Tillitsvalgt i fylkeslag

For deg som er tillitsvalgt i et fylkeslag

Som tillitsvalgt i fylkesstyret er du forventet å bidra til å:

  • Lede den politiske virksomheten i fylkeslaget i årsmøteperioden.
  • Utarbeide årsbudsjett.
  • Disponere fylkeslagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer.
  • Utarbeide årsmelding og regnskap.
  • Innkalle til og forberede saker med innstilling til årsmøter.
  • Behandle forslag og henvendelser fra organisasjonens underliggende ledd og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd.
  • Tilsette eller velge personale i fylkessekretariatet.
  • Oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora under fylkesstyret.
  • Fastsette egne lønns- og kompensasjonsordninger innenfor rammer fastsatt av representantskapet.
  • Drive opplæring av tillitsvalgte innenfor fylkeslaget