Borghild Moe: – Alltid ha forankring i klubben!

Avbildet: Borghild Moe (60)
Borghild Moe (60)

Fylkesleder i Møre og Romsdal. Har vært tillitsvalgt på "alle" nivå: ATV, lokallagsleder, hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen.

 

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 3/2016.

Som tillitsvalgt skal man være både «vaktbikkje» og «trekkhund», man må forsvare opparbeidede rettigheter på vegne av medlemmene. Samtidig skal du også være villig til å finne nye løsninger og være samarbeidsorientert innenfor rammene av lov- og avtaleverk. Mitt viktigste råd til en ATV er derfor alltid å ha forankring i klubben! Så bør klubben støtte opp om sin tillitsvalgte ved å delta aktivt på klubbmøter. Å være ATV må ikke være en «ensom» jobb, men et kollektivt ansvar. På de arbeidsplassene der det er tilstrekkelig antall medlemmer, bør ATV ha et klubbstyre å samarbeide med.

Legg videre vekt på gode relasjoner til rektor/styrer, og arbeid for å få til klubbmøter i arbeidstida. «Kloke» ledere skjønner hvor viktig det er for at du skal få fullmakter og synspunkter fra medlemmene!

Videre: Møt opp på kursene Utdanningsforbundet kaller inn til! Her får en verdifull skolering og hjelp til å utøve vervet, samtidig som en treffer andre tillitsvalgte og kan utveksle nyttige erfaringer.

Til slutt: Ha mer enn ett års perspektiv på vervet som tillitsvalgt! Det er mye en tillitsvalgt skal sette seg inn i, og derfor bør en sitte mer enn ett år. Å være tillitsvalgt er utrolig givende og lærerikt. Jeg ønsker alle arbeidsplasstillitsvalgte lykke til i det viktige arbeidet dere gjør for medlemmene.