Hans Lieng: – Lag en møteplan!

Avbildet: Hans Lieng (57)
Hans Lieng (57)

Fylkesleder Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 1/2019

En tillitsvalgt på arbeidsplassen skal representere klubben i informasjons- og drøftingsmøter med øverste leder. Da er det viktig å ha kjennskap til klubbmedlemmenes mening i de sakene som står på sakslisten. Fra min tid som arbeidsplasstillitsvalgt husker jeg at det ikke alltid er like lett å få alle medlemmene i tale på klubbmøter. Det var ofte slik at de ivrigste medlemmene kunne dominere møtene, og argumentere hardt for sitt syn på saken. For å få kjennskap til resten sitt syn bør du som tillitsvalgt forsøke ulike løsninger. En metode kan være å la medlemmene diskutere saken i små grupper først, før alle gruppene presenterer sin konklusjon muntlig eller skriftlig.

I tillegg til involvering av egne klubbmedlemmer vil jeg fremheve viktigheten av faste, jevnlige informasjons- og drøftingsmøter. Tillitsvalgte og leder bør sammen lage en møteplan som forplikter begge parter like mye. I en travel hverdag kan det være lett å avlyse et møte dersom ingen store saker står på sakslista. For å unngå dette kan det være lurt å ha faste tema på lista. Dette kan være noe så enkelt som informasjon fra leder og informasjon fra tillitsvalgte. En jevnlig dialog mellom partene kan forebygge misnøye og dårlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen.