UKEINFO 47-2022

UKEINFO er en viktig informasjonskanal, som tillitsvalgte på arbeidsplassene må få med seg.

Utdanningsforbundet-fotoStigWeston-33.jpgFoto: Stig Weston

Private barnehager i PBL over hele landet var i streik fra 17. oktober til 16. november 2022. Konflikten mellom arbeidsgiverorganisasjonen PBL og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, handlet først og fremst om pensjon.

Nå har vi fått en meklingsløsning. Her er svarene på de oftest stilte spørsmålene om denne løsningen.

Virke og UDF .jpgUnio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal sektor. Oppgjøret er på nivå med det som ble resultatet i KS.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene.

LENKE:

 

Vi får spørsmål om hvem som skal melde til politiet når det skjer en alvorlig hendelse i forbindelse med vold og trusler.

Hvor dette ansvaret ligger, er presisert på TAVLA. (Se bilde)

LENKE:

Det skal sees nærmere på rutinene for anmeldelse til politiet i Utdanningsetaten til våren 2023. Hensikten er å forbedre rutinene og sikre lik praksis ute på skolene.

BHT (bedriftshelsetjenesten) vil i løpet av skoleåret 2022/2023 besøke 60 skoler i forbindelse med opplæring i/bistand til risikovurdering av vold og trusler på den enkelte skole.

Resten av skolene tas de påfølgende skoleårene. Skolene som får besøk i skoleåret 2022/2023 finner du her. Har du spørsmål/innspill til dette, ta gjerne kontakt med Anette i fylkesstyret.

Penger.jpg

Refusjoner innkommet etter denne datoen blir ikke utbetalt før januar 2023.

LENKE: