UKEINFO 24-2022

UKEINFO er en viktig informasjonskanal, som tillitsvalgte på arbeidsplassene må få med seg.

Vi minner om at siste frist for å stemme i uravstemningen er i morgen, torsdag 16. juni, kl. 16:00.

Alle medlemmer ansatt i Oslo kommune har fått SMS med eget medlemsnummer og passord til uravstemningen. Les uravstemningsdokumentet og delta i uravstemningen

Vi har fått en del spørsmål om når ny lønnstabell gjelder fra og om nedslaget for kontaktlærere i grunnskolen, svarene finner du her.


Sommer.jpg

Kjære alle gode medlemmer! Det går mot sommerferie, og en svært velfortjent ferie er det.

Koronapandemien har preget hverdagen for mange også dette halvåret. Fraværsregelen ble satt til side og eksamen avlyst, og dette har hatt store konsekvenser for arbeidssituasjonen for mange lærere. Fremdeles blir både unge og voksne syke med Covid-19, vikarsituasjonen er vanskelig mange steder og arbeidspresset stort. Vi var glade da vi rett før jul fikk en avtale om utvidet overtidsbetaling, og håper den har bidratt til å lette situasjonen noe, men vi vet at slitasjen også dette siste halvåret har vært stor. Nå er det forhåpentligvis realistisk at pandemien ikke lenger vil prege hverdagen.

I februar brøt det ut krig i Ukraina. Mange mennesker flyktet fra krigen på kort tid, og Oslo kommune forberedte mottak av flyktninger. Nok en gang stilte ledere og lærere opp og forberedt seg på å ta imot barn, unge og voksne fra det krigsrammede landet. Engasjementet og innsatsviljen var stor. Takk!

Begge disse store utfordringene, både pandemien og den forventede flyktningetilstrømningen har krevet mye, ikke minst av lederne både i barnehage og skole. Vi er stolte av dere som nok en gang har brukt mye tid og mange krefter for å kunne gi et tilbud til dem som virkelig trenger det.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune gikk til mekling, men i år har forhandlingsutvalget anbefalt resultatet. I fjor ble det streik uten at det førte til at rammen for oppgjøret ble økt. I år ble rammen for oppgjøret litt, men ikke mye, høyere enn anslått i frontfaget. Det betyr at prinsippet om å følge frontfaget slavisk, ble fraveket. Fordi det ikke ble avsatt noe til lokale forhandlinger, får alle ansatte 3,71 % lønnsøkning, minimum kr. 18 800. Vi fikk også fremforhandlet klare forbedringer i tiden avsatt til kontaktlærerne. Vi minner om hvor viktig det er å sette seg inn i uravstemningsdokumentet og delta i uravstemningen – den avsluttes torsdag 16. juni kl. 16:00!

Vinteren var snøfattig, og våren har vært kaldere enn vi er vant til. Forhåpentligvis blir sommeren lys og varm både i konkret og mer overført betydning. Vi takker alle for nok et år med godt arbeid og ønsker dere en riktig god sommer!

Therese, Stine og Eirik


UDF Oslo skal være synlig til stede under Oslo Pride, både som UDF Oslo og som en sentral del av Unio sine markeringer.

 

Pride Park 22. – 25. juni
UDF Oslo har sin egen stand i Pride Park i Spikersuppa. Her finner du medlemmer og tillitsvalgte som har påtatt seg ansvaret for å bemanne standen, slik at du kan komme innom og slå av en prat. Kanskje finner du litt inspirasjon til arbeidet med inkludering og mangfold på egen arbeidsplass? Kanskje vil du dele noen egne erfaringer? Eller kanskje du bare vil treffe andre medlemmer, henge litt og delta i konkurransen vår? Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Rett ved siden av UDF Oslo sin stand, finner du Unio-standen. Denne standen er store deler av tiden bemannet av tillitsvalgte fra UDF Oslo.

Standene er åpne onsdag til fredag klokka 15 til 21. Lørdag er åpningstidene 12 til 21. Vi håper vi sees i Pride Park!

Unio sin Pride-sending fredag 24. juni
På formiddagen fredag 24. juni blir det en Pride-sending med programleder Erik Aasheim, likestillingsminister Anette Trettebergstuen og flere andre spennende gjester.

Du kan følge sendingen digitalt fra valgfri plassering, for eksempel frokostbordet dersom du har sommerferie. Vi som er i Oslo er så heldige at vi også kan få med oss sendingen live på takterrassen til Primus Productions i Grensen 17. Dersom du ønsker plass på arrangementet, sender du en epost til idahau@udf.no. Det er gratis, men vi har et begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla. Den digitale sendingen begynner 10.30. Oppmøte for de som skal være til stede på takterrassen blir 10.00.

Frokost før paraden lørdag 25. juni
Utdanningsforbundet Oslo er vertskap for Unio sin felles frokost i Hausmannsgate 17 før paraden. Her er det også førstemann til mølla, så meld deg på! Informasjon om påmelding finner du her.

Pride-paraden lørdag 25. juni
Utdanningsforbundet Oslo går i paraden. Vi stiller opp på Grønland fra klokka 12. Selve paraden går klokka 13 og ender opp ved Pride Park i Spikersuppa. Vi går sammen med de andre Unio-forbundene, men med vår egen fane. Vi går med parolene «Stolt lærer», «Stolt av meg selv» og «I mitt klasserom er det plass til alle». Bli med!


Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter innenfor område 12 – Helse, velferd og oppvekst og område 13 – Spekter helse. Dermed er hele lønnsoppgjøret i Spekter ferdigforhandlet.

Tirsdag 7. juni var det forhandlinger mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio. Utdanningsforbundet hadde to uenigheter med seg fra tidligere forhandlingsrunder; Norlandia Barnehagene og Valnesfjord helsesportsenter. Begge disse er nå løst og forhandlingene har gitt et økonomisk resultat i tråd med frontfaget.

I tillegg har man for ansatte i barnehagene i Norlandia blitt enige om tre ekstra dager tjenestefri for ledere (totalt 10 dager), igangsetting av arbeid for å få bedre avtale for hovedtillitsvalgt og økning av tillegg for pedagoger og ledere i områder hvor det er spesielt vanskelig å rekruttere ansatte.

Det er også enighet om en snarlig redigering og oppdatering av B-delen, som vil gjøre overenskomsten mer oversiktlig og lettere tilgjengelig.

LENKE


Tillitsvalgt.jpg

Sommerferien for skolene starter neste uke, og dermed haster det med å få registrert hvem som skal være tillitsvalgt på arbeidsplassen fra høsten av.

Over 200 arbeidsplasser hvor vervet til nåværende tillitsvalgt utgår pr. 31. juli 2022 mangler fremdeles registrering. (Tillitsvalgt for barnehage er registrert fram t.o.m. 31. august.)

Når tillitsvalgt er valgt (eller gjenvalgt) er det viktig at den tillitsvalgte registreres riktig i vårt medlemsregister. Dette har heldigvis blitt stadig enklere å gjøre (se lenke)

LENKE:


På mange arbeidsplasser begynner det nyansatte i august, og det er viktig at du som tillitsvalgt allerede den første dagen tar kontakt med nye kolleger og presenterer deg som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.
 
I noen tilfeller vil det være anledning til å møte nyansatte før sommerferien, men ofte vil første arbeidsdag etter ferien være første mulighet til å ta kontakt og presentere seg som tillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Det er lurt å forberede dette nå, for det er viktig at kontakten med de nyansatte opprettes allerede første dag etter ferien. Husk at dette også gjelder nyansatte ledere!

Legg klar en informasjonsbrosjyre som forteller om Utdanningsforbundet, slik at du kan overlevere den eller legge den i posthyllen der det fremdeles finnes, første arbeidsdag. Spør om vedkommende er medlem eller ønsker å bli det. De som allerede er medlemmer, må minnes om at de må gå inn på Min side og endre opplysninger om arbeidssted. De som ikke er medlemmer, må få informasjon om Utdanningsforbundet. Mange, særlig nyutdannede, kjenner ikke fagforeningene; informasjon er derfor viktig.

På Tillitsvalgt pluss-sidene på Utdanningsforbundets nettside kan du finne egnede brosjyrer, f.eks. Ti gode grunner til å organisere seg i Utdanningsforbundet og Om Utdanningsforbundet. Der finner du også verveark rettet mot enkelte grupper; barnehagelærer, lektor, yrkesfaglærer, styrer, skoleleder, ansatte i privat barnehage, i grunnskole, i voksenopplæring, i fagskole, i FAS og i UH-sektoren. Det er viktig at også nye kolleger organiserer seg, og vi vil gjerne ønske dem velkommen i Utdanningsforbundet!


Ferieloven bestemmer at hvis du er syk når ferien begynner eller blir syk mens du har ferie, har du rett til erstatningsferie:

Ferieloven - § 9 - 1 Ferieavvikling under sykdomsfravær mv:

”Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.”

For skoleverkets del er det viktig å være klar over bestemmelsen om at lærere avvikler ferie i juli måned, øvrige fridager i elevenes sommerferie er såkalt arbeidsfrie perioder. Det er altså kun sykdom i juli måned som kan kreves kompensert.

Det er viktig at man kan framlegge legeattest som dokumentasjon på sykdommen, og at man samtidig skriftlig legger fram krav om erstatningsferie. Erstatningsferien må normalt tas ut i løpet av ferieåret, det vil si innen utgangen av kalenderåret. Tidspunkt for erstatningsferie avtales med arbeidsgiver.


Telefon.jpg

I denne perioden vil vårt sentralbord ikke være betjent. Ved akutt behov for bistand kan vi nås på e-post oslo@udf.no.

E-post vil bli lest en gang i døgnet. Kun henvendelser som ikke kan vente til august, vil bli besvart.

I periodene 20.6.2022–29.6.2022 og 8.8.2022–13.8.2022 er sentralbordet betjent, men vi har redusert bemanning og vil også i disse periodene måtte prioritere hastesaker.