra kurs og konferanser

 • SKOLE
  Alle ansatte må levere sykmelding på papir
  Oppfølging av utsatte skoler, utviklingsløyper – VGS
  Nytt ressurshefte: I Lærertetthet og klassestørrelse – en kunnskapsoversikt

UKEINFO 50-2017 
 • FELLES
  Seniorkurs for pedagogisk personale, Statens Pensjonskasse, tilsatte i UDE våren 2018
  Skolefrontens fond
  Kursplan UDF Oslo våren 2018
  Budsjettmarkering 13. desember
  Etteroppgjør for uførepensjon

 • BARNEHAGE
  Arbeidstid mellom jul og nyttår
  Manus fra dagskurs barnehage 
UKEINFO 49-2017 
 • FELLES
  Felleserklæring fra partene i Oslo kommune om seksuell trakassering
  Håndpenger/penger til drift av klubb - Viktig informasjon!
  Hva kan du si? Hva skal du si?

 • SKOLE
  Viktig informasjon til tillitsvalgte vedrørende sosiallærere og rådgivere i stillingskode 902 - Medlemsmøte 17. januar
  KS: Enighet om arbeidstid i skolen
  Spørsmål og svar om lærernormen
  Ressurssituasjonen i videregående utdanning
  Nye nettsider og pakke om fagfornyinga 

UKEINFO 47-2017
 • FELLES
  Markering mot bemanningsbyråer

 • BARNEHAGE
  BARNEHAGELÆRERE: Bli med på SETT-dagene!

 • SKOLE
  Fraværet er redusert, men...

 • KURS UDF OSLO
  Lederkurs 05. og 07. desember
  Halvdags budsjettkurs for ATV grunnskole 6. desember
  Invitasjon til budsjettskolering for ATV på videregående skole 6. desember
  Kurs om «Arbeid med forebygging, håndtering og beredskap knyttet til vold og trusler» 4. desember

UKEINFO 45-2017
 • FELLES
  Markering av Krystallnatten 9. november 2017

 • KURS UDF OSLO
  Dagskurs for tillitsvalgte på grunnskole, PPT, spesialskoler og voksenopplæringen - 29. og 30. november
  Dagskurs for tillitsvalgte i videregående skole, Sinsen VO og Fagskolen i Oslo - 30. november
  Dagskurs for barnehage - 6. desember

UKEINFO 44-2017
 • FELLES
  Besøk oss på Østlandske Lærerstevne
 • SKOLE
  Høring på forslag til aktivitetsplan for videregående opplæring
  Veiledningsmateriell – Elevevaluering av undervisningen skoleåret 2017-2018
  Spørreundersøkelse om skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet
 • UH
  Kvalifisering, tid og lønn. En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i universitets- og høgskolesektoren
 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Gratis barnehagekonferanse - 6. november
  Seminar: Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet - 7. desember
 • EKSTERNE MØTER/KURS
  Frafall i videregående skole - 7. november
UKEINFO 2017-43
 • FELLES
  Støtte til streik

 • SKOLE
  Fornying av læreplanverket: Innspillsrunde fra kjerneelementgruppene 23.10-10.11.2017

 • KURS OG MØTER UDF OSLO
  Pedagogisk kafé - 31. oktober
  Pensjon forklart sånn at alle forstår det - 30. og 31. oktober, og 1. november
  Tillitsvalgtsopplæringen: Ekstrakurs TV 2 satt opp i 4. – 5. desember

 • KURS OG KONFERANSER UDF
  Gratis barnehagekonferanse - 6. november
  Seminar: Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet - 7. desember
  SETT 2017 - 29. og 30. november

UKEINFO 2017-41
 • FELLES
  Tariffhøring om pensjon - klubber og bydelslag
  Verktøy for medlemshåndtering
  Equal Pay Day
  Informasjon om TV-aksjonen 2017
  Manus fra kurs og konferanser

 • MØTER UDF OSLO
  Pedagogisk kafé høsten 2017

 • MØTE
  Debatt om Varsling i skolen - 23. oktober
UKEINFOR 2017-39
 • FELLES
  Delte dagskurs
  Boklansering: Den brysomme profesjonaliteten
  Utdanningsforbundet sender 20 naturfaglærere/
  barnehagelærere til ASE-konferansen i Liverpool 4.-6. januar 2018
  SETT 2017

 • FAS
  Omorganisering av kunnskapssektoren

 • GRUNNSKOLE
  Evaluering av skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet

 • SKOLE
  Innføring av «elektronisk stoffkartotek» på skolene
UKEINFO 2017-36 
 • FELLES
  Er medlemmene dine riktig registrert?
  Stortingsvalget 11. september

 • SKOLE
  Ny lønnsinnplassering etter avlagt eksamen

 • KURS UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Innkalling til dagskurs 12. september

 • SENTRALE KURS
  Utdanningsforbundet har oppdatert sin kurskalender

 • EKSTERNE KURS/SEMINARER
  Statped arrangerer gratis seminar 24. november

 • EKSTERNE ARRANGEMENTER
  Møt opp til demonstrasjon 9. september for å støtte lærerne som har blitt avskiltet!

UKEINFO 2017-34 
 • FELLES
  Velkommen til nytt arbeidsår!
  Nye kolleger?
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018
  Økonomiske midler til drift av klubber
  Informasjon om skolering og kurs for våre tillitsvalgte
  Likestillingsutvalget i UDF Oslo inviterer til medlemsmøte: «Ære, skam og sosial kontroll - et medlemsmøte for læring og refleksjon»
  Velferd uten profitt
  Nytt fra Seksjon for samfunn og analyse

 • EKSTERNE KURS & MØTER
  Kvinner på tvers - 23. og 24.september 

UKEINFO 2017-25 
 • FELLES
  Nå fungerer "Verktøy for tillitsvalgte"
  Sommerhilsen fra ledelsen
  Bemanning av fylkeskontoret i sommerferien
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018
  Informasjon om første kurs til høsten for våre tillitsvalgte
  Sykdom i ferien
  Oslo Pride 2017
  Antinazistisk folkefest i Fredrikstad 29. juli - vi setter opp buss

 • SKOLE
  Om ferietrekk og feriepenger 

UKEINFO 2017-24 
 • FELLES
  Fellesbrev til nye pensjonister
  Problemer med verktøy for tillitsvalgte

 • UH
  Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

UKEINFO 2017-23 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Pride
 • BARNEHAGE
  Streiken i Akasia er over
  Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?
 • SKOLE
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018 for skole

 

UKEINFO 2017-21 
 • FELLES
  Refusjon for utlegg – klubber innen 1. juni
  Mellomoppgjøret 2017
  Utdanningsforbundet Oslos kurskalender for høsten 2017
  Last ned Forbundsnytt-appen!
  Meld deg på SETT 2017

 • BARNEHAGE
  Høring om årsplansmal

 • KURS/MØTER UDF OSLO
  Likestillingsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo inviterer til medlemsmøte:
  "Ære, skam og sosial kontroll - et medlemsmøte for læring og refleksjon" - 7. juni.

UKEINFO 2017-18 
 • FELLES
  TARIFF2017 - Unio Oslo: Enighet i lønnsoppgjøret
  TARIFF2017 - Løsning i staten
  TARIFF2017 - Spekter: Enighet i Spekter
  TARIFF2017 - Enighet med Norlandia
  Vi endrer åpningstiden fra 2. mai
  Påminnelse: Medlemsstipend for medlemmer i UDF Oslo
  Påminnelse: Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due

 • BARNEHAGE
  Kvalitetsutvikling og kompetanseløft for fremtidens barnehager

 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs for tillitsvalgte i skole, PPT og bydelslags-ledere

