Gunn Reidun Tednes-Aaserød: – Hiv deg utpå!

Avbildet: Gunn Reidun Tednes-Aaserød (45)
Gunn Reidun Tednes-Aaserød (45)

Fylkesleder Utdanningsforbundet Rogaland siden august 2013

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 1/2018.

Jeg pleier å si at ATV-ene er grunnmuren i organisasjonen. De har en krevende, men svært viktig rolle. Som tillitsvalgt skal du ha teft for hva som rører seg blant medlemmene, du skal være organisasjonspolitisk talerør og du skal være bindeleddet mellom klubben og arbeidsgiver.

Skal en lykkes i dette arbeidet er det viktig å skape gode strukturer for medbestemmelse. Ha faste møter, skill mellom formelle og uformelle arenaer og skap gode rammer for klubbarbeidet. Klubben skal og bør være din beste støttespiller!

Bruk skoleringen organisasjonen tilbyr og bruk lokallagets tillitsvalgte om det røyner på.

Sist men ikke minst, hiv deg utpå – å være tillitsvalgt er en genuin erfaring.