Hva er god utdanning?

Mange har en mening om kvalitet i utdanningen. For å støtte opp under gode diskusjoner og lærerprofesjonens arbeid med å utvikle gode utdanningsinstitusjoner, har vi utarbeidet disse nettsidene.

Se film om Utdanningsforbundets politikk for god utdanning