Hvordan bli lærling i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er godkjent lærebedrift og har lærlinger innen service- og administrasjonsfaget. I løpet av de to årene engasjementet varer, skal lærlingen ha jobbet med både de grunnleggende ferdighetene og alle kompetansemålene i læreplanen "Opplæring i bedrift". Målet for opplæringen er å bestå fagprøven i service- og administrasjonsfaget.

Hvem er Utdanningsforbundet?

Utdanningsforbundet er en lærerorganisasjon med over 190.000 medlemmer og 270 ansatte. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, godt arbeidsmiljø, godt kantinetilbud og gode treningsmuligheter. Kontorlokalene våre ligger sentralt i Oslo sentrum med kort vei til kollektivforbindelser.

Hvordan foregår rekrutteringsprosessen?

Rekrutteringsprosessen for å ansette lærlinger hos oss foregår i samarbeid med AOF Opplæringskontor. Hvis du ønsker læreplass hos Utdanningsforbundet, må søknaden sendes til opplæringskontoret. Skriv gjerne i søknaden at du har vært i kontakt med oss.

Hva skjer hvis jeg får læreplass?

Får du læreplass hos oss, vil det bli opprettet en skriftlig lærekontrakt mellom deg, Utdanningsforbundet og fylkeskommunen. Videre får du god veiledning og opplæring innenfor alle opplæringsområdene, slik at du får dekket alle kompetansemålene som er oppgitt i læreplanen.

Hjelp i hverdagen som lærling

I tillegg til vanlige digitale verktøy er det utarbeidet egne intranettsider som skal hjelpe deg i arbeidshverdagen som lærling hos Utdanningsforbundet. Du vil også få kontaktpersoner til de forskjellige opplæringsområdene, i tillegg til en veileder som du forholder deg til gjennom hele læreperioden.

Ta kontakt med vår veileder hvis du lurer på noe!
Avbildet: Karianne Sangro Basteson
Karianne Sangro Basteson

Administrasjonskonsulent - Veileder