UKEINFO 02-2023

UKEINFO er en viktig informasjonskanal, som tillitsvalgte på arbeidsplassene må få med seg.

8. – 10. mai avholder Utdanningsforbundet Oslo årsmøte. Til årsmøtet stiller 150 valgte delegater, og for å sikre representasjon av små medlemsgrupper avholder vi egne delegatvalgmøter i overgangen januar/februar.

De aktuelle medlemmene vil få en egen invitasjon på e-post, men det er også flott om du som tillitsvalgt gjør dine medlemmer oppmerksomme på disse møtene, dersom de er aktuelle for noen av dem. (Disse valgmøtene gjelder noen av gruppene i Utdanningsforbundet Oslo, resten kommer seinere i februar/mars)

Alle møtene avholdes i Brynsengveien 2.

Alle gode ting er tre-dagers forhandlinger: Forhandlingslederne fv. Eli Sævareid (FUS), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet) og Christine Svendsen (Delta). Foto: Ellisiv Solskinnsbakk

Etter tre dagers forhandlinger er det enighet i lønnsoppgjøret 2022 for FUS-barnehager. Det ble et økonomisk resultat på linje med barnehagesektoren for øvrig og innføring av Fellesordningen for AFP fra 2024.

– Det har vært konstruktive forhandlinger og vi har fått på plass viktige krav spesielt når det gjelder pensjon, sier en samlet forhandlingsledelse fra arbeidstakerorganisasjonene.

Utdanningsforbundet forhandlet sammen med Fagforbundet og Delta, og arbeidstakersiden er fornøyd med et økonomisk resultat på linje med sammenliknbare virksomheter.

Like før jul kom endelig pensjonsforhandlingene i havn i Norlandia. Dette er en prosess vi har jobbet med i mange år, og Utdanningsforbundet er veldig fornøyde med avtalen som nå er landet.

Norlandiaansatte får endelig en pensjonsavtale på nivå med andre barnehager. Dette innebærer blant annet en ordning med hybridpensjon med maksimal sparesats (7 %) og innmelding i fellesordningen for AFP.

I en overgangsordning vil arbeidstaker trekkes noe mer i pensjon. Fordelingen framover er avtalt slik:

  • Fra 1. januar 2023 bidrar arbeidsgiver med 4 prosent og arbeidstaker med 3 prosent
  • Fra 1. august 2023 bidrar arbeidsgiver med 4,5 prosent og arbeidstaker med 2,5 prosent
  • Fra 1. januar 2025 bidrar arbeidsgiver med 5 prosent og arbeidstaker med 2 prosent

Les mer om ny Norlandia-pensjon på våre nettsider (utdanningsforbundet.no)

Mandag 19.12.22 ble skolene tilsendt informasjon om «Felles heldagsprøver i Osloskolen våren 2023»

Der heter det at «Utdanningsetaten vil bidra med opplæring, informasjon og erfaringsdeling mellom skolene. Elevene trenger å bli forberedt på oppgavetypene de møter til eksamen, og de trenger faglærere som kan veilede på oppgavetypene.»

Det påpekes også at «For å skape trygghet for elevene, er det viktig at alle elever får erfaring med å jobbe selvstendig og disponere tiden slik de vil gjøre til eksamen. UDA legger til rette for dette ved å gjennomføre heldagsprøver.»

Selv om det bare vil bli laget felles heldagsprøver i faget norsk, bør brevet tolkes som en oppfordring til å avholde heldagsprøver for elevene for å «gjøre dem trygge på oppgavetypene de vil møte til eksamen»

Brevet i sin helhet kan leses her

Utdanningsforbundet Oslo har fått melding om at lærere på flere videregående skoler har fått beskjed om at man ikke lenger kan bruke It’s Learning som pedagogisk plattform på skolene, men at man må over til f.eks. OneNote eller Teams fordi It’s Learning skal fases ut. 

En slik melding ble avkreftet av Utdanningsetaten i MBU-møtet 24.11.22. I referatet derfra står det: «Det vil gå ut en tydelig beskjed til videregående skoler om bruk av It’s Learning for å unngå misforståelser. De videregående skolene er oppfordret til å prioritere å bruke én kanal for levering av skolearbeid, men ikke å slutte å bruke It’s Learning.»

En bekreftelse på dette kom i SIKT- teamets månedlige infobrev som ble sendt ut i uke 51.

Har de ansatte i støttesystemene tilstrekkelig med ressurser til sitt arbeid slik at barn, unge og voksne i utdanning kan få den hjelpen de har behov for?

