Bjørn Wiik: – Bygg tillit!

Bjørn Wiik

Avbildet: Bjørn Wiik (58)
Bjørn Wiik (58)

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag på niende året. Har vært lærer i både grunnskolen og videregående opplæring, og har permisjon fra stilling som rektor i grunnskolen.

 

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 2/2017.

Som ATV – arbeidsplasstillitsvalgt – har du fått tillit av medlemmene til å representere på deres vegne. Samtidig er du representant for Utdanningsforbundet, og dermed forpliktet på vår politikk.

Gjennom avtaleverket, først og fremst hovedavtalen, har du fått stor myndighet og påvirkningskraft. Arbeidsgiver må forholde seg til deg, som representant for alle våre medlemmer på arbeidsplassen.

Hvordan forvalter du den makten som ligger i vervet? Mitt beste tips er å bygge tillit. Selvsagt hos egne medlemmer – men også hos arbeidsgiver. Har medlemmene tillit til deg, vil de også lettere akseptere at du kan måtte velge løsninger som ikke er helt optimale i forhold til hva de ønsker. Og du kan lettere få gjennomslag hos arbeidsgivere i saker der de egentlig ønsker en annen løsning. Men noen ganger er kanskje ikke diplomatiet den beste fremgangsmåten – som tillitsvalgt kan du risikere å måtte «gå i krigen» for dine medlemmer. Den beste måten å forberede seg på tillitsvalgtrollen er å følge Utdanningsforbundets tillitsvalgtopplæring, delta på kurs og sette deg godt inn i vår politikk. Husk at du har landets største (og eneste) profesjonsorganisasjon for lærere og skoleledere i ryggen. Det gir trygghet i det daglige tillitsvalgtarbeidet.