 • MØTER UDF OSLO
  Medlemsmøte 11. mai

 • KURS/ MØTER UDF
  Retten i skolen - aaltid til elevens beste? - 8. mai
  Trues demokratiet fra sentrum? 11. mai

 • EKSTERNE MØTER
  Politisk Pub 4. mai

UKEINFO 2017-17
 • BARNEHAGE
  Ny rammeplan offentliggjort

 • SKOLE
  Voksenopplæring: Møte med byråden

 • KURS/MØTER UDF OSLO
  Påminnelse: 1. maifrokost 2017
  Medlemsmøte 11. mai

 • KURS/MØTER UDF FOR LEDERE
  Retten i skolen – alltid til elevens beste? - 8. mai

 • EKSTERNE KURS OG SEMINARER
  Frokostseminar: Nasjonsbygging i den norske skolen - 10. mai
  AKAN-kurs i Utdanningsadministrasjonen: Forebygge og håndtere AKAN-saker – medarbeidere som vekker bekymring - 11. mai

 • KURS UDF
  Tilpasset opplæring i grunnskolen - 3. mai
  Mellom tillit og kontroll - Generasjon prestasjon - hvor blir det av barndommen? - 10.-11. mai
  Mangfold i skole og barnehage - 30. mai
UKEINFO 2017-16 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  1. maifrokost 2017
  Pedagogisk kafé – 27. april
  Organisasjonsmessig behandling av arbeidstid i barnehage og skole
  Melding til Stortinget 16 (2016-2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning
  Medlemsstipend for medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo
  Utlysning av stipend fra Fru Oberstinne Due
  – Støtt opp om marsj for kunnskap

 • SKOLE
  Høring generell del av læreplanen
  Ekstra tilbud: Invitasjon til skolering og forståelse av Hovedavtalen og MBU-avtalen

 • KURS UDF
  Faget kunst og håndverk i støpeskjeen: Endringer er varslet - er deling av faget svar på fagfornyelsen? - 25.april

 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Yrkesfaglærernes mangfoldige kompetanse

   

UKEINFO 2017-13 
 • FELLES
  Streik ved Skagerak International School
  Pedagogisk kafé 30. mars
  Medlemsmøte torsdag 6. april 18.00 – 20.00 – Lærernes Hus
  1. maifrokost 2017

 • SKOLE
  Elev- og lærlingeombudet i Oslos årsrapport for 2016
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2017/2018 for skole

 • KURS UDF
  Tilpasset opplæring i grunnskolen - 3. mai
  Tilpasset opplæring i videregående skole - 4. mai

UKEINFO 2017-1
 • FELLES
  Organisasjonsmessig behandling – arbeidstid i barnehage og skole
  Bortreisekurs med tillitsvalgte
  Nytt temanotat fra UDF om grønn fagforening

 • BARNEHAGE
  Pedagogisk kafé - ny rammeplan?

 • SKOLE
  Innspurt i arbeidstidsforhandlinger på skolene
  Foreslår mindre penger til over halvparten av Oslos barneskoler
  Etatshovedverneombudene i Utdanningsetaten

 • KURS/MØTER UDF OSLO
  Frokostseminar: Skolegudstjeneste, religion eller tradisjon? - 24. mars
  Lederfrokost: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i barnehage og skole - 3. april

 • KURS UDF
  Lek og vennskap mellom gutter og jenter - 20. april
  Faget Kunst og håndverk i støpeskjeen - 25. april
  Medvirkning til barns spontane lek - 27. april
UKEINFO 2017-11
 • FELLES
  Unios inntektspolitiske uttalelse 2017
  Endret åpningstid for vårt sentralbord
  Markering mot rasisme lørdag 18. mars
 • SKOLE
  Plakat #stoppstoreklasser
  Medlemsmøter for alle yrkesfaglærere i UDF Oslo
  Yrkesveien - Byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen
  Om vaktmesterordningen
 • KURS UDF
  Oppmerksomt nærvær i møte med barn og unge - 24.-25.april
 • EKSTERNE KURS, MØTER OG KONFERANSER
  Politisk Pub: Sånn får du tariffavtale på 1-2-3
UKEINFO 2017-10
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehage og skole
  UDF skjerper kampen mot kommersialisering
  Kort informasjon om nye nettsider og lansering

 • BARNEHAGE
  Bli med og markere barnehagedagen 2017
  Årsmøter i bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo

 • SKOLE
  Er du matematikk- eller naturfaglærer?

