Haldis Margrete Holst: – Vær aktiv og ta initiativ til saker!

Avbildet: Haldis Margrete Holst (57)
Haldis Margrete Holst (57)

Visegeneralsekretær, Education International, og tidligere nestleder i Utdanningsforbundet.

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 5/2017.

Mitt beste tips er å etablere gode rutiner for hvordan medbestemmelsen skal utøves, både i forhold til medlemmene og arbeidsgivers representant. Så lenge dere er enige fungerer det meste, men når uenighet oppstår er det en god hjelp å ha avtalte rammer for å støtte en respektfull dialog.

Vær aktiv og ta initiativ til saker. Det ligger mye makt i å sette dagsorden! Jeg synes også alle tillitsvalgte skal være stolte av vervet sitt og rettighetene som er oppnådd gjennom hovedavtalene. Dere har på mange måter det mest sentrale vervet for å støtte medlemmene i deres hverdag og for at fagforeningen bevarer sin styrke og legitimitet. Det er et privilegium å være valgt i tillit og vit at den norske medbetemmelsesordningen er relativt unik i global sammenheng. Let etter mulighetene som er der og bruk dem på best mulig måte.

Min erfaring er også at gjennom å være arbeidsplasstillitsvalgt, ligger det mange muligheter for å lære, å utøve innflytelse og til å bygge samhold på arbeidsplassen.

Lykke til med et spennende og viktig arbeid!