Gro Hartveit: – Kunnskap, gode rutiner og et godt samarbeid

Avbildet: Gro Hartveit (61)
Gro Hartveit (61)

Sentralstyremedlem 2016-2019

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 2/2018.

Da jeg ble valgt som ATV første gang tenkte jeg mye på hvordan jeg kunne ivareta medlemmene på arbeidsplassen min best mulig. Hva var de opptatt av? Hva var viktig for dem? Og hva trengte jeg av kunnskap for å gjøre en god jobb? Jeg gledet meg til oppgaven, men var også litt engstelig for ikke å strekke til.

Tillitsvalgtskoleringen var utrolig viktig for meg, både for å lære og for å knytte kontakter med andre tillitsvalgte. Skoleringen bidro også til å styrke både fagforeningsbevisstheten min og tilknytningen til Utdanningsforbundet. Og jeg fikk kontakter i lokallag og fylkeslag som var nyttige for meg i arbeidet som tillitsvalgt; noen jeg kunne ringe til hvis det var noe jeg lurte på eller hadde behov for hjelp.

Som ATV er man bindeleddet mellom medlemmene og ledelsen. Kunnskap, gode rutiner, et godt samarbeid med ledelsen preget av gjensidig respekt og ikke minst klubbmøtene og den regelmessige kontakten med medlemmene, er avgjørende for å utøve medbestemmelsen best mulig.

Å være arbeidsplasstillitsvalgt er både givende og krevende. Både kompetansen og tilhørigheten skoleringen gir er til god hjelp i vervet. Først og fremst er det imidlertid viktig med et stort engasjement og et oppriktig ønske om å gjøre en god jobb for medlemmene.