Ann Mari Milo Lorentzen: – Sett ned foten hvis leder går for langt!

Ann Mari Milo Lorentzen (33)

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Sentralstyremedlem

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt nummer 1, 2017.

Det er viktig for den arbeidsplasstillitsvalgte til enhver tid å være oppdatert på hva som skjer på utdanningsfeltet og stille på kurs som Utdanningsforbundet arrangerer. Når du har tatt på deg vervet som tillitsvalgt er det viktig å ha reflektert over at du kan havne i situasjoner hvor du må ta tak i ubehagelige ting eller forfekte et syn som flertallet i klubben mener, men som du selv ikke er enig i. Tross dette har du forpliktet deg til å bidra til å finne gode løsninger. Mestrer du som tillitsvalgt dette mener jeg du kommer langt.

Den tillitsvalgte må være bevisst sin rolle og skille tydelig på når du er tillitsvalgt og når du er kollega. Jeg har alltid vært opptatt av at den arbeidsplasstillitsvalgte, i tillegg til å ivareta lov og avtaleverk, skal jobbe proaktivt for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold hvor også det profesjonsetiske perspektivet kommer til uttrykk. For å kunne gjøre dette må den tillitsvalgte etablere en god samarbeidsarena med leder på arbeidsplassen og hele tiden forankre sitt arbeid i klubben. Dette fordrer jo også at du har god kommunikasjon med medlemmene i klubben.

En dyktig tillitsvalgt er uunnværlig i ulike store prosesser på en arbeidsplass og stiller med gjennomtenkte, kloke tanker og løsninger på utfordringer, men setter også ned foten dersom leder går for langt.