Hva er god utdanning?

Utdanningsforbundet skal være en tydelig stemme i debatten om hva som bidrar til å skape gode barnehager, skoler og lærerutdanninger.

Diskusjonsmateriell og ressurser

Formålet med nettsiden

Mange har en mening om kvalitet i utdanningen. For å støtte opp under gode diskusjoner og lærerprofesjonens arbeid med å utvikle gode utdanningsinstitusjoner, har vi utarbeidet disse nettsidene. Her finner du Utdanningsforbundets politikk for god utdanning og variert materiell og ressurser som kan være et utgangspunkt for diskusjon på arbeidsplassen. For eksempel på klubbmøter eller andre møter i personalgruppa. Diskusjonsmateriellet har ulikt omfang og ulike format, og er delt inn i fem temaer, samt sortert på medlemsgrupper. God diskusjon!