Anders Folkestad: – Å ha kunnskap er helt grunnleggende!

Anders Folkestad (66)

Avbildet: Anders Folkestad
Anders Folkestad

Forhenværende lektor og avtroppende Unio-leder


Dette intervjuet ble første gang presentert i Forbundsnytt nummer 6 i 2015.

Det er tre punkt eller kjøreregler jeg vil trekke frem:

1. Grunnregelen er at du kan leksa di – du må ha kunnskap om lov og regelverk, og om det som regulerer den tematikken som skal behandles, enten det gjelder arbeidstidsplaner, tilsettinger eller andre forhold.

Det å kunne, ha kunnskap, er helt grunnleggende!

2. Avhengig av tema, og hvis det er motpartsforhold: hva er handlingsrommet – både for deg selv og motparten, hva er det mulig eller realistisk å oppnå? Husk at de fleste løsninger finnes ved forhandlingsbordet, ikke andre plasser.

3. Pass på at du sørger for å ha forankring i klubben/blant medlemmene, spesielt i avgjørende saker. Husk at styrer og rektorer har fått større fullmakter enn før. Da må den tillitsvalgte få det samme. Det får du gjennom forankring i klubben, og det skjer gjennom punkt én og to. Pass også på at det er tid til diskusjon, særlig der det er ulike syn blant medlemmene.

Husk at du alltid opptrår på vegne av medlemmene!