Hva er god utdanning?

Mange har en mening om kvalitet i utdanningen. For å støtte opp under gode diskusjoner og lærerprofesjonens arbeid med å utvikle gode utdanningsinstitusjoner, har vi utarbeidet disse nettsidene.

Se film om Utdanningsforbundets politikk for god utdanning

Diskusjonsmateriell og ressurser

Formålet med nettsiden

Her finner du Utdanningsforbundets politikk for god utdanning og variert materiell og ressurser som kan være et utgangspunkt for diskusjon på arbeidsplassen. For eksempel på klubbmøter eller andre møter i personalgruppa. Diskusjonsmateriellet har ulikt omfang og ulike format, og er delt inn i fem temaer, samt sortert på medlemsgrupper. God diskusjon!