UKEINFO 48-2022

UKEINFO er en viktig informasjonskanal, som tillitsvalgte på arbeidsplassene må få med seg.

Tirsdag 29. november ble det klart at byrådspartiene og Rødt har blitt enige om budsjett, og dette har slått bra ut for noen av kravene Utdanningsforbundet Oslo har jobbet for.

Noe av det viktigste for oss har vært å stoppe rammekuttene i bydelene på 65 millioner. Bydelene har allerede for lite penger, og dette viser seg blant annet ved manglende vikarer i barnehagene. Nå er rammekuttet reversert.

Så er det spesielt gledelig at det er lagt inn 20 ekstra millioner til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Det er en post som i utgangspunktet er 384 millioner, så dette utgjør en økning på ca. 5 %. I budsjettuttalelsen vår foreslo vi en økning på 50 millioner, noe vi fortsatt tror er for lite. Det er ikke sånn at de 20 millionene løser alle utfordringene, men det betyr at flere barn vil få hjelp, og bydelene trenger ikke å hente penger til disse tiltakene fra fritidsklubber eller barnevern.

Neste uke vedtas hele budsjettet, og da behandles også det som kalles verbalvedtak. Vi håper på klare vedtak om blant annet klassestørrelse på videregående.

Les mer om budsjettenigheten i Osloavisene:

Årsmøte.jpg

Vi minner om at vi ønsker medlemmer og klubbers innspill til hva som skal være Utdanningsforbundet Oslos politikk for perioden 2023-2027.

4. november fikk alle tillitsvalgte en e-post med gjeldende politisk plattform og oppsummering av innspillsrunden vi hadde tidligere i høst. Vi ønsker at dere skal avholde klubbmøter hvor dere ser på den gjeldende plattformen, diskuterer og sender oss de innspill dere må ha. Frist for innspill er 15. desember.

Utdanningsetaten ønsker velkommen til høstens samling for rektorer og tillitsvalgte i grunnskolen.

Samlingene finner sted 2. desember (skolegruppe 2 og 3) og 14. desember (skolegruppe 5 og 6). Begge dager fra kl. 08:00. til 10:00. Den siste samlingen blir i januar 2023 (skolegruppe 1 og 4). VVF (videregående, voksenopplæringen og fagopplæringen) skal ha sin samling til våren.

Tema for denne samlingen er strategiarbeid - hvordan sikre bred involvering i dette arbeidet.

Samlingen er en arena for felles refleksjon og erfaringsdeling. Hege Schjenken (VIS) og Jonas Persson (PKU) vil lede økten.

Hver skole kan stille med rektor og inntil to tillitsvalgte på samlingen. Rektor avgjør hvor mange tillitsvalgte som deltar. Vi ber rektor dele invitasjonen med aktuelle tillitsvalgte.

Utdanningsforbundet Oslo mener dette er en god arena for å ivareta ytringskultur og åpenhet mellom partene på skolen.

I løpet av 2023 kommer slovakiske elever på besøk til Oslo for å dele erfaringer om klimatiltak med elever her. Dette er en del av et samarbeid mellom NVE (Norges vassdrags- energidirektorat), Miljødirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og skoler i Slovakia.

De slovakiske skolene som er med i samarbeidet, er såkalte blå-grønne skoler. Dette er skoler som har fått en prosjektbevilgning til klimatiltak på sin skole, inkludert fysiske tiltak på skolens område. I 2023 kommer det to grupper på besøk til Norge, muligens en i mai og en i september. Hver gruppe er på omtrent 25 personer og består av en lærer og to elever fra 8 forskjellige skoler.

Elevene er fra 15 år og oppover (videregående) og vil gjerne besøke en eller to skoler i Oslo-regionen. Tanken er at de slovakiske og de norske elevene forteller hverandre om klimatiltakene på egen skole. Samtalen vil foregå på engelsk, og hele skolebesøket vil antageligvis vare i maksimalt 2-3 timer.

Hvis dette høres ut som noe som kan være av interesse for din skole, gi beskjed til [email protected] innen onsdag 14. desember, så gir han beskjed videre om at din skole kan kontaktes av NVE for å eventuelt avtale et besøk.