Rannveig Theisen:  – Delta aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø

Avbildet: Rannveig Theisen (51)
Rannveig Theisen (51)

Fylkesleder Utdanningsforbundet Oppland – nyvalgt fylkesleder Utdanningsforbundet Innlandet

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 2/2019.

ATV-vervet er et av de viktigste i organisasjonen vår. Medlemmene og forbundet er helt avhengig av at de plasstillitsvalgte har god opplæring og et godt samarbeid med arbeidsgiver og lokallag. For å få dette på plass har jeg kommet frem til noen elementer jeg mener er særlig viktige.

Delta aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Klubben er ikke løsrevet fra arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, et godt arbeidsmiljø bidrar til at klubben fungerer. Når alle ansatte opplever et inkluderende arbeidsmiljø og gode relasjoner blir medlemmene også mer engasjert i arbeidsplassen og investerer gjerne tid og engasjement i klubbmøter og saker fra Utdanningsforbundet. Tillitsvalgte som bidrar aktivt i arbeidsmiljøet oppfyller intensjonene i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven og har oftere et nært og godt samarbeid med ledelsen på arbeidsplassen. Dette bringer meg over på et annet tips:

Vis god rolleforståelse. Ledelsen og de tillitsvalgte har oftest samme mål, men av og til ulikt syn på veien dit. De fleste tåler faglig uenighet godt, når samarbeidet og relasjonene er gode. Det er også lettere å nå gjennom i vanskelige saker når arbeidsgiver oppfatter den tillitsvalgte som en bidragsyter på arbeidsplassen. Hovedavtalens formål beskriver på en god måte hvilke mål en skal ha for samarbeidet. I tillegg er det viktig å ha system i arbeidet, nær kontakt med klubb og lokallag og å delta aktivt i tillitsvalgtopplæringen.