 • FAS
  Ledige plasser i forum for spesialskoler og spesialklasser
  Høring NOU 2016:17 - På lik linje

 • KURS/SEMINAR UDF OSLO
  Skolegudstjeneste, religion eller tradisjon? - 24. mars
  Har du meldt deg på årets «Kast-deg-frampå-kurs»? Fremdeles mulig å melde seg på! - 24. - 26. mars

 • KURS UDF
  Pedagogiske relasjoner i skole (Dag 1) - 28. mars
  Klasseledelse (Dag 2) - 29. mars

 • EKSTERN KONFERANSE - FAS
  Fagkonferansen "Språk & kommunikasjon – barn og unges psykiske helse" - 12. og 13. juni

 • EKSTERNT KURS
  Nyutdannet lærer – skoleeiers og skolers ansvar for et godt første år i yrket - 23. mai

UKEINFO  2017-09         
 • FELLES
  8. marsplakat
  Nytt ressurshefte fra Utdanningsforbundet om lærertetthet
 • SKOLE
  Er du matematikk- eller naturfaglærer?
  Ansettelser og overtallighet
 • KURS UDF OSLO
  Vi minner om bortreisekurs - 16. - 17. mars
  Temakurs for tillitsvalgte i barnehager og på fagsentrene - 5.april
 • MEDLEMSMØTE UDF OSLO
  Medlemsmøte: Fra frustrasjon til forståelse-  2. mars
 • KURS UDF
  Gratis kveldsarrangement i Lærernes Hus - Verdier for et godt fellesskap - 6. mars 2017
 • EKSTERNT KURS
  Bruk av uteklasserommet: Oslomarka som læringsarena - 26.april/ 9.mai
UKEINFO 2017-07 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Spre budskapet: Stopp store klasser!
  Nytt ressurshefte om undervisningspersonell og kompetansekrav i skolen
 • BARNEHAGE
  Plakater til pedagogisk kafé - 23. februar
 • MEDLEMSMØTE UDF OSLO
  Medlemsmøte: Fra frustrasjon til forståelse-  2. mars
 • EKSTERN KONFERANSE
  Barnehagekonferanse: Har du BARE LEKT i dag? Lek og læring på barnehagevis - 30. - 31. mai
UKEINFO 2017-06
 • FELLES
  Økonomiske midler til drift av klubber (både barnehage og skole)
  To nye faktaark fra Utdanningsforbundet

 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2017: Vi vil leke
  Pedagogisk kafé 23. februar

 • SKOLE
  Høring om ressursfordelingsmodellen for grunnskole
  Skolering i hovedavtalen