Høsten 2021 lyste Utdanningsforbundet ut et forskningsprosjekt med formål om å få mer kunnskap om og en bedre oversikt over bemanningssituasjonen i PP-tjenesten. Faktaarket «Bemanning i og organisering av PP-tjenesten – en studie fra Nordlandsforskning» presenterer funnene i kartleggingen.

Faktaarket finner du her: Bemanning i og organisering av PP-tjenesten – en studie fra Nordlandsforskning (utdanningsforbundet.no)

Velkommen til dagskurs i februar!

Kurset avholdes på Lærernes Hus, Osterhaus’ gate 4A, 0183 Oslo. Du må melde deg på slik at vi får bestilt riktig mengde mat.

Innkallingskurs er obligatorisk, så dersom du ikke kan delta må du sende vara. Om dette ikke lar seg gjøre, så gi oss beskjed (kursoslo@udf.no).

Tidspunkt og lenke til påmelding:

  • 15. februar 9:00-15:30: Tillitsvalgte i skolegruppe 1, 2, 3 og VO. Påmelding her.
  • 16. februar 9:00-15:30: Tillitsvalgte i skolegruppe 4, 5, 6 og PPT. Påmelding her.

Påmeldingsfrist 2. februar (grunnet matbestilling).

Innkallingene leveres sammen med permisjonssøknadene til arbeidsgiver.

Vi holder kurs om ansettelser den 7. februar, før og etter lunsj for tillitsvalgte på skoler og den 8. februar kl. 09:00-12:00 for tillitsvalgte i barnehage og fagsenter.

Lunsj serveres fra 12-12:30 til kursdeltakerne.

Dette er et frivillig kurs, men er det lenge siden sist du var med, eller du kjenner du har behov for litt oppfriskning av hvilke regler og rutiner som gjelder så kan dette kurset varmt anbefales. Dersom du er ny tillitsvalgt trenger du ikke dette kurset i tillegg til TV3 som avholdes nå i januar/februar.

«Hva er tillitsvalgtes rolle i en ansettelsesprosess? Hva er lurt å skrive i en utlysningstekst? Hva er det ikke lov å spørre om i et intervju? Dette og mye mer svares ut på vårt ansettelseskurs. Kurset legges opp med foredrag og god tid til spørsmål.»

Kurset gir rett på fri med lønn, lever dette skjemaet (skole) sammen med permisjonssøknaden, og dette skjemaet for barnehage.

Vi minner om det digitale medlemsmøtet for medlemmer i UH i Oslo, Viken og Innlandet 25. januar kl. 15:30 – 17:00.

Juni 2022 vedtok sentralstyret i Utdanningsforbundet at det skulle opprettes regionale nettverk for universitet og høgskole. Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet er en region, og vi er nå kommet i gang med regionsamarbeidet. 

Som en del av samarbeidet i regionen vil kontaktpersonene for UH i de fire fylkeslagene ønske medlemmer i UH-sektoren velkommen til medlemsmøte.

Sted: Microsoft Teams
Dato: 25.01.2023
Klokkeslett: 15:30  17:00
Målgruppe: Utdanningsforbundets UH-medlemmer i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet 

Det vil være mulig for møtedeltakere å komme med innspill og spørsmål i møtet.  

Saker på medlemsmøtet:  

  • Velkommen. Presentasjon av kontaktpersonene, samt en kort informasjon om regionsamarbeidet.
  • Lønnspolitikken i Utdanningsforbundet, oppsummering av lønnsforhandlingene 2022.
  • Forberedelse til Utdanningsforbundets landsmøte november 2023 – hvordan kan UH bli mer synlige i Utdanningsforbundet?
  • Umiddelbart etter det felles medlemsmøtet blir det valg av delegater til Utdanningsforbundet Oslos årsmøte 2023 (bare for medlemmer i Oslo).

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo avholdes 8.-10. mai 2023 på Sundvolden hotell. Årsmøtet avholdes hvert 4. år. Der velges det nytt styre i fylkeslaget, i tillegg til at vi vedtar den politiske plattformen til Utdanningsforbundet Oslo. Det blir egen skolering av de valgte delegatene. Har du spørsmål? Kontakt Anne Greve, kontaktperson UH, Utdanningsforbundet Oslo - anne.greve@oslomet.no

Lenke til Teamsmøtet er sendt ut på e-post til alle medlemmer i UDF Oslo som tilhører medlemsgruppe UH. Har du ikke mottatt e-post så kontakt Anne Greve.