Tillitsvalgt sentralt

For deg som er tillitsvalgt sentralt

Som medlem av Sentralstyret er du del av Utdanningsforbundets øverste utøvende myndighet og handler med ansvar overfor representantskapet og landsmøtet.