Tillitsvalgt i lokallag

Gode tips, råd, veiledninger og andre ressurser for deg som er tillitsvalgt i et lokallag.

Som tillitsvalgt i lokallaget er du forventet å bidra til å:

  • Lede virksomheten i lokallaget.
  • Utarbeide budsjett.
  • Behandle forslag og henvendelser fra blant annet medlemmer.
  • Innkalle og forberede saker til årsmøter og valgmøter.
  • Bistå fylkesstyret med opplæring av tillitsvalgte.

Les mer om hva som forventes av deg som tillitsvalgt i lokallaget.