Thom Jambak: – Ikke vær redd for å drite deg ut!

Thom Jambak (45)

Avbildet: Thom Jambak
Thom Jambak

HTV i Buskerud fylkeskommune. Fylkesstyremedlem i Buskerud.


Dette intervjuet ble første gang presentert i Forbundsnytt nummer 5 i 2015.

- Kast deg ut i det!

Twitter er en fantastisk arena både for ny informasjon og for påvirkning. Her får jeg mange tips og masse informasjon som jeg bruker i mitt arbeid som tillitsvalgt. Ved å følge skoleforskere, lærere, politikere og andre som engasjerer seg i skolen, lærer jeg hele tiden noe nytt.

- Still spørsmål! 
Her kan du komme i direkte kontakt med beslutningstakerne. Spesielt om du skriver til politikere på fylkes- og kommunenivå. Og du får du raske og ofte grundige svar. Er du ukomfortabel med å ytre deg mye selv, kan du dele andres innlegg som du synes er gode. Uansett får du mye ut av bare å observere og følge med på hva andre skriver.

- Ikke vær redd for å drite deg ut! 
Twitter er glimrende arena for å lære seg å uttrykke budskap kort og konsist. Det gjør selvsagt at debatten tidvis kan bli litt tabloid og spisset, hvilket kanskje kan oppleves skummelt for noen. Men til gjengjeld er også ting fort glemt. Diskusjonen raser alltid videre. Terskelen for å unnskylde seg om man skriver noe man angrer på, er også lav.

Vær bevisst din rolle. For oss som tillitsvalgte tror jeg det er en fordel å legge seg på en mellomting mellom en faglig og en privat linje. Selv deler jeg aldri kontroversielle saker utover skolepolitikken. For øvrig er gjerne de mest vellykkede på Twitter de som klarer å kombinere litt humor og sarkasme, og som kommenterer mye og godt.

- Sist, men ikke minst:
Never drink and tweet!