Maren Songe-Møller, barneskolelærer: – En viktig måte å bidra på

Maren Songe-Møller (33) brenner for at skolen hennes skal være et godt sted å jobbe, slik at den også blir et bra sted for elevene. Derfor hun er tillitsvalgt.

Avbildet: Maren Songe-Møller
Maren Songe-Møller

Arbeidsplasstillitsvalgt ved Nylund skole i Stavanger

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt nr 2/2018. Spørsmålene som den gangen ble rettet til plasstillitsvalgte landet rundt var:

  • Hvordan er hverdagen deres?
  • Får dere den hjelpen dere ønsker fra Utdanningsforbundet?
  • Hva brenner dere for, hvorfor har dere tatt et slikt verv, og hva er de største utfordringene i hverdagen?­

– Det handler om et trygt læringsmiljø, og er en viktig måte å bidra på, sier Maren Songe–Møller, tillitsvalgt ved Nylund skole i Stavanger.

Hun har kommet løpende fra dagens siste time med klassen sin på sjette trinn. I disse korridorene løp hun også som barn. Kanskje gir det henne en ekstra motivasjon.

Hun jobbet først i Osloskolen. Nå underviser Songe-Møller blant annet i norsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving på Nylund.

Medlemmer

Cirka 33 av 50 ansatte

Antall klubbmøter i året

Klubbmøte en gang i måneden

Andre organisasjoner

Norsk lektorlag og Fagforbundet

Mest tid til

Sette seg inn i ulike saker og informere medlemmer

På personalrommet ser hun på klokken. Snart skal hun på et av de faste møtene hun har med rektor, hun er bindeleddet mellom lærerne og ledelse.

Som nyutdannet ble hun vara. Det ga mersmak. I to år har hun vært ATV.

– Alle har et medansvar for å gjøre sin skole til et bra sted. Det å være tillitsvalgt er lærerikt og bevisstgjørende, sier hun.

– Løsninger

Arbeidstidsavtalen, budsjettkutt, pensjon, ny lærernorm og avskiltingen av lærere er blant sakene hun har brent mest for i det siste. Engasjementet er også stort rundt flere, mer lokale saker.

– Klubben skal ikke bare være klaging og sutring. Vi må finne løsninger. Og vi må ta opp ting. Det skal ikke være hvisking i gangene, og da må ting gjennom riktige kanaler.

– Jeg er ikke rektors høyre hånd, men jeg er heller ikke helt på motsatt side. En må finne balansen. Et godt samarbeid der alle parter behandles med respekt er viktig, mener Songe-Møller.

Hun er også vara i styret til Utdanningsforbundets fylkeslag i Rogaland, og har uttalerett. Som tillitsvalgt skal hun også å rekruttere nye medlemmer. Det går stort sett greit, men de nyutdannede kan være noe vanskelig å få med seg.

– Jeg vet ikke hvorfor. Andel fagorganiserte har jo generelt gått ned. Dette er noe Utdanningsforbundet må jobbe med, og jeg er med i en gruppe som skal se på dette.

Klubben skal ikke bare være klaging og sutring. Vi må finne løsninger.

Maren Songe-Møller

Hun får to timer nedslag i uken til tillitsvalgtarbeid. Annenhver uke er det møte med rektor, da er det ikke mer tid igjen den uka.

– Jeg skjønner at jeg ikke kan få mer nedslag av rektor nå. Det blir til at jeg sitter en del hjemme på kveldstid. Men jeg er glad for vervet.

– Må vite

I et tomt klasserom lukter det spiste matpakker og velbrukte bøker. Mange av de 550 elevene er ferdige med skoledagen, i skolegården høres barna som er på SFO.

– Min jobb er å bidra til at elevene blir gode samfunnsborgere. Da må jeg kombinere det sosiale og faglige, ha god kontakt med både elever og foreldre og ha tydelige og gode rammer, sier læreren

Informasjonen og støtten hun som tillitsvalgt får fra Utdanningsforbundet er hun fornøyd med. Men hun ønsker seg fokus på håndtering av sosiale medier.

– Stadig oftere blir det aktuelt. Hvem som helst kan når som helst skrive noe om en lærer eller vår skole på sosiale medier. Ansatte og ledelse må vite hva vi skal gjøre og si om noe blir en mediesak.