Håvard Moe: – Det er viktig med skriftlighet!

Avbildet: Håvard Moe (49)
Håvard Moe (49)

Nestleder i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Har vært lærer i grunnskolen siden 1993, samt HTV og lokallagsleder fra 2011–2019.

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 3/2019.

Et godt råd som tillitsvalgt er å være litt stolt av å representere så mange dyktige og gode lærere. Det å kjenne at man har over 180.000 medlemmer med seg i samme organisasjon spiller en viktig rolle for hele det norske arbeidslivet. Vi er den klart største fagforeningen for lærere.

Helt konkret tror jeg det beste rådet jeg vil gi er at man må være ganske formell i møtet med leder og arbeidsgiver. Det er viktig med skriftlighet – at begge parter ser at man ikke sitter i drøftingsmøte eller informasjonsmøte på vegne av seg selv, men på vegne av medlemmene og de ansatte på bedriften. Når det skrives referat fra møtene, der tillitsvalgte får rett til å få med Utdanningsforbundets syn dersom det er uenighet, blir det lettere at man gjør ting litt grundigere. Er man uenig kan man løfte et referat opp til et høyere nivå, og man kan forholde seg til en saklig uenighet eller tolkning. Referatet er ikke godkjent før begge parter har skrevet under.

Lykke til med det viktige arbeidet!