 • MEDLEMSMØTE UDF OSLO
  Fra frustrasjon til forståelse - torsdag 2. mars

 • KURS UDF OSLO
  Kurs om arbeidstidsavtalen 1. mars

UKEINFO 2017-05          
 • FELLES
  Invitasjon til årets Kast-deg-frampå-kurs
  Alkoholpolitikk i Utdanningsforbundet Oslo
 • SKOLE
  Økonomiske midler til drift av klubber
  Jobbsøkerkurs på Blindern
 • KURS UDF OSLO—BARNEHAGE
  Dagskurs 27. februar
 • KURS/MØTER UDF
  Kurs for ledere: Mellom krav og støtte - Lederen som balansekunstner - 2. mars 2017
  Stress, press og læring - "Når kroppen sier fra" - 10. mars 2017
  Makt og maktmisbruk - hvordan håndtere praktiske situasjoner i arbeidslivet hvor makt utøves - 5. april 2017
 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Manifest inviterer til boklansering: "Framtidsskolen" av Audun Lysbakken og Tarjei Helland - 14. februar
  Lesing uten litteratur - hva blir det? - 14. februar
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13. - 15. mars 2017
UKEINFO 2017-04               
 • FELLES
  Medlemsstipend fra Utdanningsforbundet
  Verving av nye studentmedlemmer
  Vervekampanje i Utdanningsforbundet Oslo
  Nye faktaark fra Utdanningsforbundet
 • BARNEHAGE
  Utdanningsforbundets høringssvar til ny rammeplan
  Høring i forhold til kompetanse og rekruttering
 • KURS/MØTER UDF
  Debattmøte: Lærerrollen i et spenningsforhold? - 26. januar 2017
  Kurs for ledere: Mellom krav og støtte - Lederen som balansekunstner - 2. mars 2017
  Stress, press og læring - "Når kroppen sier fra" - 10. mars 2017
  Makt og maktmisbruk - hvordan håndtere praktiske situasjoner i arbeidslivet hvor makt utøves - 5.april 2017
 • EKSTERNE KURS OG MØTER
  Manifest inviterer til boklansering: "Framtidsskolen" av Audun Lysbakken og Tarjei Helland - 14. februar
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13. - 15.mars 2017
UKEINFO 2017-03 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Bli med på 8.marsparolemøte!
  Vervekampanje i Utdanningsforbundet Oslo
  Problemer med eposter til fylkesstyret - vi beklager
  Håndbok i kommunalt avtaleverk (Oslo kommune)
 • SKOLE
  Overtid for lærere med nedslag i undervisningen?
  Husk å sende inn budsjettvedtak
  Skolering i Hovedavtalen for rektor og tillitsvalgte
 • KURS UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs i februar
 • KURS UDF
  Kurs for ledere: Mellom krav og støtte - Lederen som balansekunstner - 2.3.2017
 • EKSTERNE KURS:
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13.-15. mars 2017
UKEINFO 2017-02 
 • FELLES
  Utlysning for Skolefrontens Fond 2017 – stipend og solidaritetspris
  Når bør man ta ut alderspensjon?
  Ny hovedavtale i staten
 • BARNEHAGE
  Høring: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
 • SKOLE
  Tjener norske lærere mer enn andre?
 • KURS UDF OSLO
  Halvdagskurs om ansettelser på skole – 26.januar
 • KURS/MØTER UDF
  DEBATT: Lærerrollen i et spenningsforhold? – 26. januar
  DEBATT: Hvem har ansvaret for barnehagen? – 16. januar
 • EKSTERNE KURS/MØTER
  Nobelinstituttets lærerkurs: Nedrustning og opprustning i vår tid - 13.-15. mars 2017
  Politisk Pub: Striden om tiden – 18. januar

 

