UKEINFO 38-2022

UKEINFO er en viktig informasjonskanal, som tillitsvalgte på arbeidsplassene må få med seg.

Byrådet la onsdag fram forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026.

- Vi er glade for at rammekuttet for Utdanningsetaten fjernes, og at alle elever fra 1. til 4.trinn nå får gratis deltidsplass på AKS fra høsten 2023.

- At ordningen med gratis deltidsplass nå blir universell for alle elever i Osloskolen til og med 4. trinn er et viktig tiltak som vi tenker vil ha positiv effekt både faglig og sosialt, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug.

LENKER

KS viste ingen vilje til bevegelse hos riksmekler. Dermed fortsetter streiken. Her fra en streikemarkering i Sandvika tidligere i september. Foto: Utdanningsforbundet Bærum

Streiken i KS fortsetter, nå er mer enn 8000 lærere i streik og til tross for at Utdanningsforbundet har pekt på løsninger som ikke vil koste KS mer enn 300 millioner over to år, har KS ikke vist vilje til å komme oss i møte.

Det er nå streikende i 17 kommuner og alle fylkeskommuner. Mange har streiket lenge, og små korte hilsener fra klubber og medlemmer i Oslo vil ha stor betydning når streikedagene blir lange.

Vi oppfordrer alle medlemmer og klubber til å:

Vise støtte i sosiale medier, f.eks. ved å ta klubbselfie med teksten «Vi på NN skole støtter streiken». Bruk emneknaggene #lærerstreik22 og #streikestøtte. Mange av de streikende lokallagene kan tagges både på Instagram og Facebook.
Sende korte, enkle støtteuttalelser fra klubben, teamet, trinnet eller bare fra dere som satt sammen i lunsjen. Gjør det kort og enkelt, all støtte teller. Hvis dere vil lage en litt lengre tekst, kan dere hente ideer her.

Styrer Ada Tveter Lysvik og vara tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Helene Gresmo Johansen. Foto: UDF Oslo

Fredag 16. september kom Byrådet med en aldri så liten budsjettlekkasje.

I det budsjettforslaget som ble lagt frem 21. september, foreslår Byrådet at det settes av penger til et prøveprosjekt med sekstimersdag, og det er Lillo gård barnehage som skal prøve ut kortere arbeidstid.

Nyheten kom til barnehagen fredag morgen og ble markert med besøk fra både finansbyråden og byråd for oppvekst og utdanning.

LENKE:

Forhandlingene ble ledet av Ann Torunn Tallaksen fra Virke og leder Eirik Rikardsen i Unio Virke.

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter.

Grunnet streiken i KS gjenstår fortsatt forhandlinger for medlemmer i KS-like virksomheter, det er i hovedsak barnehage og skole for Utdanningsforbundets del. Disse forhandlingene er satt til 14. og 15. november.

LENKE: