Øyvind Sørreime: – Sats på samarbeid!

Avbildet: Øyvind Sørreime (63)
Øyvind Sørreime (63)

Tidligere lærer, rektor, skoleledertillitsvalgt og sentralstyremedlem. Driver nå enkeltpersonforetaket Ledelse og læring.

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 4/2017.

Sats på samarbeid! Lærere og ledere i barnehage og skole hører til i samme organisasjon og i samme profesjonsfellesskap. Derfor er ATVs samarbeid med medlemmene og med ledelsen på arbeidsplassen avgjørende i utvikling og vedlikehold av et godt arbeidsmiljø. Sats på gjensidig respekt og forståelse.

Samarbeidet på arbeidsplassen bygger på lærernes og ledernes gjensidige respekt og forståelse av hverandres roller. I min rektorperiode erfarte jeg ATVer som både var sterke representanter for medlemmene sine, og som var dristige i samarbeidet med ledelsen. Det åpnet for å skape et sterkt profesjonsfellesskap, noe som kom skolen og elevene til gode.

Sats på profesjonsfellesskap. Sterke profesjonsfellesskap er den viktigste medisinen mot at politikere blander seg for mye inn i skolens indre liv hevder til og med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utvikling av profesjonsfellesskap skjer gjennom individuell og kollektiv kompetanseutvikling og ved at lærernes profesjonelle skjønn i undervisningen verdsettes høyt. Å jobbe for at arbeidsplassen har en systematisk satsing på etter- og videreutdanning blir derfor også en sentral oppgave for ATV.

Lykke til i det meningsfulle tillitsvervet!