Landsmøtet 2023

Landsmøtet 2023 ble avholdt i Lillestrøm 6.-9. november.

Torsdag 9. november

 

Lokale nyheter om landsmøtet

Flere nyheter

Før landsmøtet 2023 er det en stor jobb som skal gjøres i alle ledd av organisasjonen. Under har vi listet opp de viktigste milepælene i denne prosessen.

Årsmøter i lokallagene
Innen utgangen av mars 2023 avholder lokallagene sine årsmøter. Der velges delegater til årsmøtet i fylkeslaget.
Forslag til saksliste
1. april 2023
1. april kunngjøres tid og sted for landsmøtet sammen med et foreløpig forslag til saksliste.
Fylkeslagenes årsmøter
I mai 2023 avholder fylkeslagene sine årsmøter. Der velges delegater til landsmøtet.
Frist for å melde saker til sentralstyret
1. juni 2023
Innen 1. juni skal saker som fylkeslagene, gjennom fylkesstyrene, ønsker behandlet på landsmøtet, være meldt til sentralstyret. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtektene.
Endelig saksliste klar
I slutten av august (10 uker før landsmøtet) kunngjør sentralstyret endelig forslag til  sakliste for landsmøtet.
Endelig saksliste kunngjøres
I slutten av september (6 uker før landsmøtet) kunngjør sentralstyret sin endelige innstilling til saker som skal opp på landsmøtet.
Valgkomiteens innstilling klar
I begynnelsen av oktober (4 uker før landsmøtet) kunngjør valgkomiteen sin innstilling til hvem som skal inneha de ulike vervene det skal stemmes over på landsmøtet.
Landsmøtet åpnes
6. nov. 2023

Utdanningsforbundets 7. ordinære landsmøte blir avholdt på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret.