Anne Yun Rygh: – Still godt forberedt!

Avbildet: Anne Yun Rygh (49)
Anne Yun Rygh (49)

Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet, Vestfold og Telemark.

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 1/2020.

Mine ATV-tips er å bruke tid på medlemmene, du er deres stemme! Klubbmøter er arenaer som er viktig å bruke til medlemspleie, ta opp viktige saker som berører medlemmene. Dette gjør deg i stand til å fremme medlemmenes synspunkter på møter med arbeidsgiver og andre aktører. Spesielt til medbestemmelsesmøter er det viktig å stille godt forberedt, stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt.

En god skolering som ny tillitsvalgt er viktig, og her er tillitsvalgtsopplæringen til Utdanningsforbundet veldig bra! Dette gir en god opplæring og du får knyttet nye nettverk med andre tillitsvalgte. Skulle du være en tillitsvalgt som har holdt på en stund vil kurs og samlinger i regi av forbundet alltid være et kjærkomment. Her får du det siste av det nye, og du treffer andre kollegaer.

Som ATV er det viktig å huske at terskelen for å ta kontakt med HTV/lokallaget skal være lav. Her er det mye kompetanse, råd og veiledning å få.

Et siste, godt tips: Vi er utstyrt med to ører og en munn – det vil si vi skal høre dobbelt så mye som vi prater. Lykke til i gjerningen som ATV!