UKEINFO 19-2022

UKEINFO er en viktig informasjonskanal, som tillitsvalgte på arbeidsplassene må få med seg.

I lenken nederst finner dere utlysning av stipend fra legatet Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat, for lærerinner ved Oslo folkeskole. Søknadsfrist er 31. mai.

På tross av den noe gammelmodige tittelen er legatet levende, og styret har bestemt at det i år skal utlyses stipender. Stipendene skal benyttes til rekreasjon og er ifølge statuttene forbeholdt kvinnelige lærere i grunnskolen.

Legatstyret oppnevnes av Utdanningsforbundet og består av representanter for både Utdanningsforbundet Oslo og juridisk avdeling i Utdanningsforbundet sentralt.

Nåværende styre består av:

  • Therese Thyness Fagerhaug, fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo (leder)
  • Anette Sandvær, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo
  • Bjørn Saugstad, jurist i Utdanningsforbundet
     

Vi ber tillitsvalgte på grunnskoler videreformidle utlysningen til alle kvinnelige medlemmer.

LENKE:


Ansatte ved alle landets universiteter og høgskoler, noen direktorater og enkelte forskningsinstitutter, samt Kunnskapsdepartementet, kan bli tatt ut i streik, viser varsler om streikeuttak.

Departementene, direktorater, flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter vil bli rammet dersom det blir streik i staten fra 24. mai.

Det viser streikevarslene om plassoppsigelser, datert 9.mai, som sendt til Riksmekleren fra de fire sammenslutningene av arbeidstakere; LO, YS, Akademikerne og Unio.

I alt vil LO Stat ta ut 4400 ansatte, Akademikerne vil ta ut 6000, Unio 2750 og og YS Stat 2000, ifølge opplysninger Khrono har fått.

LENKE:


Vi får mange henvendelser om betalingen på denne dagen, her er regelverket.


Vi ber tillitsvalgte videreformidle denne beskjeden til alle sine medlemmer: Du kan få tildelt opp til 5000 kr. i stipend fra Utdanningsforbundet Oslo.

Søknadsfristen i år er 25. mai.

LENKE:


Tillitsvalgt.jpg

Sommeren nærmer seg, og dermed er det igjen tid for å gjennomføre valg av hvem som skal være tillitsvalgt på arbeidsplassen fra høsten av.

Vi anbefaler å sette opp dette som tema på et kommende klubbmøte. Når tillitsvalgt er valgt (eller gjenvalgt) er det viktig at den tillitsvalgte registreres riktig i vårt medlemsregister. Dette har heldigvis blitt stadig enklere å gjøre.

LENKE:


Tariff 2022 illustrasjonsbilde.jpgVåre medlemmer tilhører ulike tariffområder med egne tariffavtaler på hvert område.

LENKE: