Thomas Nordgård: - Krev din tid!

Thomas Nordgård (41)

Avbildet: Thomas Nordgård
Thomas Nordgård

Fylkesleder i Troms


Dette intervjuet ble første gang presentert i Forbundsnytt nummer 4 i 2015. 


Krev din tid! Det er avgjørende at dere får diskutert spørsmål i klubben. Når tidspresset i forbindelse med en sak blir stort, må du kreve å få tid avsatt til å diskutere den. Ofte blir hastverk mer lastverk når det gjelder medbestemmelse. Hvis prosessen går for fort, og folk ikke blir hørt, så kan motstanden og konfliktnivået bli veldig stort. Det er få ting som er så viktig som å få avgjørelser skikkelig forankret.

Dessuten, nå som det snart kommer mange nye ATV-er på plass: Pass på at du kommer på skoleringen Utdanningsforbundet tilbyr, vi starter med nye kurs i høst. Å være arbeidsplasstillitsvalgt er en uhyre viktig jobb, og da er det viktig å delta på den skoleringen vi tilbyr. Vær heller ikke redd for å bruke lokallaget eller fylkeslaget i saker du opplever som vanskelig!