UKEINFO 2016-51
 •  FELLES
  Julehilsen fra ledelsen
  Bemanning av kontoret i skolens juleferie
 • KURS
  Meld deg på modul 3
  Budsjettkurs for skole
 • BARNEHAGE
  Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo om tilvenning
UKEINFO 2016-49 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  Forsikringer for 2017
 • BARNEHAGE
  Diskuter høringsutkastet til ny rammeplan
 • SKOLE
  Budsjett og rammebrev til skolene
  Byrådets satsing på yrkesfagene
 • FAS
  Rapport fra kurs for tillitsvalgte i FAS
UKEINFO 2016-48 
 • FELLES
  OSLOBUDSJETT 2017: Klare forbedringer etter enighet mellom byrådspartiene og Rødt
  Nye publikasjoner fra Utdanningsforbundet
 • BARNEHAGE
  Oslostandard for tilvenning i barnehagen
 • KURS UDF OSLO
  Påminnelse om kurs i desember
UKEINFO 2016-47 
 • FELLES
  Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, kan du søke om å delta på Genèveskolen i 2017
  Nye publikasjoner fra Utdanningsforbundet
  Hvordan skal utdanning finansieres?
  Har du husket å melde deg på SETT-dagene 28.-29.nov. 2016? 
  Fortsatt mulighet!
 • BARNEHAGE
  Spørsmål og svar om grunnbemanningsavtalen
 • KURS UDF OSLO
  INNKALLING: Kurs for tillitsvalgte i Oslo kommunes barnehager og tillitsvalgte på fagsentrene
UKEINFO 2016-46 
 • FELLES
  Sykmelding skal fortsatt leveres på papir - digital sykmelding skal ikke benyttes
 • BARNEHAGE
  STOR SEIER: 50 % barnehagelærere i Oslo!
  Pedagogisk kafé
 • KURS FRA UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs
 • MØTE UDF OSLO
  PÅMINNELSE: Frokostseminar for ledere 23. november
 • KURS UDF
  Barnehagebarns erobring av skriftspråket - 8. desember
 • EKSTERNT MØTE
  Politisk pub: Sosial dumping også under Oslos rødgrønne? - 23. november
UKEINFO 2016-45 
 • FELLES
  Kurs om pensjon – for alle klubber og bydelslag
  Ti nye grunner til å være medlem
 • BARNEHAGE
  Barnehagedagen 2017: Vi vil leke
 • SKOLE
  Modulbaserte læreplaner i voksenopplæringen
  Erfaringer med karakterbasert skolevalg
 • KURS UDF OSLO
  Ekstra personalsaksarbeidskurs
UKEINFO 44-2016 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  OSLOBUDSJETTET 2017: Vi vil ha hverdagen for barnehagebarna og elevene opp en divisjon
  Vervekampanje!
  Profesjonsetisk nettside med dilemmaer
  Når noe ikke stemmer – hva gjør jeg?
 • BARNEHAGE
  Fullstappet pedagogisk kafé
 • SKOLE
  IKT-utfordringer på skolene
  Fire fagforeninger vil endre Osloskolen
 • LEDERE
  Lederfrokost i Lærernes hus 23.11.16 kl. 08:30: Verdivalg – leders ansvar?
 • KURS OG MØTER I UDF OSLO
  To uker igjen til medlemsmøte om profesjon og kjærlighet
UKEINFO 43-2016 
 • FELLES
  Verving av praksisstudenter
  TARIFF2016: Om meklingen i Virke og plassoppsigelse
 • BARNEHAGE
  Ny rammeplan for barnehagene
 • SKOLE
  Generell del av læreplanen skal fornyes
  Regjeringen presiserer dispensasjonsreglene
  Aktivitetsplanen for videregående opplæring for skoleåret 2017-18
 • KURS FRA UDF OSLO
  Innkalling til dagskurs BHG
UKEINFO 42-2016 
 • FELLES
  TARIFF 2016: Enighet med FUS
  Speed date med byråden 21. oktober
  Sammen mot mobbing i Oslo
 • BARNEHAGE
  Endring av dato for når forslag til ny rammeplan blir sendt på høring
 • SENTRALE KURS
  Kurs for historielærere i videregående skole
  Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet
  Verdige samtaler med barn og unge om problemer
UKEINFO 41-2016 
 • FELLES
  Profesjonsetisk dilemma
  OSLOBUDSJETT 2017: Mange gode enkelttiltak – men fortsatt rammekutt for det store flertallet
  Medlemsmøte: Når profesjon og kjærlighet møtes
  Nye forsikringer er lansert  for UDFs medlemmer
 • SKOLE
  Felles skolepolitisk dokument
  Arbeid med ny lærerplan
 • LEDERE
  Stort oppmøte på lederfrokost 28.09.16
UKEINFO 39-2016
 • BARNEHAGE
  Påminnelse Modul 2 PBL
  Pedagogisk kafé - Ny rammeplan
 • SKOLE
  Debattmøte 12. oktober - Generell del av læreplanen
 • FELLES
  Kurs for tillitsvalgte 25. oktober: Prinsipper og dilemmaer
UKEINFO 38-2016 
 • TARIFF2016
  Ingen streik i Spekter
 • FELLES
  Utdanningsforbundet Oslo støtter de streikende legene
 • BARNEHAGE
  Møte med FUS-styrere
  Presentasjon av Utdanningsforbundet Oslo sine bydelslag
  Grunnbemanningsavtalen i Oslo kommune
 • SKOLE
  Informasjon fra etatshovedverneombudene i Utdanningsetaten
  Undersøkelse om gruppestørrelse i videregående
  Videregående skole: Ny styringsstruktur for yrkesfagene
 • SENTRALE KURS OG KONFERANSER
  Skolelederkonferansen 2016 - 19. og 20. oktober
UKEINFO 37-2016 
 • TARIFF2016
  Brudd i Virke-forhandlingene
 • FELLES
  Dagskurs 12.september
 • BARNEHAGE
  Høringskonferanser om ny rammeplan
 • SKOLE
  Hvilken nytte har vi av overgangsprøvene?
  AKANKURS: Forebygge og håndtere AKAN-saker – medarbeidere som vekker bekymring
 • KURS OG SKOLERING
  PÅMINNELSE: Grunnskolering for nye tillitsvalgte
 • SENTRALE KURS
  Les mindre - forstå mer - 20.oktober, Lærernes hus
  I for store sko - Barn som omsorgspersoner - 24. og 25. oktober, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo
 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Velkommen til SETT 2016 – Skandinavias største konferanse for barnehage og skole!

 

UKEINFO 36-2016 
 • TARIFF2016
  Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo
  Tariffoppgjøret 2016: Uravstemningen for medlemmene i PBL
 • FELLES
  Seksjon medlemstilbud orienterer om reforhandlet avtale med Tryg Forsikring
 • KURS OG SKOLERING
  PÅMINNELSE: Innkalling til dagskurs 12.9.
 • KURS OG SKOLERING—LEDERE
  Frokostseminar for ledere - Leders styringsrett -  28.09.
 • SENTRALE KURS
  En barnehage til begjær: Pedagogikk og estetikk 18.oktober
 • EKSTERNE MØTER
  Politisk Pub 14. september: Hvorfor vil folk ha tariffavtale?
UKEINFO 35-2016 
 • FELLES
  Har du problemer med å hente ut medlemslister for arbeidsplassen din?
  Profesjonsetisk dilemma
  Verktøykassa - hjelp for tillitsvalgte og medlemmer
 • BARNEHAGE
  Tariffoppgjøret PBL 2016: Ingen streik
  Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?
 • SKOLE
  Klubbesøk
 • KURS OG SKOLERING
  Grunnskolering for nye tillitsvalgte
  Innkalling til dagskurs 12.9.
 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Kvinner på tvers - nasjonal konferanse
UKEINFO 34-2016 
 • FELLES
  Velkommen til nytt arbeidsår!
  Nye kolleger?
  Tariffoppgjøret 2016
  Alkoholpolitikk i Utdanningsforbundet Oslo
  Lær om krig og konflikt gjennom TV-aksjonen Røde Kors sitt undervisningsopplegg
 • SKOLE
  Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2016/2017 for skole
  Økonomiske midler til drift av klubber
 • KURS OG SKOLERING
  Om skoleringsplan høsten 2016
  Innkalling til kurs
 • KURS UDF
  KRISEPEDAGOGIKK: Fra teori til praksis: Pedagogiske tiltak for elever utsatt for kriser og traumer
 • KURS FOR LEDERE: Mellom krav og støtte – Lederen som balansekunstner
 • EKSTERNE KURS OG KONFERANSER
  Oslo kommune er klar som partner i fagkonferansen SETT
  Kvinner på tvers - nasjonal konferanse
  Invitasjon til deltakelse åpent seminar «Bruk naturen som klasserom»