Forbundsnytt

Forbundsnytt er Utdanningsforbundets blad for tillitsvalgte. Det tar opp saker om politikken vår, og om aktuelle saker organisasjonen jobber med og har vedtatt.

Forbundsnytt kommer ut flere ganger per år, både på papir og digitalt.

Har du registrert e-postadressen din? 

Er du tillitsvalgt, men likevel ikke mottar digitalutgaven på e-post, har du kanskje ikke registrert e-postadressen din? Sjekk dine opplysninger på Min side og gjør eventuelle endringer om nødvendig.