Frank Bergli: – En ATV skal være en «vaktbikkje» på arbeidsplassen

Avbildet: Frank Bergli (63)
Frank Bergli (63)

Jeg er styrer i Hjellbakkane barnehage i Volda, en privat natur- og friluftsbarnehage med ti ansatte og 33 barn. Jeg har vært tillitsvalgt i Norsk Lærerlag/Utdanningsforbundet siden 1988, de siste ti åra som fast møtende vararepresentant i Sentralstyret – etter nyttår kun medlem :)

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 4/2019.

For meg er HTV og ATV lokalt og regionalt to av de viktigste vervene i Utdanningsforbundet. Det er i disse rollene du møter arbeidsgiver i ulike sammenhenger. Arbeidsplasstillitsvalgte har også en nøkkelrolle i vårt arbeid knyttet til å nå ut til alle medlemmer med vår politikk.

Mitt ATV-tips har mange faser. En ATV har først og fremst oppgaver knyttet til arbeidsplassen. Det er viktig å kjenne til ansvaret og de oppgavene som ligger til vervet (det inngår i TV-opplæringa).

Det er også viktig å være motivert for oppgaven, og ha tro på at man kan gjøre en jobb for medlemmene på sin arbeidsplass. I dette ligger det å engasjere medlemmene på egen arbeidsplass i ulike saker. En sentral oppgave for en ATV er å bidra til å styrke prosesser rundt god medbestemmelse på arbeidsplassen. Det er viktig å være tydelig på vegne av medlemmene, og for eksempel bruke klubbmøter i forkant av et medbestemmelsesmøte på arbeidsplassen. For meg er god medbestemmelse en forutsetning for god ledelse. En ATV skal være en «vaktbikkje» på arbeidsplassen, men samtidig lede an i prosesser knyttet til arbeidet med profesjonsutvikling.